główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

51. Data: 2019-07-15 11:44
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2018-2036
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2018-2036.
Dodatkowy opis redaktora: zarzadzenie
Wykonanie: Beata Grabowiecka
52. Data: 2019-07-15 10:01
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
53. Data: 2019-07-12 15:43
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.23.2019 - Przetarg nieograniczony na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego .
Dodatkowy opis redaktora: SST Masa SMA
Wykonanie: Beata Grabowiecka
54. Data: 2019-07-12 15:42
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.23.2019 - Przetarg nieograniczony na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego .
Dodatkowy opis redaktora: Kopia Przedmiar kolizje teletechniczn. Wojska Polskiego v1
Wykonanie: Beata Grabowiecka
55. Data: 2019-07-12 15:41
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.23.2019 - Przetarg nieograniczony na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego .
Dodatkowy opis redaktora: PB-IS-S-09
Wykonanie: Beata Grabowiecka
56. Data: 2019-07-12 15:38
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.23.2019 - Przetarg nieograniczony na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego .
Dodatkowy opis redaktora: odpowiedź na pytania z dn. 12.07.2019r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
57. Data: 2019-07-12 14:18
Dział: Prawo Lokalne » Zbiór aktów prawa miejscowego » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Akty prawa miejscowego oraz inne akty normatywne stanowione przez organy gminy, które podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Dodatkowy opis redaktora: Obwieszczenie 1/19 z dn.  29.05.2019 r. w/s ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Dodatkowy opis redaktora: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w cz. II
Wykonanie: Monika Jarzębska
58. Data: 2019-07-12 14:18
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.18.2019 Przetarg nieograniczany na: Część I remont boiska z poliuretanu przy SP nr 3; Część II modernizację boiska do piłki nożnej przy SP nr 3
Wykonanie: Beata Grabowiecka
59. Data: 2019-07-12 10:57
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZSP.271.21.2019 - Przetarg nieograniczony na remont parkingu oraz budowa placu zabaw z siłownią terenową przy ZSP 2 w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania pn.: "Tu bije serce osiedla-wspólne boisko do siatkówki plażowej PIOMA 2019-w ramach Budżetu Obywatelskiego".
Dodatkowy opis redaktora: informacja z otwarcia ofert
Wykonanie: Beata Grabowiecka
60. Data: 2019-07-12 09:12
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie węzła Piotrków Trybunalski Zachód.
Dodatkowy opis redaktora: Obwieszczenie
Wykonanie: Beata Grabowiecka
61. Data: 2019-07-12 09:10
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie węzła Piotrków Trybunalski Zachód
Wykonanie: Beata Grabowiecka
62. Data: 2019-07-12 08:59
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 280 z dn. 5 lipca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 280
Wykonanie: Beata Grabowiecka
63. Data: 2019-07-12 08:56
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 283 z dn. 11 lipca 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
64. Data: 2019-07-12 08:55
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 283 z dn. 11 lipca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 283
Wykonanie: Beata Grabowiecka
65. Data: 2019-07-12 08:52
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 283 z dn. 11 lipca 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
66. Data: 2019-07-12 08:49
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Podinspektor ds. rejestracji pojazdów w Referacie Komunikacji.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie kandydata
Wykonanie: Beata Grabowiecka
67. Data: 2019-07-12 08:48
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Podinspektor ds. rejestracji pojazdów w Referacie Komunikacji.
Dodatkowy opis redaktora: Kwestionariusz osobowy
Wykonanie: Beata Grabowiecka
68. Data: 2019-07-12 08:46
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Podinspektor ds. rejestracji pojazdów w Referacie Komunikacji.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie o naborze
Wykonanie: Beata Grabowiecka
69. Data: 2019-07-12 08:44
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Podinspektor ds. rejestracji pojazdów w Referacie Komunikacji
Wykonanie: Beata Grabowiecka
70. Data: 2019-07-11 12:48
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Interpelacja dot. wprowadzenia podczas Sesji i we wszystkich jednostkach podległych Urzędowi Miasta, ekologicznych opakowań i naczyń jednorazowych oraz wprowadzenia nakazu używania ekologicznych opakowań i naczyń jednorazowych na wszelkiego rodzaju imprezach organizowanych przez miasto
Wykonanie: Monika Jarzębska
71. Data: 2019-07-11 12:44
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Interpelacja dot. darmowego przejazdu autobusem MZK przez Honorowego Dawcę Krwi, w dniu oddania krwi
Wykonanie: Monika Jarzębska
72. Data: 2019-07-11 12:36
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: zapytanie D. Cecotki dot. terminu budowy przyłącza na ul. Zawiłej 4
Wykonanie: Monika Jarzębska
73. Data: 2019-07-11 12:28
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Interpelacja dot. udzielenia odpowiedzi na jakim etapie znajdują się przygotowania do ustawienia wiaty przystankowej po południowej stronie ul. Wojska Polskiego w pobliżu ul. 25 Pułki Piechoty oraz, czy przewiduje się usunięcie pieńków pozostałych po ściętych drzewach zalegających w pobliżu przystanków
Wykonanie: Monika Jarzębska
74. Data: 2019-07-11 12:23
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Interpelacja dot. zainstalowania na skrzyżowaniu ul. Krasickiego i ul. Pawlikowskiego lustra poprawiającego widoczność wyjeżdżającym z ul. Pawlikowskiego od strony szkoły ZDZ
Wykonanie: Monika Jarzębska
75. Data: 2019-07-11 12:11
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Wschodniej.
Dodatkowy opis redaktora: wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
76. Data: 2019-07-11 12:10
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Wschodniej
Wykonanie: Monika Jarzębska
77. Data: 2019-07-11 12:09
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 282 z dn. 9 lipca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: *Załącznik nr 1 - Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
78. Data: 2019-07-11 12:08
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 282 z dn. 9 lipca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 282
Wykonanie: Monika Jarzębska
79. Data: 2019-07-11 12:05
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 282 z dn. 9 lipca 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
80. Data: 2019-07-11 11:54
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 281 z dn. 9 lipca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: *Załącznik nr 1 - Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
81. Data: 2019-07-11 11:48
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 281 z dn. 9 lipca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie 281
Wykonanie: Monika Jarzębska
82. Data: 2019-07-11 11:46
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 281 z dn. 9 lipca 2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
83. Data: 2019-07-11 11:45
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 280 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
84. Data: 2019-07-11 11:35
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Regatowej, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze publicznego ustnego przetargu nieograniczonego..
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz
Wykonanie: Monika Jarzębska
85. Data: 2019-07-11 11:33
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2019 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Regatowej, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze publicznego ustnego przetargu nieograniczonego.
Wykonanie: Monika Jarzębska
86. Data: 2019-07-10 14:13
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz lokali użytkowych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym położonych na terenie „ Podzamcza" i Starego Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: wykaz
Wykonanie: Beata Grabowiecka
87. Data: 2019-07-10 14:12
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz lokali użytkowych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym położonych na terenie „ Podzamcza" i Starego Miasta w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Beata Grabowiecka
88. Data: 2019-07-10 14:06
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym.
Dodatkowy opis redaktora: wykaz
Wykonanie: Beata Grabowiecka
89. Data: 2019-07-10 14:04
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym
Wykonanie: Beata Grabowiecka
90. Data: 2019-07-10 10:37
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Informacja o wynikach przetargów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wyniku ustnego publicznego przetargu ograniczonego przeprowadzonego w dniu 28 czerwca 2019 r. dot. nieruchomości przy ul. Zawodzie.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
91. Data: 2019-07-10 10:35
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Informacja o wynikach przetargów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wyniku ustnego publicznego przetargu ograniczonego przeprowadzonego w dniu 28 czerwca 2019 r. dot. nieruchomości przy ul. Zawodzie
Wykonanie: Monika Jarzębska
92. Data: 2019-07-10 10:23
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Informacja o wynikach przetargów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wynikach ustnych publicznych przetargów nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 28 czerwca 2019 r. dot. nieruchomości przy ul. ul. Zamkowej 16-ul. Leona Pereca 5 i ul. Wojska Polskiego 21.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
93. Data: 2019-07-10 10:21
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Informacja o wynikach przetargów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wynikach ustnych publicznych przetargów nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 28 czerwca 2019 r. dot. nieruchomości przy ul. ul. Zamkowej 16-ul. Leona Pereca 5 i ul. Wojska Polskiego 21
Wykonanie: Monika Jarzębska
94. Data: 2019-07-09 15:21
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dot. wyborów do Izb Rolniczych w 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
95. Data: 2019-07-09 15:20
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dot. wyborów do Izb Rolniczych w 2019 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
96. Data: 2019-07-09 15:18
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komunikat dot. składania wniosków w związku z suszą w rolnictwie.
Dodatkowy opis redaktora: Komunikat
Wykonanie: Paulina Budkowska
97. Data: 2019-07-09 15:15
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Komunikat dot. składania wniosków w związku z suszą w rolnictwie
Wykonanie: Paulina Budkowska
98. Data: 2019-07-09 11:27
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedź na interpelację dot. podjęcia stosownych działań mających na celu przedłużenie chodnika na ul. Kołłątaja, po jej wschodniej stronie, do ul. Modrzewskiego oraz namalowanie przejścia dla pieszych na wysokości sklepu "Spektrum"
Wykonanie: Monika Jarzębska
99. Data: 2019-07-09 11:09
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 246 z dn. 26 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr II/159/2019 z dnia 4 lipca 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu.
Wykonanie: Monika Jarzębska
100. Data: 2019-07-09 11:06
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 249 z dn. 27 czerwca 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr II/160/2019 z dnia 4 lipca 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu budżetu.
Wykonanie: Monika Jarzębska