główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

5001. Data: 2019-02-22 09:34
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Inspektor ds. zwrotów wywłaszczonych nieruchomości oraz gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa w Referacie Gospodarki Nieruchomościami.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wyniku naboru
Wykonanie: Monika Jarzębska
5002. Data: 2019-02-22 09:32
Dział: Inne » Zgromadzenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Zgromadzenie publiczne w dniu 24 lutego 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5003. Data: 2019-02-21 13:02
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 73 z dn. 20 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarzadzenie nr 73
Wykonanie: Monika Jarzębska
5004. Data: 2019-02-21 13:00
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 73 z dn. 20 lutego 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5005. Data: 2019-02-21 11:33
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.8.2019 - Przetarg nieograniczony na odbiór (transport) i zagospodarowanie odpadów z miejskiego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz dzierżawa pojemników .
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 1a do SIWZ - formularz cenowy
Wykonanie: Monika Jarzębska
5006. Data: 2019-02-20 14:51
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » V Sesja z dn. 27.02.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: V Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 27 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu miasta
Wykonanie: Monika Jarzębska
5007. Data: 2019-02-20 14:50
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » V Sesja z dn. 27.02.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: V Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 27 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
Wykonanie: Monika Jarzębska
5008. Data: 2019-02-20 14:48
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » V Sesja z dn. 27.02.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: V Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 27 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s rozwiązania porozumienia dot. zbiorowego odprowadzenia ścieków
Wykonanie: Monika Jarzębska
5009. Data: 2019-02-20 14:47
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » V Sesja z dn. 27.02.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: V Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 27 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s zmiany uchwały w/s utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
Wykonanie: Monika Jarzębska
5010. Data: 2019-02-20 14:46
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » V Sesja z dn. 27.02.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: V Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 27 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Projekt Uchwały w/s uchylenia uchwały
Wykonanie: Monika Jarzębska
5011. Data: 2019-02-20 14:42
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » V Sesja z dn. 27.02.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: V Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 27 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Projekt Uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2019 rok
Wykonanie: Monika Jarzębska
5012. Data: 2019-02-20 14:41
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » V Sesja z dn. 27.02.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: V Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 27 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s zmiany WPF
Wykonanie: Monika Jarzębska
5013. Data: 2019-02-20 14:39
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » V Sesja z dn. 27.02.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: V Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 27 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono porządek obrad
Wykonanie: Monika Jarzębska
5014. Data: 2019-02-20 14:36
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » V Sesja z dn. 27.02.2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: V Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 27 lutego 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5015. Data: 2019-02-20 14:21
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.6.2019 - Przetarg nieograniczony na strefę rekreacji Street Workout Park "Wyzwolenia" w ramach budżetu obywatelskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedzi na pytania z dn. 20.02.2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5016. Data: 2019-02-20 14:20
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.6.2019 - Przetarg nieograniczony na strefę rekreacji Street Workout Park "Wyzwolenia" w ramach budżetu obywatelskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wykonanie: Monika Jarzębska
5017. Data: 2019-02-20 14:16
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.8.2019 - Przetarg nieograniczony na odbiór (transport) i zagospodarowanie odpadów z miejskiego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz dzierżawa pojemników .
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 1 - Formularz określający sposób ustalenia wartości usług
Wykonanie: Monika Jarzębska
5018. Data: 2019-02-20 14:15
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.8.2019 - Przetarg nieograniczony na odbiór (transport) i zagospodarowanie odpadów z miejskiego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz dzierżawa pojemników .
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 13 - Istotne postanowienia umowy
Wykonanie: Monika Jarzębska
5019. Data: 2019-02-20 14:15
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.8.2019 - Przetarg nieograniczony na odbiór (transport) i zagospodarowanie odpadów z miejskiego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz dzierżawa pojemników .
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 12 - Opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie: Monika Jarzębska
5020. Data: 2019-02-20 14:14
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.8.2019 - Przetarg nieograniczony na odbiór (transport) i zagospodarowanie odpadów z miejskiego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz dzierżawa pojemników .
Dodatkowy opis redaktora: SIWZ
Wykonanie: Monika Jarzębska
5021. Data: 2019-02-20 14:13
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.8.2019 - Przetarg nieograniczony na odbiór (transport) i zagospodarowanie odpadów z miejskiego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz dzierżawa pojemników .
Dodatkowy opis redaktora: 1 str. SIWZ
Wykonanie: Monika Jarzębska
5022. Data: 2019-02-20 14:12
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.8.2019 - Przetarg nieograniczony na odbiór (transport) i zagospodarowanie odpadów z miejskiego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz dzierżawa pojemników .
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie przetargu
Wykonanie: Monika Jarzębska
5023. Data: 2019-02-20 14:11
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: SPZ.271.8.2019 - Przetarg nieograniczony na odbiór (transport) i zagospodarowanie odpadów z miejskiego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz dzierżawa pojemników
Wykonanie: Monika Jarzębska
5024. Data: 2019-02-20 14:05
Dział: Inne » Wykaz punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Piotrkowie Trybunalskim
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz punktów sprzedaży napojów alkoholowych - placówki gastronomiczne.
