główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

5251. Data: 2018-09-06 12:15
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: SPZ.271.35.2018 - Przetarg nieograniczony na wykonanie nawierzchni z kostki betonowej placu na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Małopolska 3/Podole
Wykonanie: Monika Jarzębska
5252. Data: 2018-09-06 09:10
Dział: Prawo Lokalne » Zbiór aktów prawa miejscowego » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Akty prawa miejscowego oraz inne akty normatywne stanowione przez organy gminy, które podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono uchwałę nr LVIII/727/18
Wykonanie: Monika Jarzębska
5253. Data: 2018-09-05 14:36
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.33.2018 - przetarg nieograniczony na budowę ronda na skrzyżowaniu ul.: Dmowskiego/Żelazna/Armii Krajowej/Górna w Piotrkowie Trybunalskim .
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o unieważnieniu
Wykonanie: Monika Jarzębska
5254. Data: 2018-09-05 14:31
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 350 z dn. 4 września 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 350
Wykonanie: Monika Jarzębska
5255. Data: 2018-09-05 14:30
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 350 z dn. 4 września 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5256. Data: 2018-09-05 09:16
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Informacja o wynikach przetargów » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wyniku I ustnego publicznego przetargu przeprowadzonego w dniu 24 sierpnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wyniku I ustnego publicznego przetargu przeprowadzonego w dniu 24 sierpnia 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5257. Data: 2018-09-05 09:15
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Informacja o wynikach przetargów » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wyniku I ustnego publicznego przetargu przeprowadzonego w dniu 24 sierpnia 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5258. Data: 2018-09-05 09:08
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 347 z dn. 30 sierpnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 347
Wykonanie: Monika Jarzębska
5259. Data: 2018-09-05 09:02
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 349 z dn. 3 września 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarzadzenie nr 349
Wykonanie: Monika Jarzębska
5260. Data: 2018-09-05 09:01
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 349 z dn. 3 września 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5261. Data: 2018-09-05 08:59
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Podinspektor ds. archiwum w Referacie Zarządzania Dokumentacją i Bezpieczeństwa Informacji.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie kandydata
Wykonanie: Monika Jarzębska
5262. Data: 2018-09-05 08:57
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Podinspektor ds. archiwum w Referacie Zarządzania Dokumentacją i Bezpieczeństwa Informacji.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie o naborze
Wykonanie: Monika Jarzębska
5263. Data: 2018-09-05 08:56
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Podinspektor ds. archiwum w Referacie Zarządzania Dokumentacją i Bezpieczeństwa Informacji.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie o naborze
Wykonanie: Monika Jarzębska
5264. Data: 2018-09-05 08:56
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Podinspektor ds. archiwum w Referacie Zarządzania Dokumentacją i Bezpieczeństwa Informacji
Wykonanie: Monika Jarzębska
5265. Data: 2018-09-04 13:59
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania na usługi społeczne o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie na dostawę warzyw i owoców dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Wzór umowy
Wykonanie: Monika Jarzębska
5266. Data: 2018-09-04 13:57
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania na usługi społeczne o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie na dostawę warzyw i owoców dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie: Monika Jarzębska
5267. Data: 2018-09-04 13:56
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania na usługi społeczne o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie na dostawę warzyw i owoców dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Formularz oferty
Wykonanie: Monika Jarzębska
5268. Data: 2018-09-04 13:54
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania na usługi społeczne o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie na dostawę warzyw i owoców dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Zaproszenie do składania ofert
Wykonanie: Monika Jarzębska
5269. Data: 2018-09-04 13:54
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania na usługi społeczne o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Postępowanie na dostawę warzyw i owoców dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
5270. Data: 2018-09-04 13:11
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.23.2018 - przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego, przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją inwestycyjnych zadań Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2018 roku do kwoty 59.600.000 PLN włącznie.
Dodatkowy opis redaktora: info o wyborze, cz. I i II
Wykonanie: Monika Jarzębska
5271. Data: 2018-09-04 11:12
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji Rady Miasta » Kadencja 2014-2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Miasta .
Dodatkowy opis redaktora: Protokół nr LVIII/2018 z LVIII Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
5272. Data: 2018-09-04 11:10
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji Rady Miasta » Kadencja 2014-2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Miasta .
Dodatkowy opis redaktora: Protokół nr LVII/2018 z LVII Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
5273. Data: 2018-09-04 11:08
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji Rady Miasta » Kadencja 2014-2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Miasta .
