główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

5101. Data: 2018-05-24 10:49
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: dodanie artykułu: Jacek Hofman
Wykonanie: Monika Jarzębska
5102. Data: 2018-05-24 10:48
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Małgorzata Ilczuk.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
5103. Data: 2018-05-24 10:47
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: dodanie artykułu: Małgorzata Ilczuk
Wykonanie: Monika Jarzębska
5104. Data: 2018-05-24 10:46
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: dodanie artykułu: Patrycja Jakóbczyk-Adamczyk
Wykonanie: Monika Jarzębska
5105. Data: 2018-05-24 10:44
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bożena Janowska.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
5106. Data: 2018-05-24 10:44
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: dodanie artykułu: Bożena Janowska
Wykonanie: Monika Jarzębska
5107. Data: 2018-05-24 10:43
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dorota Kałużniak.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
5108. Data: 2018-05-24 10:41
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: dodanie artykułu: Dorota Kałużniak
Wykonanie: Monika Jarzębska
5109. Data: 2018-05-24 10:38
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Katarzyna Kowalczyk.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
5110. Data: 2018-05-24 10:37
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: dodanie artykułu: Katarzyna Kowalczyk
Wykonanie: Monika Jarzębska
5111. Data: 2018-05-24 10:33
Dział: Ochrona danych osobowych » Klauzule informacyjne » Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobisty
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) .
Dodatkowy opis redaktora: zał. Klauzula informacyjna
Wykonanie: Monika Jarzębska
5112. Data: 2018-05-24 10:33
Dział: Ochrona danych osobowych » Klauzule informacyjne » Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobisty
Opis zmian: dodanie artykułu: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)
Wykonanie: Monika Jarzębska
5113. Data: 2018-05-24 10:28
Dział: Ochrona danych osobowych » Klauzule informacyjne » Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach st
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska) .
Dodatkowy opis redaktora: załączono Klauzulę informacyjną
Wykonanie: Monika Jarzębska
5114. Data: 2018-05-24 10:25
Dział: Ochrona danych osobowych » Klauzule informacyjne » Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach st
Opis zmian: dodanie artykułu: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)
Wykonanie: Monika Jarzębska
5115. Data: 2018-05-24 10:23
Dział: Ochrona danych osobowych » Klauzule informacyjne » Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludnoś
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) .
Dodatkowy opis redaktora: edycja tekstu
Wykonanie: Monika Jarzębska
5116. Data: 2018-05-24 10:22
Dział: Ochrona danych osobowych » Klauzule informacyjne » Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludnoś
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Klauzula informacyjna.
Dodatkowy opis redaktora: zał. klauzule informacyjną
Wykonanie: Monika Jarzębska
5117. Data: 2018-05-24 10:21
Dział: Ochrona danych osobowych » Klauzule informacyjne » Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludnoś
Opis zmian: dodanie artykułu: Klauzula informacyjna
Wykonanie: Monika Jarzębska
5118. Data: 2018-05-24 10:02
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Joanna Księżopolska-Szulc.
Dodatkowy opis redaktora: Joanna Księżopolska-Szulc
Wykonanie: Monika Jarzębska
5119. Data: 2018-05-24 10:01
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: dodanie artykułu: Joanna Księżopolska-Szulc
Wykonanie: Monika Jarzębska
5120. Data: 2018-05-23 13:32
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 212 z dn. 23 maja 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zał ogłosznie o konkursach
Wykonanie: Monika Jarzębska
5121. Data: 2018-05-23 12:58
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze W Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: PODINSPEKTOR ds. organizacyjnych w Referacie Administracji i Majątku .
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wyniku naboru
Wykonanie: Monika Jarzębska
5122. Data: 2018-05-23 12:55
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza konkursy na stanowisko dyrektora:- Przedszkola Samorządowego nr 1 im. Jana Brzechwy, 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Sienkiewicza 7, - Przedszkola Samorządowego nr 14, 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Krakowskie Przedmieście 13, - Przedszkola Samorządowego nr 26, 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Wojska Polskiego 133a..
Dodatkowy opis redaktora: ogłoszenie o konkursach
Wykonanie: Monika Jarzębska
5123. Data: 2018-05-23 12:54
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza konkursy na stanowisko dyrektora:- Przedszkola Samorządowego nr 1 im. Jana Brzechwy, 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Sienkiewicza 7, - Przedszkola Samorządowego nr 14, 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Krakowskie Przedmieście 13, - Przedszkola Samorządowego nr 26, 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Wojska Polskiego 133a.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5124. Data: 2018-05-23 12:52
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 212 z dn. 23 maja 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 212
Wykonanie: Monika Jarzębska
5125. Data: 2018-05-23 12:50
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 212 z dn. 23 maja 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5126. Data: 2018-05-23 12:46
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 210 z dn. 23 maja 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 210
Wykonanie: Monika Jarzębska
5127. Data: 2018-05-23 12:42
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 211 z dn. 23 maja 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 211
Wykonanie: Monika Jarzębska
5128. Data: 2018-05-23 12:41
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 211 z dn. 23 maja 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5129. Data: 2018-05-23 12:40
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 210 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5130. Data: 2018-05-23 12:38
Dział: Prawo Lokalne » Pomoc publiczna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Pomoc publiczna.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5131. Data: 2018-05-23 12:36
Dział: Prawo Lokalne » Pomoc publiczna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Pomoc publiczna.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia
Wykonanie: Monika Jarzębska
5132. Data: 2018-05-23 12:16
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 209 z dn. 23 maja 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 209
Wykonanie: Monika Jarzębska
5133. Data: 2018-05-23 12:14
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 209 z dn. 23 maja 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5134. Data: 2018-05-23 12:13
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 208 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5135. Data: 2018-05-23 12:13
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 207 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5136. Data: 2018-05-23 11:20
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Anna Kulisa.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
5137. Data: 2018-05-23 11:20
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: dodanie artykułu: Anna Kulisa
Wykonanie: Monika Jarzębska
5138. Data: 2018-05-23 11:19
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Marlena Lewandowska.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
5139. Data: 2018-05-23 11:18
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: dodanie artykułu: Marlena Lewandowska
Wykonanie: Monika Jarzębska
5140. Data: 2018-05-23 11:17
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Anna Lisiak.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
5141. Data: 2018-05-23 11:17
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: dodanie artykułu: Anna Lisiak
Wykonanie: Monika Jarzębska
5142. Data: 2018-05-23 11:16
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Elżbieta Łągwa-Szelągowska.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
5143. Data: 2018-05-23 11:15
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: dodanie artykułu: Elżbieta Łągwa-Szelągowska
Wykonanie: Monika Jarzębska
5144. Data: 2018-05-23 11:14
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Lidia Łopusiewicz.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
5145. Data: 2018-05-23 11:14
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: dodanie artykułu: Lidia Łopusiewicz
Wykonanie: Monika Jarzębska
5146. Data: 2018-05-23 11:11
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bogusław Łukaszewski.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
5147. Data: 2018-05-23 11:10
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: dodanie artykułu: Bogusław Łukaszewski
Wykonanie: Monika Jarzębska
5148. Data: 2018-05-23 11:04
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Magdalena Majos.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska
5149. Data: 2018-05-23 11:03
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: dodanie artykułu: Magdalena Majos
Wykonanie: Monika Jarzębska
5150. Data: 2018-05-23 11:03
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za 2017 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Danuta Malik.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Monika Jarzębska