główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2019-11-18 13:55
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Rewizyjna.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół nr 7/19 z dn. 19 sierpnia 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
2. Data: 2019-11-18 13:39
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 431 z dn. 14 listopada 2019 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
3. Data: 2019-11-18 13:32
Dział: Inne » Kontrole » KONTROLE PODM. SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBL. DOTOWANYCH PRZEZ MIASTO » ROK 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wystąpienie pokontrolne Nr PAK. 1711.2.2019 z kontroli prowadzonej w szkołach niepublicznych prowadzonych przez osobę fizyczną P. K. Okulińską -Bąkowicz w zakresie prawidłowości wykorzystania środków pochodzących z dotacji udzielonej z budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na realizacje zadań określonych w art. 90 ust.3 d ustawy o systemie oświaty.
Dodatkowy opis redaktora: Wystąpienie pokontrolne
Wykonanie: Beata Grabowiecka
4. Data: 2019-11-18 13:31
Dział: Inne » Kontrole » KONTROLE PODM. SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBL. DOTOWANYCH PRZEZ MIASTO » ROK 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Wystąpienie pokontrolne Nr PAK. 1711.2.2019 z kontroli prowadzonej w szkołach niepublicznych prowadzonych przez osobę fizyczną P. K. Okulińską -Bąkowicz w zakresie prawidłowości wykorzystania środków pochodzących z dotacji udzielonej z budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na realizacje zadań określonych w art. 90 ust.3 d ustawy o systemie oświaty
Wykonanie: Beata Grabowiecka
5. Data: 2019-11-18 13:23
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2010 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: usunięcie artykułu: Ryszard Mazerant.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu
Wykonanie: Paulina Budkowska
6. Data: 2019-11-18 12:43
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. przebudowę i częściową likwidację sieci drenarskiej na działce o numerze ewid. 89/8 obręb 0009 Piotrków Trybunalski.
Dodatkowy opis redaktora: Zawiadomienie
Wykonanie: Beata Grabowiecka
7. Data: 2019-11-18 12:41
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. przebudowę i częściową likwidację sieci drenarskiej na działce o numerze ewid. 89/8 obręb 0009 Piotrków Trybunalski
Wykonanie: Beata Grabowiecka
8. Data: 2019-11-18 12:00
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Interpelacja J. Dziemdziory z dn. 13.11.2019 r. - dot. sprawdzenia, czy pojazd zaparkowany przy ul. Kołłątaja w sposób uprawniony zajmuje miejsce przewidziane dla posiadaczy Europejskiej Karty Parkingowej
Wykonanie: Beata Grabowiecka
9. Data: 2019-11-18 11:55
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie odcinka wodociągu w ulicy Michałowskiej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Beata Grabowiecka
10. Data: 2019-11-18 11:54
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie odcinka wodociągu w ulicy Michałowskiej w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Beata Grabowiecka
11. Data: 2019-11-18 11:51
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2010 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: usunięcie artykułu: Teresa Marczak.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu
Wykonanie: Paulina Budkowska
12. Data: 2019-11-18 11:51
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2010 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: usunięcie artykułu: Anna Marcinkowska
Wykonanie: Paulina Budkowska
13. Data: 2019-11-18 11:51
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2010 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: usunięcie artykułu: Ewa Lachowska
Wykonanie: Paulina Budkowska
14. Data: 2019-11-18 11:51
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2010 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: usunięcie artykułu: Elżbieta Łągwa-Szelągowska
Wykonanie: Paulina Budkowska
15. Data: 2019-11-18 11:51
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2010 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: usunięcie artykułu: Marta Margasińska
Wykonanie: Paulina Budkowska
16. Data: 2019-11-18 11:51
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2010 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: usunięcie artykułu: Magdalena Majos
Wykonanie: Paulina Budkowska
17. Data: 2019-11-18 11:51
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2010 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: usunięcie artykułu: Anna Kulisa
Wykonanie: Paulina Budkowska
18. Data: 2019-11-18 11:50
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2010 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: usunięcie artykułu: Krzysztof Kuczerski.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu
Wykonanie: Paulina Budkowska
19. Data: 2019-11-18 11:50
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2010 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: usunięcie artykułu: Antoni Kozień
Wykonanie: Paulina Budkowska
20. Data: 2019-11-18 11:50
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2010 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: usunięcie artykułu: Leszek Klepiński
Wykonanie: Paulina Budkowska
21. Data: 2019-11-18 11:49
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2010 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: usunięcie artykułu: Ewa Karlińska-Grzela.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu
Wykonanie: Paulina Budkowska
22. Data: 2019-11-18 11:49
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2010 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: usunięcie artykułu: Jadwiga Kielian
Wykonanie: Paulina Budkowska
23. Data: 2019-11-18 11:49
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2010 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: usunięcie artykułu: Justyna Kaniewska
