główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

5051. Data: 2019-04-09 12:25
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.14.2019 - Przetarg nieograniczony na modernizację ogrzewania w SP Nr 5.
Dodatkowy opis redaktora: Istotne postanowienia umowy
Wykonanie: Paulina Budkowska
5052. Data: 2019-04-09 12:24
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.14.2019 - Przetarg nieograniczony na modernizację ogrzewania w SP Nr 5.
Dodatkowy opis redaktora: Załączniki od 1 do 15
Wykonanie: Paulina Budkowska
5053. Data: 2019-04-09 12:22
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.14.2019 - Przetarg nieograniczony na modernizację ogrzewania w SP Nr 5.
Dodatkowy opis redaktora: SIWZ - 1 str.
Wykonanie: Paulina Budkowska
5054. Data: 2019-04-09 12:22
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.14.2019 - Przetarg nieograniczony na modernizację ogrzewania w SP Nr 5.
Dodatkowy opis redaktora: SIWZ
Wykonanie: Paulina Budkowska
5055. Data: 2019-04-09 12:21
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.14.2019 - Przetarg nieograniczony na modernizację ogrzewania w SP Nr 5.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie
Wykonanie: Paulina Budkowska
5056. Data: 2019-04-09 12:19
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: SPZ.271.14.2019 - Przetarg nieograniczony na modernizację ogrzewania w SP Nr 5
Wykonanie: Paulina Budkowska
5057. Data: 2019-04-09 12:15
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 130 z dn. 8 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: *Załącznik
Wykonanie: Paulina Budkowska
5058. Data: 2019-04-09 12:14
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 130 z dn. 8 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s ustalenia zasad i sposobu wykonania powierzonego zadania i sposobu dokonywania rozliczeń finansowych pomiędzy Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim a Piotrkowskimi Wodociągami i Kanalizacją - Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Paulina Budkowska
5059. Data: 2019-04-09 12:11
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 130 z dn. 8 kwietnia 2019 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
5060. Data: 2019-04-09 12:10
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 129 z dn. .
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
5061. Data: 2019-04-09 12:08
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 130 z dn. 8 kwietnia 2019 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
5062. Data: 2019-04-09 12:03
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Informacja o wynikach przetargów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wynikach ustnych przetargów nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 29 marca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
5063. Data: 2019-04-09 12:02
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Informacja o wynikach przetargów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wynikach ustnych przetargów nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 29 marca 2019 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
5064. Data: 2019-04-09 10:50
Dział: Inne » Zgromadzenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Zgromadzenie publiczne w dniu 15 kwietnia 2019 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
5065. Data: 2019-04-09 10:45
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.12.2019 Przetarg nieograniczony na przebudowę skrzyżowania przy ul. Haeringa / ul. Żelazna wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Antona Haeringa .
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 13 - Istotne postanowienia umowy - kosztorys
Wykonanie: Paulina Budkowska
5066. Data: 2019-04-09 10:44
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.12.2019 Przetarg nieograniczony na przebudowę skrzyżowania przy ul. Haeringa / ul. Żelazna wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Antona Haeringa .
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 14 - Wymagania dot. gwarancji należytego wykonania umowy
Wykonanie: Paulina Budkowska
5067. Data: 2019-04-09 10:43
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.12.2019 Przetarg nieograniczony na przebudowę skrzyżowania przy ul. Haeringa / ul. Żelazna wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Antona Haeringa .
Dodatkowy opis redaktora: Wzór oświadczeń - zapłata wynagrodzenia dla podwykonawców
Wykonanie: Paulina Budkowska
5068. Data: 2019-04-09 10:43
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.12.2019 Przetarg nieograniczony na przebudowę skrzyżowania przy ul. Haeringa / ul. Żelazna wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Antona Haeringa .
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 16 - Wzór baneru
Wykonanie: Paulina Budkowska
5069. Data: 2019-04-09 10:42
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.12.2019 Przetarg nieograniczony na przebudowę skrzyżowania przy ul. Haeringa / ul. Żelazna wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Antona Haeringa .
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 12 - Dokumentacja przetargowa
Wykonanie: Paulina Budkowska
5070. Data: 2019-04-09 10:41
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.12.2019 Przetarg nieograniczony na przebudowę skrzyżowania przy ul. Haeringa / ul. Żelazna wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Antona Haeringa .
Dodatkowy opis redaktora: SIWZ - 1 str.
Wykonanie: Paulina Budkowska
5071. Data: 2019-04-09 10:41
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.12.2019 Przetarg nieograniczony na przebudowę skrzyżowania przy ul. Haeringa / ul. Żelazna wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Antona Haeringa .
Dodatkowy opis redaktora: SIWZ
Wykonanie: Paulina Budkowska
5072. Data: 2019-04-09 10:40
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.12.2019 Przetarg nieograniczony na przebudowę skrzyżowania przy ul. Haeringa / ul. Żelazna wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Antona Haeringa .
