główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3121. Data: 2018-07-02 14:05
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do wydzierżawienia na 10 lat, w drodze publicznego pisemnego przetargu nieograniczonego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzeje w granicach Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
Wykonanie: Monika Jarzębska
3122. Data: 2018-07-02 14:02
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 271 z dn. 2 lipca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: *Załącznik - Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
3123. Data: 2018-07-02 14:02
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 271 z dn. 2 lipca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 271
Wykonanie: Monika Jarzębska
3124. Data: 2018-07-02 14:01
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 271 z dn. 2 lipca 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
3125. Data: 2018-07-02 13:49
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 270 z dn. 29 czerwca 2018 r. .
Dodatkowy opis redaktora: *Załącznik - Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
3126. Data: 2018-07-02 13:48
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 270 z dn. 29 czerwca 2018 r. .
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 270
Wykonanie: Monika Jarzębska
3127. Data: 2018-07-02 13:45
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 270 z dn. 29 czerwca 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
3128. Data: 2018-07-02 11:49
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2018-2036.
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 269 z dn. 29.06.2018 r. w/s zmiany WPF Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
3129. Data: 2018-07-02 11:45
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 268
Wykonanie: Monika Jarzębska
3130. Data: 2018-07-02 11:41
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 267 z dn. 29 czerwca 2018 r. w/s zmiany budżetu Miasta na 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
3131. Data: 2018-07-02 11:16
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 269 z dn. 29 czerwca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 269
Wykonanie: Monika Jarzębska
3132. Data: 2018-07-02 11:14
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 268 z dn. 29 czerwca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 268
Wykonanie: Monika Jarzębska
3133. Data: 2018-07-02 11:09
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 267 z dn. 29 czerwca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarzadzenie nr 267
Wykonanie: Monika Jarzębska
3134. Data: 2018-07-02 11:08
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 269 z dn. 29 czerwca 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
3135. Data: 2018-07-02 11:08
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 268 z dn. 29 czerwca 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
3136. Data: 2018-07-02 11:08
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 267 z dn. 29 czerwca 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
3137. Data: 2018-07-02 11:03
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz obiektów handlowych, przeznaczonych do wynajęcia, znajdujących się na targowisku w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Modrzewskiego.
Dodatkowy opis redaktora: zał. wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
3138. Data: 2018-07-02 11:03
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz obiektów handlowych, przeznaczonych do wynajęcia, znajdujących się na targowisku w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Modrzewskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
3139. Data: 2018-07-02 11:01
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 266 z dn. 28 czerwca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: *Załącznik - Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
3140. Data: 2018-07-02 10:59
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 266 z dn. 28 czerwca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 266
Wykonanie: Monika Jarzębska
3141. Data: 2018-07-02 10:58
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 266 z dn. 28 czerwca 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
3142. Data: 2018-07-02 08:57
Dział: Załatwianie Spraw » Udostępnianie informacji publicznej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Udostępnianie informacji publicznej.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja danych
Wykonanie: Monika Jarzębska
3143. Data: 2018-06-29 15:15
Dział: Prawo Lokalne » Zbiór aktów prawa miejscowego » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Akty prawa miejscowego oraz inne akty normatywne stanowione przez organy gminy, które podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
3144. Data: 2018-06-29 12:28
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 263 z dn. 27 czerwca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarzadzenie nr 263
Wykonanie: Monika Jarzębska
3145. Data: 2018-06-29 12:05
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz lokali użytkowych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym położonych na terenie „Podzamcza" i Starego Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz lokali
Wykonanie: Monika Jarzębska
3146. Data: 2018-06-29 12:05
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz lokali użytkowych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym położonych na terenie „Podzamcza" i Starego Miasta w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
3147. Data: 2018-06-29 12:00
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinak oświetlenia ulicznego ulicy Wysokiej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: zał. Informacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
3148. Data: 2018-06-29 11:59
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinak oświetlenia ulicznego ulicy Wysokiej w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
3149. Data: 2018-06-29 11:57
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym do nieruchomości-dz. nr ewid. 71/10 obr. 25 przy ul. Diamentowej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: zał. Informację
Wykonanie: Monika Jarzębska
3150. Data: 2018-06-29 11:56
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym do nieruchomości-dz. nr ewid. 71/10 obr. 25 przy ul. Diamentowej w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska