główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

5301. Data: 2018-08-31 09:48
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 335 z dn. 30 sierpnia 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5302. Data: 2018-08-31 09:43
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 344 z dn. 29 sierpnia 2018 r. w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Monika Jarzębska
5303. Data: 2018-08-31 09:41
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 344 z dn. 29 sierpnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 344
Wykonanie: Monika Jarzębska
5304. Data: 2018-08-31 09:41
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 344 z dn. 29 sierpnia 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5305. Data: 2018-08-30 14:24
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 343 z dn. 28 sierpnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 343
Wykonanie: Monika Jarzębska
5306. Data: 2018-08-30 14:23
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 342 z dn. 28 sierpnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarzadzenie nr 342
Wykonanie: Monika Jarzębska
5307. Data: 2018-08-30 14:22
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 341 z dn. 28 sierpnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 341
Wykonanie: Monika Jarzębska
5308. Data: 2018-08-30 14:21
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 340 z dn. 28 sierpnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 340
Wykonanie: Monika Jarzębska
5309. Data: 2018-08-30 14:21
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 343 z dn. 28 sierpnia 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5310. Data: 2018-08-30 14:21
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 342 z dn. 28 sierpnia 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5311. Data: 2018-08-30 14:20
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 341 z dn. 28 sierpnia 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5312. Data: 2018-08-30 14:20
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 340 z dn. 28 sierpnia 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5313. Data: 2018-08-30 12:12
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 339 z dn. 28 sierpnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 339
Wykonanie: Monika Jarzębska
5314. Data: 2018-08-30 12:11
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 339 z dn. 28 sierpnia 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5315. Data: 2018-08-30 12:08
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.29.2018 - budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowę pozostałej części dróg w Osiedlu Jeziorna - ul. Koralowa .
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-korekta
Wykonanie: Monika Jarzębska
5316. Data: 2018-08-30 09:34
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Podinspektor ds. archiwum w Referacie Zarządzania Dokumentacją i Bezpieczeństwa Informacji.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wyniku naboru
Wykonanie: Monika Jarzębska
5317. Data: 2018-08-29 13:50
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 338 z dn. 28 sierpnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 338
Wykonanie: Monika Jarzębska
5318. Data: 2018-08-29 13:49
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 338 z dn. 28 sierpnia 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5319. Data: 2018-08-29 13:48
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 337 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5320. Data: 2018-08-29 13:31
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Krasickiego 3.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie
Wykonanie: Monika Jarzębska
5321. Data: 2018-08-29 13:31
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Krasickiego 3
Wykonanie: Monika Jarzębska
5322. Data: 2018-08-29 11:24
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Inspektor ds. rozliczeń inwestycji w Biurze Inwestycji i Remontów.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wyniku naboru
Wykonanie: Monika Jarzębska
5323. Data: 2018-08-29 10:15
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.33.2018 - przetarg nieograniczony na budowę ronda na skrzyżowaniu ul.: Dmowskiego/Żelazna/Armii Krajowej/Górna w Piotrkowie Trybunalskim .
Dodatkowy opis redaktora: Korekta odpowiedzi na pyt. nr 6 z dnia 27.08.2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5324. Data: 2018-08-28 10:00
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.28.2018 - przetarg nieograniczony na "Wykonanie analizy techniczno-ekonomicznej modernizacji systemu ciepłowniczego".
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie: Monika Jarzębska
5325. Data: 2018-08-27 11:41
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.34.2018 - przetarg nieograniczony na świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz utrzymania porządku na terenach przyległych do tych budynków: część I: Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Szkolnej 28 - budynek B i C (bez parteru i piwnic), część II: Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy Pasażu K. Rudowskiego 10, ul. Farnej 8 i Zamurowej 11 oraz utrzymania porządku na terenach przyległych do budynku przy Pasażu K. Rudowskiego 10, część III: Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Szkolnej 28 - (budynek A, B i C) oraz utrzymania porządku na terenach przyległych do tych budynków. .
Dodatkowy opis redaktora: Zestawienie ofert
Wykonanie: Monika Jarzębska
5326. Data: 2018-08-27 11:06
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.33.2018 - przetarg nieograniczony na budowę ronda na skrzyżowaniu ul.: Dmowskiego/Żelazna/Armii Krajowej/Górna w Piotrkowie Trybunalskim .