Wykonanie: Paulina Budkowska
24. Data: 2019-11-18 11:48
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2010 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: usunięcie artykułu: Barbara Kabat
Wykonanie: Paulina Budkowska
25. Data: 2019-11-18 11:48
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2010 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: usunięcie artykułu: Dorota Kałużniak
Wykonanie: Paulina Budkowska
26. Data: 2019-11-18 11:48
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2010 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: usunięcie artykułu: Małgorzata Ilczuk
Wykonanie: Paulina Budkowska
27. Data: 2019-11-18 11:48
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2010 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: usunięcie artykułu: Jacek Kalle
Wykonanie: Paulina Budkowska
28. Data: 2019-11-18 11:48
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2010 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: usunięcie artykułu: Radosław Kaczmarek
Wykonanie: Paulina Budkowska
29. Data: 2019-11-18 11:48
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2010 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: usunięcie artykułu: Bożena Janowska
Wykonanie: Paulina Budkowska
30. Data: 2019-11-18 11:48
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2010 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: usunięcie artykułu: Jacek Hofman
Wykonanie: Paulina Budkowska
31. Data: 2019-11-18 10:58
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Inspektor ds. podziałów, rozgraniczeń i numeracji porządkowej w Referacie Geodezji, Kartografii i Katastru.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wynikach naboru
Wykonanie: Beata Grabowiecka
32. Data: 2019-11-15 14:52
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.37.2019 - przetarg nieograniczony na budowę boisk wielofunkcyjnych przy ulicy Żwirki 6.
Dodatkowy opis redaktora: Przedmiar
Wykonanie: Monika Jarzębska
33. Data: 2019-11-15 14:50
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.37.2019 - przetarg nieograniczony na budowę boisk wielofunkcyjnych przy ulicy Żwirki 6.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz materiałów
Wykonanie: Monika Jarzębska
34. Data: 2019-11-15 14:49
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.37.2019 - przetarg nieograniczony na budowę boisk wielofunkcyjnych przy ulicy Żwirki 6.
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedzi na pytania z dn. 15.11.2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
35. Data: 2019-11-15 14:49
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.37.2019 - przetarg nieograniczony na budowę boisk wielofunkcyjnych przy ulicy Żwirki 6.
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedzi na pytania z dn. 14.11.2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
36. Data: 2019-11-15 14:43
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr 5/19 z dn. 20.08.2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
37. Data: 2019-11-15 14:41
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr 14/19 z dn. 19.09.2019 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
38. Data: 2019-11-15 12:17
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2010 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: usunięcie artykułu: Leszek Heinzel.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu.
Dodatkowy opis redaktora: usunięcie artykułu
Wykonanie: Paulina Budkowska
39. Data: 2019-11-15 12:17
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2010 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: usunięcie artykułu: Stanisław Gajda
Wykonanie: Paulina Budkowska
40. Data: 2019-11-15 12:17
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2010 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: usunięcie artykułu: Anna Dulas
Wykonanie: Paulina Budkowska
41. Data: 2019-11-15 12:17
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2010 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: usunięcie artykułu: Alicja Gudajczyk
Wykonanie: Paulina Budkowska
42. Data: 2019-11-15 12:16
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2010 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: usunięcie artykułu: Zofia Cieślik
Wykonanie: Paulina Budkowska
43. Data: 2019-11-15 12:16
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2010 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: usunięcie artykułu: Krzysztof Byczyński
Wykonanie: Paulina Budkowska
44. Data: 2019-11-15 12:16
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2010 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: usunięcie artykułu: Gabriela Burzyńska
Wykonanie: Paulina Budkowska
45. Data: 2019-11-15 12:16
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2010 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: usunięcie artykułu: Paweł Czajka
Wykonanie: Paulina Budkowska
46. Data: 2019-11-15 12:16
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2010 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: usunięcie artykułu: Iwona Borzędowska
Wykonanie: Paulina Budkowska
47. Data: 2019-11-15 12:15
Dział: Inne » Oświadczenia » Oświadczenia majątkowe za 2010 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: usunięcie artykułu: Jolanta Bogucka
Wykonanie: Paulina Budkowska
48. Data: 2019-11-15 11:11
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 426 z dn. 12 listopada 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 426
Wykonanie: Beata Grabowiecka
49. Data: 2019-11-15 11:09
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 425 z dn. 12 listopada 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 425
Wykonanie: Beata Grabowiecka
50. Data: 2019-11-15 11:07
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 424 z dn. 12 listopada 2019 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka