główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

51. Data: 2019-05-23 14:38
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » VIII Sesja z dn. 29.05.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VIII Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 29 maja 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 6.2. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 rok
Wykonanie: Monika Jarzębska
52. Data: 2019-05-23 14:37
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » VIII Sesja z dn. 29.05.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VIII Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 29 maja 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 6.1. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
53. Data: 2019-05-23 14:36
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » VIII Sesja z dn. 29.05.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VIII Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 29 maja 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 5 g Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z tytułu wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2018 rok (opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2018 rok, zostanie przedstawiona na sesji).
Wykonanie: Monika Jarzębska
54. Data: 2019-05-23 14:34
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » VIII Sesja z dn. 29.05.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VIII Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 29 maja 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 5 f Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2018 rok
Wykonanie: Monika Jarzębska
55. Data: 2019-05-23 14:33
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » VIII Sesja z dn. 29.05.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VIII Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 29 maja 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: 4. 2 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wotum zaufania.
Wykonanie: Monika Jarzębska
56. Data: 2019-05-23 14:04
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » VIII Sesja z dn. 29.05.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VIII Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 29 maja 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono porządek obrad na VIII Sesję
Wykonanie: Monika Jarzębska
57. Data: 2019-05-23 13:45
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2019 » VIII Sesja z dn. 29.05.2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: VIII Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 29 maja 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
58. Data: 2019-05-23 13:32
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 200 z dn. 22 maja 2019 r. w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Monika Jarzębska
59. Data: 2019-05-23 13:30
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do budżetu Miasta - 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 199 z dn. 22 maja 2019 r. w/s zmiany budżetu Miasta na 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
60. Data: 2019-05-23 13:26
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 200 z dn. 22 maja 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 200
Wykonanie: Monika Jarzębska
61. Data: 2019-05-23 13:23
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 199 z dn. 22 maja 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarzadzenie nr 199
Wykonanie: Monika Jarzębska
62. Data: 2019-05-23 10:33
Dział: Prawo Lokalne » Zbiór aktów prawa miejscowego » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Akty prawa miejscowego oraz inne akty normatywne stanowione przez organy gminy, które podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono uchwałę
Wykonanie: Monika Jarzębska
63. Data: 2019-05-23 10:26
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w celu realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie
Wykonanie: Monika Jarzębska
64. Data: 2019-05-23 10:26
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w celu realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wykonanie: Monika Jarzębska
65. Data: 2019-05-23 10:21
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 201 z dn. 22 maja 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 201
Wykonanie: Monika Jarzębska
66. Data: 2019-05-23 10:19
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 201 z dn. 22 maja 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
67. Data: 2019-05-23 10:17
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 200 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
68. Data: 2019-05-23 10:17
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 199 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
69. Data: 2019-05-23 10:03
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 198 z dn. 21 maja 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik nr 1 - wykaz nieruchomości
Wykonanie: Monika Jarzębska
70. Data: 2019-05-23 10:01
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 198 z dn. 21 maja 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarzadzenie nr 198
Wykonanie: Monika Jarzębska
71. Data: 2019-05-23 09:58
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 198 z dn. 21 maja 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
72. Data: 2019-05-23 09:57
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 197 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
73. Data: 2019-05-23 09:56
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski przeznaczonej do sprzedaży w drodze publicznego ustnego przetargu nieograniczonego położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kwiatowej 20.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
74. Data: 2019-05-23 09:51
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski przeznaczonej do sprzedaży w drodze publicznego ustnego przetargu nieograniczonego położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kwiatowej 20
Wykonanie: Monika Jarzębska
75. Data: 2019-05-23 09:25
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Zamkowej 16- ul. Leona Pereca 5.
Dodatkowy opis redaktora: Regulamin przetargu
Wykonanie: Monika Jarzębska
76. Data: 2019-05-23 09:24
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Zamkowej 16- ul. Leona Pereca 5.
Dodatkowy opis redaktora: Formularz zgłoszeniowy
Wykonanie: Monika Jarzębska
77. Data: 2019-05-23 09:23
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Zamkowej 16- ul. Leona Pereca 5.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie przetargu
Wykonanie: Monika Jarzębska
78. Data: 2019-05-23 09:22
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Zamkowej 16- ul. Leona Pereca 5
Wykonanie: Monika Jarzębska
79. Data: 2019-05-23 09:13
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 21.
Dodatkowy opis redaktora: Regulamin przetargu
Wykonanie: Monika Jarzębska
80. Data: 2019-05-23 09:09
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 21.
Dodatkowy opis redaktora: Formularz zgłoszeniowy
Wykonanie: Monika Jarzębska
81. Data: 2019-05-23 09:08
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 21.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie przetargu
Wykonanie: Monika Jarzębska
82. Data: 2019-05-23 09:07
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 21
Wykonanie: Monika Jarzębska
83. Data: 2019-05-23 08:58
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Zawodzie.
Dodatkowy opis redaktora: Regulamin przetargu
Wykonanie: Monika Jarzębska
84. Data: 2019-05-23 08:57
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Zawodzie.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie właściciela nieruchomości przyległej
Wykonanie: Monika Jarzębska
85. Data: 2019-05-23 08:55
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Zawodzie.
Dodatkowy opis redaktora: Formularz zgłoszeniowy
Wykonanie: Monika Jarzębska
86. Data: 2019-05-23 08:53
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Zawodzie.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie przetargu
Wykonanie: Monika Jarzębska
87. Data: 2019-05-23 08:51
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Zawodzie
Wykonanie: Monika Jarzębska
88. Data: 2019-05-23 07:46
Dział: Urząd » Podstawowe informacje o Piotrkowie Trybunalskim
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Podstawowe informacje o Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: RAPORT o stanie miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2018 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
89. Data: 2019-05-22 15:04
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 196 z dn. 21 maja 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 196.
Dodatkowy opis redaktora: informacja
Wykonanie: Beata Grabowiecka
90. Data: 2019-05-22 15:02
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 196 z dn. 21 maja 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
91. Data: 2019-05-22 14:40
Dział: Wybory » Wybory, referenda
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
92. Data: 2019-05-22 14:34
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Ogłoszenia i aktualności » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w 2019 roku pod nazwą "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży - kolonii oraz obozów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych i dotkniętych przemocą domową z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego"..
Dodatkowy opis redaktora: Wyniki konkursu
Wykonanie: Monika Jarzębska
93. Data: 2019-05-22 12:09
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VII Sesja Rady Miasta z dn. 17 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr VII/93/19
Wykonanie: Beata Grabowiecka
94. Data: 2019-05-22 12:07
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VII Sesja Rady Miasta z dn. 17 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr VII/91/19
Wykonanie: Beata Grabowiecka
95. Data: 2019-05-22 11:55
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VII Sesja Rady Miasta z dn. 17 kwietnia 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
96. Data: 2019-05-22 11:51
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: VII Sesja Rady Miasta z dn. 17 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr VII/93/19
Wykonanie: Beata Grabowiecka
97. Data: 2019-05-22 10:15
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 195 z dn. 20 maja 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 195
Wykonanie: Monika Jarzębska
98. Data: 2019-05-22 10:13
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 195 z dn. 20 maja 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
99. Data: 2019-05-22 09:59
Dział: Wybory » Wybory ławników
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023 .
Dodatkowy opis redaktora: Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika
Wykonanie: Monika Jarzębska
100. Data: 2019-05-22 09:58
Dział: Wybory » Wybory ławników
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023 .
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie dotyczące prowadzonych przeciwko kandydatowi na ławnika postępowań o przestępstwo
Wykonanie: Monika Jarzębska