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie
Wykonanie: Paulina Budkowska
5073. Data: 2019-04-09 10:39
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: SPZ.271.12.2019 Przetarg nieograniczony na przebudowę skrzyżowania przy ul. Haeringa / ul. Żelazna wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Antona Haeringa
Wykonanie: Paulina Budkowska
5074. Data: 2019-04-08 13:18
Dział: Prawo Lokalne » Zbiór aktów prawa miejscowego » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Akty prawa miejscowego oraz inne akty normatywne stanowione przez organy gminy, które podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono dane
Wykonanie: Beata Grabowiecka
5075. Data: 2019-04-08 12:56
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku » Rok 2019 » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na obsługę i prowadzenie 2 szaletów miejskich przy ul. POW oraz w Parku im. Jana Pawła II /przy Amfiteatrze Miejskim/ w Piotrkowie Trybunalskim. .
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wyborze
Wykonanie: Beata Grabowiecka
5076. Data: 2019-04-08 12:21
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 127 z dn. 4 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 127
Wykonanie: Beata Grabowiecka
5077. Data: 2019-04-08 12:20
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 127 z dn. 4 kwietnia 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
5078. Data: 2019-04-05 15:32
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: odpowiedź Dot. podjęcia stosownych działań mających na celu neutralizację dysfunkcji związanych z poprzecznymi zaniżeniami w jezdniach
Wykonanie: Monika Jarzębska
5079. Data: 2019-04-05 15:14
Dział: Inne » Oświata w Piotrkowie Trybunalskim » Dotacje » 2019 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o stawkach dotacji na 2019 rok.
Dodatkowy opis redaktora: PKD Szkoły podstawowe Styczeń 2019
Wykonanie: Monika Jarzębska
5080. Data: 2019-04-05 15:13
Dział: Inne » Oświata w Piotrkowie Trybunalskim » Dotacje » 2019 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o stawkach dotacji na 2019 rok.
Dodatkowy opis redaktora: PKD szkoły dla młodzieży i dorosłych Styczeń 2019
Wykonanie: Monika Jarzębska
5081. Data: 2019-04-05 15:11
Dział: Inne » Oświata w Piotrkowie Trybunalskim » Dotacje » 2019 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o stawkach dotacji na 2019 rok.
Dodatkowy opis redaktora: PKD poradnie psychologiczno-pedagogiczne i ORW SZANSA Styczeń 2019
Wykonanie: Monika Jarzębska
5082. Data: 2019-04-05 15:09
Dział: Inne » Oświata w Piotrkowie Trybunalskim » Dotacje » 2019 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o stawkach dotacji na 2019 rok.
Dodatkowy opis redaktora: PKD i liczba uczniów Przedszkola Styczeń 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5083. Data: 2019-04-05 15:08
Dział: Inne » Oświata w Piotrkowie Trybunalskim » Dotacje » 2019 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o stawkach dotacji na 2019 rok.
Dodatkowy opis redaktora: PKD Gimnazja Styczeń 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5084. Data: 2019-04-05 15:05
Dział: Inne » Oświata w Piotrkowie Trybunalskim » Dotacje » 2019 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o stawkach dotacji na 2019 rok
Wykonanie: Monika Jarzębska
5085. Data: 2019-04-05 11:27
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 128 z dn. 4 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 128
Wykonanie: Monika Jarzębska
5086. Data: 2019-04-05 11:25
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 128 z dn. 4 kwietnia 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5087. Data: 2019-04-05 11:24
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 127 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5088. Data: 2019-04-05 11:23
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 27 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5089. Data: 2019-04-05 11:21
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Inspektor ds. umów w Biurze Inwestycji i Remontów .
Dodatkowy opis redaktora: oświadczenie kandydata
Wykonanie: Monika Jarzębska
5090. Data: 2019-04-05 11:20
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Inspektor ds. umów w Biurze Inwestycji i Remontów .
Dodatkowy opis redaktora: kwestionariusz osobowy
Wykonanie: Monika Jarzębska
5091. Data: 2019-04-05 11:19
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Inspektor ds. umów w Biurze Inwestycji i Remontów .
Dodatkowy opis redaktora: ogłoszenie o naborze
Wykonanie: Monika Jarzębska
5092. Data: 2019-04-05 11:18
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Inspektor ds. umów w Biurze Inwestycji i Remontów
Wykonanie: Monika Jarzębska
5093. Data: 2019-04-05 11:11
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 126 z dn. 3 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 126
Wykonanie: Monika Jarzębska
5094. Data: 2019-04-05 11:10
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 126 z dn. 3 kwietnia 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5095. Data: 2019-04-05 11:08
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 125 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5096. Data: 2019-04-05 11:01
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 110 z dn. 27 marca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: opublikowano zarządzenie nr 110
Wykonanie: Monika Jarzębska
5097. Data: 2019-04-05 08:29
Dział: Inne » Zgromadzenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zgromadzenie publiczne w dniu 13 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono zgromadzenie w dniu 13.04.2019
Wykonanie: Monika Jarzębska
5098. Data: 2019-04-05 08:26
Dział: Inne » Zgromadzenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Zgromadzenie publiczne w dniu 13 kwietnia 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5099. Data: 2019-04-04 11:53
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.11.2019 Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo -technicznej dla inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Zalesickiej".
Dodatkowy opis redaktora: Informacja z otwarcia ofert
Wykonanie: Monika Jarzębska
5100. Data: 2019-04-04 11:48
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 123 z dn. 28 marca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 123
Wykonanie: Monika Jarzębska