Dodatkowy opis redaktora: Przedmiary i projekty zgodnie z udzielonymi odpowiedziami
Wykonanie: Monika Jarzębska
5327. Data: 2018-08-27 11:05
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.33.2018 - przetarg nieograniczony na budowę ronda na skrzyżowaniu ul.: Dmowskiego/Żelazna/Armii Krajowej/Górna w Piotrkowie Trybunalskim .
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedzi na pytania z dn. 27.08.2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5328. Data: 2018-08-24 14:40
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.33.2018 - przetarg nieograniczony na budowę ronda na skrzyżowaniu ul.: Dmowskiego/Żelazna/Armii Krajowej/Górna w Piotrkowie Trybunalskim .
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wykonanie: Paulina Budkowska
5329. Data: 2018-08-24 14:20
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.33.2018 - przetarg nieograniczony na budowę ronda na skrzyżowaniu ul.: Dmowskiego/Żelazna/Armii Krajowej/Górna w Piotrkowie Trybunalskim .
Dodatkowy opis redaktora: Zmiana terminu otwarcia ofert
Wykonanie: Paulina Budkowska
5330. Data: 2018-08-24 11:06
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 332 z dn. 14 sierpnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarzadzenie nr 332
Wykonanie: Monika Jarzębska
5331. Data: 2018-08-24 11:02
Dział: Inne » Zgromadzenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Zgromadzenie publiczne w dniu 26 sierpnia 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
5332. Data: 2018-08-24 10:28
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej w ulicy Granicznej wraz z przyłączem wodociągowym do nieruchomości przy ul. Granicznej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: zał. Informację
Wykonanie: Monika Jarzębska
5333. Data: 2018-08-24 10:28
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej w ulicy Granicznej wraz z przyłączem wodociągowym do nieruchomości przy ul. Granicznej w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
5334. Data: 2018-08-24 09:43
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 329 z dn. 9 sierpnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarzadzenie nr 329
Wykonanie: Monika Jarzębska
5335. Data: 2018-08-23 14:08
Dział: Prawo Lokalne » Zbiór aktów prawa miejscowego » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Akty prawa miejscowego oraz inne akty normatywne stanowione przez organy gminy, które podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
5336. Data: 2018-08-23 13:31
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LIX Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5337. Data: 2018-08-23 13:29
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LIX Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s utworzenia na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego odrębnych obwodów glosowania w szpitalach, areszcie śledczym i domu pomocy społecznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnie m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 21 października 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5338. Data: 2018-08-23 13:28
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LIX Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze
Wykonanie: Monika Jarzębska
5339. Data: 2018-08-23 13:26
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LIX Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s zajęcia stanowiska w przedmiocie wezwania do usunięcia naruszenia prawa
Wykonanie: Monika Jarzębska
5340. Data: 2018-08-23 13:25
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LIX Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Parku Śródmiejskiego św. Jana Pawła II w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
5341. Data: 2018-08-23 13:24
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LIX Sesję Rady Miasta
Wykonanie: Monika Jarzębska
5342. Data: 2018-08-23 13:24
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LIX Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Parku Śródmiejskiego św. Jana Pawła II w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego"
Wykonanie: Monika Jarzębska
5343. Data: 2018-08-23 13:22
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LIX Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s pozbawienia niektórych odcinków dróg kategorii dróg gminnych
Wykonanie: Monika Jarzębska
5344. Data: 2018-08-23 13:22
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LIX Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
5345. Data: 2018-08-23 13:21
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LIX Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Stolarskiej
Wykonanie: Monika Jarzębska
5346. Data: 2018-08-23 13:20
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LIX Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: *Załącznik do projektu - Mapa
Wykonanie: Monika Jarzębska
5347. Data: 2018-08-23 13:19
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LIX Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s sprzedaży niezabudowanej nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym gminy Miasto Piotrków Trybunalski położonej przy ul. Żwirki.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5348. Data: 2018-08-23 13:18
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LIX Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzeje 1 i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5349. Data: 2018-08-23 13:17
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LIX Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Nr LIII/657/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2018 rok
Wykonanie: Monika Jarzębska
5350. Data: 2018-08-23 13:15
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz projektów uchwał skierowanych na LIX Sesję Rady Miasta.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu pieniężnego do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska