główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

5051. Data: 2018-03-15 13:40
Dział: Inne » Zgromadzenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zgromadzenie publiczne w dniu 22 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: edycja tekstu
Wykonanie: Monika Jarzębska
5052. Data: 2018-03-15 13:39
Dział: Inne » Zgromadzenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zgromadzenie publiczne w dniu 22 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: edycja danych
Wykonanie: Monika Jarzębska
5053. Data: 2018-03-15 13:37
Dział: Inne » Zgromadzenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zgromadzenie publiczne w dniu 22 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zgromadzenie w dn. 22.03.2018
Wykonanie: Monika Jarzębska
5054. Data: 2018-03-15 13:37
Dział: Inne » Zgromadzenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Zgromadzenie publiczne w dniu 22 marca 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5055. Data: 2018-03-15 13:31
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski przeznaczonej do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, położonej ul. Topolowej.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
5056. Data: 2018-03-15 13:30
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski przeznaczonej do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, położonej ul. Topolowej
Wykonanie: Monika Jarzębska
5057. Data: 2018-03-15 13:29
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 117 z dn. 13 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: *Załącznik nr 1 - Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski przeznaczonej do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, położonej ul. Topolowej
Wykonanie: Monika Jarzębska
5058. Data: 2018-03-15 13:27
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 117 z dn. 13 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 117
Wykonanie: Monika Jarzębska
5059. Data: 2018-03-15 09:15
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz niezabudowanych działek gruntu stanowiących własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Michałowskiej 16 a. ul. Michałowskiej 16 b i ul. Michałowskiej 16 c. przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste na 99 lat, w drodze publicznego ustnego przetargu nieograniczonego.
Dodatkowy opis redaktora: wykazy
Wykonanie: Monika Jarzębska
5060. Data: 2018-03-15 09:14
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz niezabudowanych działek gruntu stanowiących własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Michałowskiej 16 a. ul. Michałowskiej 16 b i ul. Michałowskiej 16 c. przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste na 99 lat, w drodze publicznego ustnego przetargu nieograniczonego
Wykonanie: Monika Jarzębska
5061. Data: 2018-03-15 09:10
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 118 z dn. 13 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: *Załącznik nr 1 - Wykaz niezabudowanych działek gruntu stanowiących własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Michałowskiej 16 a. ul. Michałowskiej 16 b i ul. Michałowskiej 16 c. przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste na 99 lat, w drodze publicznego ustnego przetargu nieograniczonego.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5062. Data: 2018-03-15 09:07
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 118 z dn. 13 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 118
Wykonanie: Monika Jarzębska
5063. Data: 2018-03-15 09:07
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 118 z dn. 13 marca 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5064. Data: 2018-03-15 09:01
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 117 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5065. Data: 2018-03-15 07:44
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.7.2018 - przetarg nieograniczony na: 1. Remont istniejącego boiska sportowego, budowa bieżni i skoczni do skoku w dal, utwardzenie terenu, wykonanie ogrodzenia panelowego oraz miasteczka ruchu w ramach zadania pn.: "Boisko wielofunkcyjne wraz z bieżnią i skocznią do skoku w dal przy SP nr 5 wraz z oddziałami integracyjnymi". 2. Modernizacja i rozbudowa boiska przy ZSP nr 1 w ramach zadania pn.: "Modernizacja i rozbudowa boiska przy ZSP nr 1". 3. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP nr 2 w ramach zadania pn.: "Boisko wielofunkcyjne przy ZSP Nr 2". .
Dodatkowy opis redaktora: Unieważnienie cz. III
Wykonanie: Monika Jarzębska
5066. Data: 2018-03-14 10:56
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.10.2018 - przetarg nieograniczony na rozbudowę z przebudową ulicy Pereca na odcinku od ulicy Wojska Polskiego do Alei Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim wraz z budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja terenów podzamcza-Młode-Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim".
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 14.03.2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5067. Data: 2018-03-14 10:55
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.6.2018 - przetarg nieograniczony na przebudowę Placu Niepodległości wraz z przedmurzem Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego i Zakonu Jezuitów w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja terenów podzamcza - młode - stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim" realizowane wg zasady "Projektuj i wybuduj".
