główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

5101. Data: 2018-03-12 13:47
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 111 z dn. 8 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 111
Wykonanie: Monika Jarzębska
5102. Data: 2018-03-12 13:42
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 112 z dn. 8 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 112
Wykonanie: Monika Jarzębska
5103. Data: 2018-03-12 13:40
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 112 z dn. 8 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: edycja
Wykonanie: Monika Jarzębska
5104. Data: 2018-03-12 13:35
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do wydzierżawienia na 10 lat, w drodze publicznego pisemnego przetargu nieograniczonego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sulejowskiej 132A w granicach Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.
Dodatkowy opis redaktora: załączono wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
5105. Data: 2018-03-12 13:35
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do wydzierżawienia na 10 lat, w drodze publicznego pisemnego przetargu nieograniczonego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sulejowskiej 132A. w granicach Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
Wykonanie: Monika Jarzębska
5106. Data: 2018-03-12 13:31
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wroniej (teren włączony do piotrkowskiej podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej).
Dodatkowy opis redaktora: załączono wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
5107. Data: 2018-03-12 13:31
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wroniej (teren włączony do piotrkowskiej podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej)
Wykonanie: Monika Jarzębska
5108. Data: 2018-03-12 13:27
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Orzechowej 16..
Dodatkowy opis redaktora: załączono wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
5109. Data: 2018-03-12 13:26
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Orzechowej 16.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5110. Data: 2018-03-12 13:22
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 114 z dn. 8 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Orzechowej 16.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5111. Data: 2018-03-12 13:21
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 114 z dn. 8 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 114
Wykonanie: Monika Jarzębska
5112. Data: 2018-03-12 13:17
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Bugajskiej 21a..
Dodatkowy opis redaktora: załączono wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
5113. Data: 2018-03-12 13:17
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Bugajskiej 21a.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5114. Data: 2018-03-12 13:15
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 115 z dn. 8 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: załączono wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
5115. Data: 2018-03-12 13:13
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 115 z dn. 8 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 115
Wykonanie: Monika Jarzębska
5116. Data: 2018-03-12 13:13
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 115 z dn. 8 marca 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5117. Data: 2018-03-12 13:11
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 114 z dn. 8 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: edycja tytułu
Wykonanie: Monika Jarzębska
5118. Data: 2018-03-12 13:09
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 115 z dn. 8 marca 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5119. Data: 2018-03-12 12:53
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Palmowej 20..
Dodatkowy opis redaktora: zamieszczono wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
5120. Data: 2018-03-12 12:53
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Palmowej 20.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5121. Data: 2018-03-12 12:52
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 113 z dn. 8 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Palmowej 20.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5122. Data: 2018-03-12 12:50
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 113 z dn. 8 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 113
Wykonanie: Monika Jarzębska
5123. Data: 2018-03-12 12:49
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 113 z dn. 8 marca 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5124. Data: 2018-03-12 12:48
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 112 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5125. Data: 2018-03-12 12:47
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 111 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5126. Data: 2018-03-09 14:50
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.8.2018 - przetarg nieograniczony na modernizację budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Piotrkowie Trybunalskim .
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wykonanie: Paulina Budkowska
5127. Data: 2018-03-09 14:49
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.8.2018 - przetarg nieograniczony na modernizację budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Piotrkowie Trybunalskim .
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedź na pytanie z dn. 9.03.2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
5128. Data: 2018-03-09 14:47
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.8.2018 - przetarg nieograniczony na modernizację budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Piotrkowie Trybunalskim .
Dodatkowy opis redaktora: Zestawienie elementów scalonych
Wykonanie: Paulina Budkowska
5129. Data: 2018-03-09 14:45
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.8.2018 - przetarg nieograniczony na modernizację budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Piotrkowie Trybunalskim .
