główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

501. Data: 2019-11-20 10:17
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2008 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: usunięcie artykułu: Bożena Tarczyńska
Wykonanie: Paulina Budkowska
502. Data: 2019-11-20 09:37
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.37.2019 - przetarg nieograniczony na budowę boisk wielofunkcyjnych przy ulicy Żwirki 6.
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedzi na pytania
Wykonanie: Beata Grabowiecka
503. Data: 2019-11-20 08:48
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2008 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: usunięcie artykułu: Danuta Kudyba.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu
Wykonanie: Paulina Budkowska
504. Data: 2019-11-20 08:48
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2008 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: usunięcie artykułu: Anna Kulisa.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu
Wykonanie: Paulina Budkowska
505. Data: 2019-11-20 08:48
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2008 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: usunięcie artykułu: Grażyna Lara.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu
Wykonanie: Paulina Budkowska
506. Data: 2019-11-20 08:48
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2008 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: usunięcie artykułu: Ewa Lachowska
Wykonanie: Paulina Budkowska
507. Data: 2019-11-20 08:47
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2008 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: usunięcie artykułu: Elżbieta Łągwa-Szelągowska
Wykonanie: Paulina Budkowska
508. Data: 2019-11-20 08:47
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2008 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: usunięcie artykułu: Katarzyna Błażejwska
Wykonanie: Paulina Budkowska
509. Data: 2019-11-20 08:47
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2008 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: usunięcie artykułu: Leszek Klepiński
Wykonanie: Paulina Budkowska
510. Data: 2019-11-20 08:47
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2008 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: usunięcie artykułu: Małgorzata Gletkier
Wykonanie: Paulina Budkowska
511. Data: 2019-11-20 08:47
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2008 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: usunięcie artykułu: Anna Płoszyńska
Wykonanie: Paulina Budkowska
512. Data: 2019-11-20 08:47
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2008 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: usunięcie artykułu: Monika Wojtania
Wykonanie: Paulina Budkowska
513. Data: 2019-11-20 08:46
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2008 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: usunięcie artykułu: Elżbieta Szarapa.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu
Wykonanie: Paulina Budkowska
514. Data: 2019-11-20 08:46
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2008 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: usunięcie artykułu: Wioletta Stępień.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu
Wykonanie: Paulina Budkowska
515. Data: 2019-11-20 08:46
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2008 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: usunięcie artykułu: Ilona Sokołowska.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu
Wykonanie: Paulina Budkowska
516. Data: 2019-11-20 08:46
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2008 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: usunięcie artykułu: Ewa Sipa
Wykonanie: Paulina Budkowska
517. Data: 2019-11-20 08:46
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2008 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: usunięcie artykułu: Beata Mirowska
Wykonanie: Paulina Budkowska
518. Data: 2019-11-20 08:46
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2008 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: usunięcie artykułu: Jacek Sokalski
Wykonanie: Paulina Budkowska
519. Data: 2019-11-20 08:46
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2008 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: usunięcie artykułu: Barbara Pol
Wykonanie: Paulina Budkowska
520. Data: 2019-11-20 08:46
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2008 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: usunięcie artykułu: Elżbieta Sapińska
Wykonanie: Paulina Budkowska
521. Data: 2019-11-20 08:46
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2008 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: usunięcie artykułu: Jolanta Rycerz - Mojsiejów
Wykonanie: Paulina Budkowska
522. Data: 2019-11-20 08:45
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2008 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: usunięcie artykułu: Elżbieta Pilarczyk
Wykonanie: Paulina Budkowska
523. Data: 2019-11-19 13:35
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu na wniosek pełnomocnika Miasta Piotrków Trybunalski postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu zlewni ul. Polnej na odcinku od ul. Czystej do ul. Kostromskiej oraz ul. Liściastej, ul. Dębowej, ul. Czystej, ul. Przelotowej i ul. Brzozowej wraz z terenami przyległymi w m. Piotrków Trybunalski istniejącym wylotem 0 600 mm do rzeki Strawa.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Beata Grabowiecka
524. Data: 2019-11-19 13:34
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu na wniosek pełnomocnika Miasta Piotrkowa Trybunalskiego postępowania administracyjnego w sprawie: wygaszenia w części decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na: likwidację urządzenia wodnego, budowę urządzenia wodnego i usługi wodne
Wykonanie: Beata Grabowiecka
525. Data: 2019-11-19 13:31
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu na wniosek pełnomocnika Miasta Piotrkowa Trybunalskiego postępowania administracyjnego w sprawie: wygaszenia w części decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego oraz budowę urządzenia wodnego.