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o unieważnieniu
Wykonanie: Monika Jarzębska
5068. Data: 2018-03-13 13:34
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.11.2018 - przetarg nieograniczony na budowę ul. Rzemieślniczej oraz ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Wzór oświadczeń-zapłata wynagrodzenia dla podwykonawców
Wykonanie: Monika Jarzębska
5069. Data: 2018-03-13 13:33
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.11.2018 - przetarg nieograniczony na budowę ul. Rzemieślniczej oraz ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Wzór baneru
Wykonanie: Monika Jarzębska
5070. Data: 2018-03-13 13:32
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.11.2018 - przetarg nieograniczony na budowę ul. Rzemieślniczej oraz ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Wymagania dotyczące gwarancji
Wykonanie: Monika Jarzębska
5071. Data: 2018-03-13 13:31
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.11.2018 - przetarg nieograniczony na budowę ul. Rzemieślniczej oraz ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie
Wykonanie: Monika Jarzębska
5072. Data: 2018-03-13 13:29
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.11.2018 - przetarg nieograniczony na budowę ul. Rzemieślniczej oraz ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Decyzja ZRID
Wykonanie: Monika Jarzębska
5073. Data: 2018-03-13 13:28
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.11.2018 - przetarg nieograniczony na budowę ul. Rzemieślniczej oraz ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Decyzja RDOŚ
Wykonanie: Monika Jarzębska
5074. Data: 2018-03-13 13:27
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.11.2018 - przetarg nieograniczony na budowę ul. Rzemieślniczej oraz ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Przedmiary
Wykonanie: Monika Jarzębska
5075. Data: 2018-03-13 13:23
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.11.2018 - przetarg nieograniczony na budowę ul. Rzemieślniczej oraz ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Istotne postanowienia umowne
Wykonanie: Monika Jarzębska
5076. Data: 2018-03-13 13:22
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.11.2018 - przetarg nieograniczony na budowę ul. Rzemieślniczej oraz ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: SIWZ
Wykonanie: Monika Jarzębska
5077. Data: 2018-03-13 13:21
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.11.2018 - przetarg nieograniczony na budowę ul. Rzemieślniczej oraz ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: 1 str. SIWZ
Wykonanie: Monika Jarzębska
5078. Data: 2018-03-13 13:20
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.11.2018 - przetarg nieograniczony na budowę ul. Rzemieślniczej oraz ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: ogłoszenie
Wykonanie: Monika Jarzębska
5079. Data: 2018-03-13 13:19
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: SPZ.271.11.2018 - przetarg nieograniczony na budowę ul. Rzemieślniczej oraz ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
5080. Data: 2018-03-13 13:17
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.10.2018 - przetarg nieograniczony na rozbudowę z przebudową ulicy Pereca na odcinku od ulicy Wojska Polskiego do Alei Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim wraz z budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja terenów podzamcza-Młode-Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim".
Dodatkowy opis redaktora: edycja tekstu
Wykonanie: Monika Jarzębska
5081. Data: 2018-03-13 08:51
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 116 z dn. 9 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarzadzenie nr 116
Wykonanie: Monika Jarzębska
5082. Data: 2018-03-13 08:51
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 116 z dn. 9 marca 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5083. Data: 2018-03-13 08:48
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.8.2018 - przetarg nieograniczony na modernizację budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Piotrkowie Trybunalskim .
Dodatkowy opis redaktora: ARCH foto
Wykonanie: Monika Jarzębska
5084. Data: 2018-03-13 08:46
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.8.2018 - przetarg nieograniczony na modernizację budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Piotrkowie Trybunalskim .
Dodatkowy opis redaktora: ARCH dok
Wykonanie: Monika Jarzębska
5085. Data: 2018-03-13 07:36
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.10.2018 - Rozbudowę z przebudową ulicy Pereca na odcinku od ulicy Wojska Polskiego do Alei Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim wraz z budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja terenów podzamcza-Młode-Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim".
Dodatkowy opis redaktora: formularz cenowy
Wykonanie: Monika Jarzębska
5086. Data: 2018-03-12 14:31
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.10.2018 - Rozbudowę z przebudową ulicy Pereca na odcinku od ulicy Wojska Polskiego do Alei Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim wraz z budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja terenów podzamcza-Młode-Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim".
Dodatkowy opis redaktora: Wzór baneru
Wykonanie: Monika Jarzębska
5087. Data: 2018-03-12 14:30
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.10.2018 - Rozbudowę z przebudową ulicy Pereca na odcinku od ulicy Wojska Polskiego do Alei Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim wraz z budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja terenów podzamcza-Młode-Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim".