Dodatkowy opis redaktora: Harmonogram TPS wrzesień 2017
Wykonanie: Paulina Budkowska
5130. Data: 2018-03-09 12:42
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.7.2018 - przetarg nieograniczony na: 1. Remont istniejącego boiska sportowego, budowa bieżni i skoczni do skoku w dal, utwardzenie terenu, wykonanie ogrodzenia panelowego oraz miasteczka ruchu w ramach zadania pn.: "Boisko wielofunkcyjne wraz z bieżnią i skocznią do skoku w dal przy SP nr 5 wraz z oddziałami integracyjnymi". 2. Modernizacja i rozbudowa boiska przy ZSP nr 1 w ramach zadania pn.: "Modernizacja i rozbudowa boiska przy ZSP nr 1". 3. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP nr 2 w ramach zadania pn.: "Boisko wielofunkcyjne przy ZSP Nr 2". .
Dodatkowy opis redaktora: Zestawienie ofert
Wykonanie: Paulina Budkowska
5131. Data: 2018-03-09 11:36
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.6.2018 - przetarg nieograniczony na przebudowę Placu Niepodległości wraz z przedmurzem Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego i Zakonu Jezuitów w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja terenów podzamcza - młode - stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim" realizowane wg zasady "Projektuj i wybuduj".
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedź na pytanie
Wykonanie: Paulina Budkowska
5132. Data: 2018-03-09 10:53
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 110 z dn. 8.03.2018 r. w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Paulina Budkowska
5133. Data: 2018-03-09 10:52
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 109 z dn. 8.03.2018 r. w/s zmiany budżetu Miasta na 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
5134. Data: 2018-03-09 10:51
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 109 z dn. 8 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s zmiany budżetu Miasta na 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
5135. Data: 2018-03-09 10:50
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 110 z dn. 8 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Paulina Budkowska
5136. Data: 2018-03-09 10:50
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 110 z dn. 8 marca 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
5137. Data: 2018-03-09 10:49
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 109 z dn. 8 marca 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
5138. Data: 2018-03-08 15:22
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 108 z dn. 7 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s organizacji Konkursu "Nowa Elewacja 2018"
Wykonanie: Paulina Budkowska
5139. Data: 2018-03-08 15:20
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 108 z dn. 7 marca 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
5140. Data: 2018-03-08 15:18
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 107 z dn. 7 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s powołania Komisji Konkursowej w konkursie "Nowa Elewacja 2017"
Wykonanie: Paulina Budkowska
5141. Data: 2018-03-08 15:16
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 107 z dn. 7 marca 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
5142. Data: 2018-03-08 13:16
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Konkursy » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rozbudowy Hali Relax przy Al. 3-go Maja 6b w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedź na pytanie
Wykonanie: Paulina Budkowska
5143. Data: 2018-03-08 10:40
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku położonym przy ul. Krasickiego 7, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz
Wykonanie: Paulina Budkowska
5144. Data: 2018-03-08 10:39
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku położonym przy ul. Krasickiego 7, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu
Wykonanie: Paulina Budkowska
5145. Data: 2018-03-08 10:38
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz lokalu mieszkalnego nr 39 w budynku położonym przy ul. Krasickiego 7, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz
Wykonanie: Paulina Budkowska
5146. Data: 2018-03-08 10:37
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz lokalu mieszkalnego nr 39 w budynku położonym przy ul. Krasickiego 7, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu
Wykonanie: Paulina Budkowska
5147. Data: 2018-03-08 10:35
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz lokalu mieszkalnego nr 56 w budynku położonym przy ul. Wysokiej 44/46, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz
Wykonanie: Paulina Budkowska
5148. Data: 2018-03-08 10:35
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz lokalu mieszkalnego nr 56 w budynku położonym przy ul. Wysokiej 44/46, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu
Wykonanie: Paulina Budkowska
5149. Data: 2018-03-08 10:30
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 104 z dn. 6 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących współwłasność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonych przy ul. Krasickiego 7 m. 5 i Krasickiego 7 m. 39 wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu
Wykonanie: Paulina Budkowska
5150. Data: 2018-03-08 10:26
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 103 z dn. 6 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonym przy ul. Wysokiej 44/46 m. 56 wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu
Wykonanie: Paulina Budkowska