główna zawartość
artykuł nr 1

Zaproszenie do składania wniosku o wpis na listę rzeczoznawców majątkowych w postępowaniach administracyjnych

artykuł nr 2

Zaproszenia do składania wniosku o wpis na listę rzeczoznawców - kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalski wraz z wnioskiem o wpis na listę rzeczoznawców majatkowych i zatwierdzonym cennikiem za wykonanie operatu szacunkowego w poszczególnych postępowaniach administracyjnych prowadzonych w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzedu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 3

Zaproszenie do składania propozycji wysokości wynagrodzeń za wykonanie czynności biegłego

artykuł nr 4

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości tj. działki nr 120 w obrębie 33 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Ogłoszenie 471 KB