Dodatkowy opis redaktora: Wymogo dot. gwarancji należytwgo wykonania umowy
Wykonanie: Monika Jarzębska
5088. Data: 2018-03-12 14:29
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.10.2018 - Rozbudowę z przebudową ulicy Pereca na odcinku od ulicy Wojska Polskiego do Alei Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim wraz z budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja terenów podzamcza-Młode-Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim".
Dodatkowy opis redaktora: Wymagania dot. gwarancji
Wykonanie: Monika Jarzębska
5089. Data: 2018-03-12 14:28
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.10.2018 - Rozbudowę z przebudową ulicy Pereca na odcinku od ulicy Wojska Polskiego do Alei Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim wraz z budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja terenów podzamcza-Młode-Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim".
Dodatkowy opis redaktora: Uzupełnienie do PFU ws odwodnienia
Wykonanie: Monika Jarzębska
5090. Data: 2018-03-12 14:27
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.10.2018 - Rozbudowę z przebudową ulicy Pereca na odcinku od ulicy Wojska Polskiego do Alei Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim wraz z budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja terenów podzamcza-Młode-Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim".
Dodatkowy opis redaktora: PFU Pereca
Wykonanie: Monika Jarzębska
5091. Data: 2018-03-12 14:25
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.10.2018 - Rozbudowę z przebudową ulicy Pereca na odcinku od ulicy Wojska Polskiego do Alei Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim wraz z budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja terenów podzamcza-Młode-Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim".
Dodatkowy opis redaktora: PFU Pereca 2016 pnb
Wykonanie: Monika Jarzębska
5092. Data: 2018-03-12 14:23
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.10.2018 - Rozbudowę z przebudową ulicy Pereca na odcinku od ulicy Wojska Polskiego do Alei Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim wraz z budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja terenów podzamcza-Młode-Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim".
Dodatkowy opis redaktora: Istotne postanowienia umowne
Wykonanie: Monika Jarzębska
5093. Data: 2018-03-12 14:22
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.10.2018 - Rozbudowę z przebudową ulicy Pereca na odcinku od ulicy Wojska Polskiego do Alei Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim wraz z budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja terenów podzamcza-Młode-Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim".
Dodatkowy opis redaktora: Istotne postanowienia umowne
Wykonanie: Monika Jarzębska
5094. Data: 2018-03-12 14:21
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.10.2018 - Rozbudowę z przebudową ulicy Pereca na odcinku od ulicy Wojska Polskiego do Alei Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim wraz z budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja terenów podzamcza-Młode-Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim".
Dodatkowy opis redaktora: SIWZ
Wykonanie: Monika Jarzębska
5095. Data: 2018-03-12 14:21
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.10.2018 - Rozbudowę z przebudową ulicy Pereca na odcinku od ulicy Wojska Polskiego do Alei Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim wraz z budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja terenów podzamcza-Młode-Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim".
Dodatkowy opis redaktora: SIWZ - 1 str.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5096. Data: 2018-03-12 14:20
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.10.2018 - Rozbudowę z przebudową ulicy Pereca na odcinku od ulicy Wojska Polskiego do Alei Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim wraz z budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja terenów podzamcza-Młode-Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim".
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wykonanie: Monika Jarzębska
5097. Data: 2018-03-12 14:19
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.10.2018 - Rozbudowę z przebudową ulicy Pereca na odcinku od ulicy Wojska Polskiego do Alei Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim wraz z budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja terenów podzamcza-Młode-Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim".
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie
Wykonanie: Monika Jarzębska
5098. Data: 2018-03-12 14:18
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: SPZ.271.10.2018 - Rozbudowę z przebudową ulicy Pereca na odcinku od ulicy Wojska Polskiego do Alei Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim wraz z budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja terenów podzamcza-Młode-Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim"
Wykonanie: Monika Jarzębska
5099. Data: 2018-03-12 13:55
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 112 z dn. 8 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wroniej (teren włączony do piotrkowskiej podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej)
Wykonanie: Monika Jarzębska
5100. Data: 2018-03-12 13:49
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 111 z dn. 8 marca 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do wydzierżawienia na 10 lat, w drodze publicznego pisemnego przetargu nieograniczonego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sulejowskiej 132A. w granicach Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.
Wykonanie: Monika Jarzębska