Dodatkowy opis redaktora: Placówki handlowe Wykaz na dzień 19.02.2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5025. Data: 2019-02-20 14:02
Dział: Inne » Wykaz punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Piotrkowie Trybunalskim
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz punktów sprzedaży napojów alkoholowych - placówki handlowe.
Dodatkowy opis redaktora: placówki handlowe Wykaz na dzień 19.02.2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5026. Data: 2019-02-20 13:57
Dział: Inne » Analiza zdawalności OSK » Procedura postępowania » Ogólny schemat procedur kontroli
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogólny schemat procedur kontroli.
Dodatkowy opis redaktora: ogólny schemat procedur kontroli
Wykonanie: Monika Jarzębska
5027. Data: 2019-02-20 13:53
Dział: Inne » Analiza zdawalności OSK » Procedura postępowania » Procedura postępowania podczas przeprowadzania kontroli
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Procedura postępowania podczas przeprowadzania kontroli przedsiębiorców w ramach wykonywania przez nich działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów, ośrodków szkolenia kierowców oraz wykonywania krajowego transportu drogowego.
Dodatkowy opis redaktora: Procedura postępowania
Wykonanie: Monika Jarzębska
5028. Data: 2019-02-20 13:45
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 72 z dn. 18 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 72
Wykonanie: Monika Jarzębska
5029. Data: 2019-02-20 13:42
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 72 z dn. 18 lutego 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5030. Data: 2019-02-20 13:36
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Rb - Z
Wykonanie: Monika Jarzębska
5031. Data: 2019-02-20 13:35
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Rb - NDS
Wykonanie: Monika Jarzębska
5032. Data: 2019-02-20 13:35
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Rb - N
Wykonanie: Monika Jarzębska
5033. Data: 2019-02-20 13:34
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Rb - 28S
Wykonanie: Monika Jarzębska
5034. Data: 2019-02-20 13:33
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Rb - 27S
Wykonanie: Monika Jarzębska
5035. Data: 2019-02-20 13:30
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5036. Data: 2019-02-20 09:50
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.2.2019 - przetarg nieograniczony na odbiór (transport) i zagospodarowanie odpadów z miejskiego PSZOK oraz dzierżawa pojemników.
Dodatkowy opis redaktora: Unieważnienie postępowania
Wykonanie: Monika Jarzębska
5037. Data: 2019-02-19 13:43
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.4.2019 - Przetarg nieograniczony na budowę boisk wielofunkcyjnych przy SP 2 w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania „Modernizacja boiska do gier zespołowych przy SP nr 2 w ramach Budżetu obywatelskiego”.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja z otwarcia ofert
Wykonanie: Monika Jarzębska
5038. Data: 2019-02-18 15:17
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych .
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono interpelacje
Wykonanie: Monika Jarzębska
5039. Data: 2019-02-18 15:05
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.6.2019 - Przetarg nieograniczony na strefę rekreacji Street Workout Park "Wyzwolenia" w ramach budżetu obywatelskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedzi na pytania z dn. 18.02.2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5040. Data: 2019-02-18 13:24
Dział: Inne » Zgromadzenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zgromadzenie publiczne w dniu 1 marca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zamieszczono info o zgromadzeniu
Wykonanie: Monika Jarzębska
5041. Data: 2019-02-18 13:19
Dział: Inne » Zgromadzenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Zgromadzenie publiczne w dniu 1 marca 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5042. Data: 2019-02-18 13:08
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.3.2019 - Przetarg nieograniczony na modernizację bieżni lekkoatletycznej w ramach inwestycji: „Modernizacja bieżni lekkoatletycznej i budowa boiska wielofunkcyjnego do gier plażowych wraz z infrastrukturą przy SP nr 16 - w ramach budżetu obywatelskiego”.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja z otwarcia ofert
Wykonanie: Monika Jarzębska
5043. Data: 2019-02-18 13:04
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 71 z dn. 15 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 71
Wykonanie: Monika Jarzębska
5044. Data: 2019-02-18 12:58
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 71 z dn. 15 lutego 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5045. Data: 2019-02-18 12:53
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 69 z dn. 12 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 69
Wykonanie: Monika Jarzębska
5046. Data: 2019-02-18 12:50
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 68 z dn. 12 lutego 2019 r. w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Paulina Budkowska
5047. Data: 2019-02-18 12:49
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 67 z dn. 12 lutego 2019 r. w/s zmiany budżetu Miasta na 2019 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
5048. Data: 2019-02-18 12:47
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 68 z dn. 12 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Paulina Budkowska
5049. Data: 2019-02-18 12:46
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 67 z dn. 12 lutego 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 67 z dn. 12 lutego 2019 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
5050. Data: 2019-02-14 15:07
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych .
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska