główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

5001. Data: 2018-04-30 14:45
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Konkursy » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rozbudowy Hali Relax przy Al. 3-go Maja 6b w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o rozstrzygnięciu konkursu
Wykonanie: Paulina Budkowska
5002. Data: 2018-04-30 13:19
Dział: Inne » Informacje o stanie gospodarki odpadami komunalnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Analiza - 2017 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5003. Data: 2018-04-30 13:10
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski przeznaczonej do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, położonej ul. Pereca.
Dodatkowy opis redaktora: wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
5004. Data: 2018-04-30 13:09
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski przeznaczonej do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, położonej ul. Pereca
Wykonanie: Monika Jarzębska
5005. Data: 2018-04-30 13:06
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 187 z dn. 27 kwietnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: *Załącznik - Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
5006. Data: 2018-04-30 13:02
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 187 z dn. 27 kwietnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarzadzenie nr 187
Wykonanie: Monika Jarzębska
5007. Data: 2018-04-30 13:02
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 187 z dn. 27 kwietnia 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5008. Data: 2018-04-30 12:57
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żółtej.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie
Wykonanie: Monika Jarzębska
5009. Data: 2018-04-30 12:53
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żółtej.
Dodatkowy opis redaktora: Formularz zgłoszeniowy
Wykonanie: Monika Jarzębska
5010. Data: 2018-04-30 12:52
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żółtej.
Dodatkowy opis redaktora: ogłoszenie
Wykonanie: Monika Jarzębska
5011. Data: 2018-04-30 12:52
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żółtej
Wykonanie: Monika Jarzębska
5012. Data: 2018-04-30 12:46
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 21.
Dodatkowy opis redaktora: Formularz zgłoszeniowy
Wykonanie: Monika Jarzębska
5013. Data: 2018-04-30 12:44
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 21.
Dodatkowy opis redaktora: ogłoszenie
Wykonanie: Monika Jarzębska
5014. Data: 2018-04-30 12:44
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 21
Wykonanie: Monika Jarzębska
5015. Data: 2018-04-30 09:00
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Wolborskiej 22 .
Dodatkowy opis redaktora: wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
5016. Data: 2018-04-30 09:00
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Wolborskiej 22
Wykonanie: Monika Jarzębska
5017. Data: 2018-04-30 08:56
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Niedźwiedziej 8. .
Dodatkowy opis redaktora: wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
5018. Data: 2018-04-30 08:52
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Niedźwiedziej 8.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5019. Data: 2018-04-30 08:51
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Palmowej 22..
Dodatkowy opis redaktora: wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
5020. Data: 2018-04-30 08:50
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Palmowej 22.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5021. Data: 2018-04-30 08:48
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Granicznej 138a..
Dodatkowy opis redaktora: wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
5022. Data: 2018-04-30 08:48
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2018 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Granicznej 138a.
Wykonanie: Monika Jarzębska
5023. Data: 2018-04-30 08:41
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 177 z dn. 26 kwietnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: *Załącznik - Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
5024. Data: 2018-04-30 08:39
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 177 z dn. 26 kwietnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 177
Wykonanie: Monika Jarzębska
5025. Data: 2018-04-30 08:37
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 176 z dn. 26 kwietnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: *Załącznik - Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
5026. Data: 2018-04-30 08:36
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 176 z dn. 26 kwietnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie 176
Wykonanie: Monika Jarzębska
5027. Data: 2018-04-30 08:34
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 175 z dn. 26 kwietnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: *Załącznik - Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
5028. Data: 2018-04-30 08:33
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 175 z dn. 26 kwietnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 175
Wykonanie: Monika Jarzębska
5029. Data: 2018-04-30 08:30
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 174 z dn. 25 kwietnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: *Załącznik - Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
5030. Data: 2018-04-30 08:29
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 174 z dn. 25 kwietnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: *Załącznik - Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
5031. Data: 2018-04-30 08:26
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 174 z dn. 25 kwietnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: załaczono zarządzenie nr 174
Wykonanie: Monika Jarzębska
5032. Data: 2018-04-27 14:55
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 186 z dn. 27 kwietnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim ul. Belzacka 104/106
Wykonanie: Paulina Budkowska
5033. Data: 2018-04-27 14:54
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 186 z dn. 27 kwietnia 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
5034. Data: 2018-04-27 14:53
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 185 z dn. 27 kwietnia 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: w/s powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim ul. Kostromska 50
Wykonanie: Paulina Budkowska
5035. Data: 2018-04-27 14:50
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 185 z dn. 27 kwietnia 2018 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
5036. Data: 2018-04-27 14:50
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 184 z dn.
