główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim na terenie osiedla budownictwa jednorodzinnego 'Jeziorna II' przy ulicy Kajakowej 8-16.

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 169.406 KB
artykuł nr 2

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie zabudowanej nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Toruńskiej 5 oznaczonej numerem działki 128/4

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 89.778 KB
artykuł nr 3

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Życzliwej 13 a, oznaczonej numerem działki 43

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 112.251 KB
artykuł nr 4

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Wolborskiej 117 Niedźwiedziej 17, oznaczonej jako działka nr 353/4.

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 80.033 KB
artykuł nr 5

Ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Zawiłej.

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 147.034 KB
artykuł nr 6

Ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym na zbycie udziału stanowiącego własność miasta Piotrkowa Trybunalskiego w wysokości 120/640 części we współwłasności nieruchomości zabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy Rynku Trybunalskim 8-ul. Grodzkiej 2.

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 190.151 KB
artykuł nr 7

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Rzemieślniczej.

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 221.460 KB
artykuł nr 8

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Wojska Polskiego 29 a.

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 244.388 KB
artykuł nr 9

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiących własność miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonych w Piotrkowie Tryb. przy ul. Żółtej 21, ul. Żółtej 23, ul. Żółtej 22 i ul. Żółtej 24.

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 186.150 KB
artykuł nr 10

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Stalowej 4.

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 159.311 KB
artykuł nr 11

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Glinianej 12 d, obejmującej prawo własności działki nr 223/33 oraz prawo użytkowania wieczystego działki nr 1/3

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 169.199 KB
artykuł nr 12

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Glinianej 12 c

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 157.264 KB
artykuł nr 13

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Glinianej 12

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 157.144 KB
artykuł nr 14

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalski przy ul. Zawiłej 20

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 130.184 KB
artykuł nr 15

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kajakowej 20

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 141.972 KB
artykuł nr 16

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Starowarszawskiej 10/14-ul. Zamkowej 7-13.

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 200.368 KB
artykuł nr 17

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Wierzeje 1.

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 139.120 KB
artykuł nr 18

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Piotrkowa Trybunalskiego-Miasta na prawach powiatu położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Starowarszawskiej 16.

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 152.919 KB
artykuł nr 19

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Nowowiejskiej 24.

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 145.066 KB
artykuł nr 20

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Malinowej 38 i ul. Malinowej 38 a.

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 141.250 KB
artykuł nr 21

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Armii Krajowej 2/6-ul. Przeskok 6.

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 194.455 KB
artykuł nr 22

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzeje 1

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 154.378 KB
artykuł nr 23

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim na terenie osiedla budownictwa jednorodzinnego ?Jeziorna II? przy ulicy Kajakowej 8-16

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 167.492 KB
artykuł nr 24

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie zabudowanej nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Toruńskiej 5 oznaczonej numerem działki 128/4

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 104.184 KB
artykuł nr 25

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Życzliwej 13 a, oznaczonej numerem działki 43

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 109.181 KB
artykuł nr 26

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski położonej przy ul. Wolborskiej 117, Niedźwiedziej 17 oznaczonej jako działki nr 353/4

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 1.592 MB
załącznik - mapa 1.042 MB
artykuł nr 27

Ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski położonej przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 1.674 MB