Dodatkowy opis redaktora: zawiadomienie
Wykonanie: Beata Grabowiecka
526. Data: 2019-11-19 13:27
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu na wniosek pełnomocnika Miasta Piotrkowa Trybunalskiego postępowania administracyjnego w sprawie: wygaszenia w części decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego oraz budowę urządzenia wodnego
Wykonanie: Beata Grabowiecka
527. Data: 2019-11-19 13:16
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu zlewni ul. Polnej na odcinku od ul. Czystej do ul. Kostromskiej oraz ul. Liściastej, ul. Dębowej, ul. Czystej, ul. Przelotowej i ul. Brzozowej wraz z terenami przyległymi w m. Piotrków Trybunalski istniejącym wylotem 0 600 mm do rzeki Strawa.
Dodatkowy opis redaktora: Zawiadomienie
Wykonanie: Beata Grabowiecka
528. Data: 2019-11-19 13:15
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu zlewni ul. Polnej na odcinku od ul. Czystej do ul. Kostromskiej oraz ul. Liściastej, ul. Dębowej, ul. Czystej, ul. Przelotowej i ul. Brzozowej wraz z terenami przyległymi w m. Piotrków Trybunalski istniejącym wylotem 0 600 mm do rzeki Strawa
Wykonanie: Beata Grabowiecka
529. Data: 2019-11-19 13:04
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 433 z dn. 19 listopada 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 433
Wykonanie: Monika Jarzębska
530. Data: 2019-11-19 13:03
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 433 z dn. 19 listopada 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
531. Data: 2019-11-19 09:16
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.39.2019 - Przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej - projektu budowlanego i wykonawczego budowy drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w osiedlu "Łódzka" w Piotrkowie Trybunalskim (od ulicy Topolowej wzdłuż placu zabaw do zespołu garaży, o długości ok. 230m) .
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu
Wykonanie: Monika Jarzębska
532. Data: 2019-11-19 09:05
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2008 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: usunięcie artykułu: Jolanta Piejek
Wykonanie: Paulina Budkowska
533. Data: 2019-11-19 09:05
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2008 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: usunięcie artykułu: Wioletta Olbromska
Wykonanie: Paulina Budkowska
534. Data: 2019-11-19 09:05
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2008 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: usunięcie artykułu: Bożena Nowik
Wykonanie: Paulina Budkowska
535. Data: 2019-11-19 09:04
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2008 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: usunięcie artykułu: Teresa Nowak
Wykonanie: Paulina Budkowska
536. Data: 2019-11-19 09:04
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2008 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: usunięcie artykułu: Grażyna Michałowicz
Wykonanie: Paulina Budkowska
537. Data: 2019-11-19 09:04
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2008 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: usunięcie artykułu: Renata Motyl
Wykonanie: Paulina Budkowska
538. Data: 2019-11-19 09:04
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2008 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: usunięcie artykułu: Grażyna Nowak
Wykonanie: Paulina Budkowska
539. Data: 2019-11-19 09:04
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2008 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: usunięcie artykułu: Edward Mierzwa
Wykonanie: Paulina Budkowska
540. Data: 2019-11-19 09:04
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2008 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: usunięcie artykułu: Elżbieta Miedzianowska
Wykonanie: Paulina Budkowska
541. Data: 2019-11-19 09:03
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2008 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: usunięcie artykułu: Ewa Michałek
Wykonanie: Paulina Budkowska
542. Data: 2019-11-19 09:01
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2010 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: usunięcie artykułu: Agata Wypych.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu
Wykonanie: Paulina Budkowska
543. Data: 2019-11-19 09:01
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2010 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: usunięcie artykułu: Bogumiła Zątak
Wykonanie: Paulina Budkowska
544. Data: 2019-11-19 09:01
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2010 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: usunięcie artykułu: Renata Wojtczak.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu
Wykonanie: Paulina Budkowska
545. Data: 2019-11-19 09:00
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2010 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: usunięcie artykułu: Monika Wojtania
Wykonanie: Paulina Budkowska
546. Data: 2019-11-19 09:00
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Inspektor ds. infrastruktury technicznej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska .
Dodatkowy opis redaktora: edycja tytułu
Wykonanie: Paulina Budkowska
547. Data: 2019-11-19 08:57
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2010 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: usunięcie artykułu: Zbigniew Włodarczyk.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu
Wykonanie: Paulina Budkowska
548. Data: 2019-11-19 08:57
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2010 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: usunięcie artykułu: Krzysztof Wiączek
Wykonanie: Paulina Budkowska
549. Data: 2019-11-19 08:57
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2010 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: usunięcie artykułu: Bożena Tarczyńska
Wykonanie: Paulina Budkowska
550. Data: 2019-11-19 08:57
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2010 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: usunięcie artykułu: Wioletta Stępień
Wykonanie: Paulina Budkowska