Wykonanie: Paulina Budkowska
5037. Data: 2018-04-27 14:50
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 183 z dn.
Wykonanie: Paulina Budkowska
5038. Data: 2018-04-27 12:37
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.13.2018 Przetarg nieograniczony na budowę boiska wielofunkcyjnego przy ZSP nr 2 w ramach zadania pn.: "Boisko wielofunkcyjne przy ZSP nr 2"
Wykonanie: Monika Jarzębska
5039. Data: 2018-04-27 12:37
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.13.2018 Przetarg nieograniczony na budowę boiska wielofunkcyjnego przy ZSP nr 2 w ramach zadania pn.: "Boisko wielofunkcyjne przy ZSP nr 2".
Dodatkowy opis redaktora: Zestawienie ofert
Wykonanie: Monika Jarzębska
5040. Data: 2018-04-27 11:53
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.16.2018 - Przetarg nieograniczony na przebudowę ul. Wojska Polskiego - etap II przebudowa chodnika i oświetlenia ulicznego .
Dodatkowy opis redaktora: Istotne postanowienia umowy
Wykonanie: Paulina Budkowska
5041. Data: 2018-04-27 11:53
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.16.2018 - Przetarg nieograniczony na przebudowę ul. Wojska Polskiego - etap II przebudowa chodnika i oświetlenia ulicznego .
Dodatkowy opis redaktora: Wymogi dotyczące gwarancji należytego wykonania umowy
Wykonanie: Paulina Budkowska
5042. Data: 2018-04-27 11:51
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.16.2018 - Przetarg nieograniczony na przebudowę ul. Wojska Polskiego - etap II przebudowa chodnika i oświetlenia ulicznego .
Dodatkowy opis redaktora: Wzór oświadczeń - zapłata wynagrodzenia dla podwykonawców
Wykonanie: Paulina Budkowska
5043. Data: 2018-04-27 11:50
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.16.2018 - Przetarg nieograniczony na przebudowę ul. Wojska Polskiego - etap II przebudowa chodnika i oświetlenia ulicznego .
Dodatkowy opis redaktora: Wzór baneru
Wykonanie: Paulina Budkowska
5044. Data: 2018-04-27 11:50
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.16.2018 - Przetarg nieograniczony na przebudowę ul. Wojska Polskiego - etap II przebudowa chodnika i oświetlenia ulicznego .
Dodatkowy opis redaktora: Zgłoszenie na przebudowę ul. Wojska Polskiego
Wykonanie: Paulina Budkowska
5045. Data: 2018-04-27 11:49
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.16.2018 - Przetarg nieograniczony na przebudowę ul. Wojska Polskiego - etap II przebudowa chodnika i oświetlenia ulicznego .
Dodatkowy opis redaktora: Dokumentacja przetargowa-poprawiona
Wykonanie: Paulina Budkowska
5046. Data: 2018-04-27 11:49
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.16.2018 - Przetarg nieograniczony na przebudowę ul. Wojska Polskiego - etap II przebudowa chodnika i oświetlenia ulicznego .
Dodatkowy opis redaktora: Decyzja ŁWKZ
Wykonanie: Paulina Budkowska
5047. Data: 2018-04-27 11:47
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.16.2018 - Przetarg nieograniczony na przebudowę ul. Wojska Polskiego - etap II przebudowa chodnika i oświetlenia ulicznego .
Dodatkowy opis redaktora: SIWZ - 1 str.
Wykonanie: Paulina Budkowska
5048. Data: 2018-04-27 11:46
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.16.2018 - Przetarg nieograniczony na przebudowę ul. Wojska Polskiego - etap II przebudowa chodnika i oświetlenia ulicznego .
Dodatkowy opis redaktora: SIWZ
Wykonanie: Paulina Budkowska
5049. Data: 2018-04-27 11:43
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.16.2018 - Przetarg nieograniczony na przebudowę ul. Wojska Polskiego - etap II przebudowa chodnika i oświetlenia ulicznego .
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie
Wykonanie: Paulina Budkowska
5050. Data: 2018-04-27 11:42
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: SPZ.271.16.2018 - Przetarg nieograniczony na przebudowę ul. Wojska Polskiego - etap II przebudowa chodnika i oświetlenia ulicznego
Wykonanie: Paulina Budkowska