Dodatkowy opis redaktora: Protokół nr LVI/2018 z LVI Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
5274. Data: 2018-09-04 10:45
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LVIII Sesja Rady Miasta z dn. 6 sierpnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LVIII/727/18
Wykonanie: Monika Jarzębska
5275. Data: 2018-09-04 10:40
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LVIII Sesja Rady Miasta z dn. 6 sierpnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr LVIII/726/18
Wykonanie: Monika Jarzębska
5276. Data: 2018-09-04 10:29
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: LVIII Sesja Rady Miasta z dn. 6 sierpnia 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5277. Data: 2018-09-04 10:27
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: LVII Sesja Rady Miasta z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5278. Data: 2018-09-04 10:21
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postepowania w trybie: ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.32.2018 - Zarządzanie nieruchomością przy ul. Dmowskiego 47 oraz pełnienie funkcji inwestora zastępczego .
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wykonanie: Monika Jarzębska
5279. Data: 2018-09-04 09:18
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w pasie drogowym drogi gminnych w Piotrkowie Trybunalskim - ul. Macierzanki.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
5280. Data: 2018-09-04 09:18
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w pasie drogowym drogi gminnych w Piotrkowie Trybunalskim - ul. Macierzanki
Wykonanie: Monika Jarzębska
5281. Data: 2018-09-04 09:13
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w pasie drogowym drogi gminnych w Piotrkowie Trybunalskim - ul. J. Porazińskiej.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
5282. Data: 2018-09-04 09:13
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w pasie drogowym drogi gminnych w Piotrkowie Trybunalskim - ul. J. Porazińskiej
Wykonanie: Monika Jarzębska
5283. Data: 2018-09-04 08:53
Dział: Inne » Kontrole » KONTROLE PODM. SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBL. DOTOWANYCH PRZEZ MIASTO » ROK 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wystąpienie pokontrolne nr PAK.1711.3.2018 z kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2016 r., przeprowadzonej w Zaocznym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych i Policealnej Szkole Zawodowej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Wystąpienie pokontrolne
Wykonanie: Monika Jarzębska
5284. Data: 2018-09-04 08:51
Dział: Inne » Kontrole » KONTROLE PODM. SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBL. DOTOWANYCH PRZEZ MIASTO » ROK 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Wystąpienie pokontrolne nr PAK.1711.3.2018 z kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2016 r., przeprowadzonej w Zaocznym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych i Policealnej Szkole Zawodowej w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
5285. Data: 2018-09-04 08:31
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Informacja o wynikach przetargów » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wynikach ustnych publicznych przetargów nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 24 sierpnia 2018 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Wystąpienie pokontrolne nr PAK.1711.3.2018 z kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2016 r., przeprowadzonej w Zaocznym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych i Policealnej Szkole Zawodowej w Piotrkowie Trybunalskim"
Wykonanie: Monika Jarzębska
5286. Data: 2018-09-04 08:25
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Informacja o wynikach przetargów » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wynikach ustnych publicznych przetargów nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 24 sierpnia 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5287. Data: 2018-09-03 15:16
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 348 z dn. 3 września 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 348
Wykonanie: Monika Jarzębska
5288. Data: 2018-09-03 15:15
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 348 z dn. 3 września 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5289. Data: 2018-09-03 15:14
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 347 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5290. Data: 2018-09-03 15:04
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Podinspektor ds. ochrony przyrody w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie kandydata
Wykonanie: Monika Jarzębska
5291. Data: 2018-09-03 15:03
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Podinspektor ds. ochrony przyrody w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
Dodatkowy opis redaktora: Kwestionariusz osobowy
Wykonanie: Monika Jarzębska
5292. Data: 2018-09-03 15:01
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Podinspektor ds. ochrony przyrody w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie o naborze
Wykonanie: Monika Jarzębska
5293. Data: 2018-09-03 15:01
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Podinspektor ds. ochrony przyrody w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Wykonanie: Monika Jarzębska
5294. Data: 2018-09-03 11:21
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.23.2018 - przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego, przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją inwestycyjnych zadań Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2018 roku do kwoty 59.600.000 PLN włącznie.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, cz. III i IV
Wykonanie: Monika Jarzębska
5295. Data: 2018-09-03 11:09
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.33.2018 - przetarg nieograniczony na budowę ronda na skrzyżowaniu ul.: Dmowskiego/Żelazna/Armii Krajowej/Górna w Piotrkowie Trybunalskim .
Dodatkowy opis redaktora: Zestawienie ofert
Wykonanie: Monika Jarzębska
5296. Data: 2018-08-31 09:58
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 346 z dn. 30 sierpnia 2018 r. w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Monika Jarzębska
5297. Data: 2018-08-31 09:56
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 345 z dn. 30 sierpnia 2018 r. w/s zmiany budżetu Miasta na 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5298. Data: 2018-08-31 09:54
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 346 z dn. 30 sierpnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 346
Wykonanie: Monika Jarzębska
5299. Data: 2018-08-31 09:53
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 346 z dn. 30 sierpnia 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5300. Data: 2018-08-31 09:49
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 345 z dn. 30 sierpnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 345
Wykonanie: Monika Jarzębska