główna zawartość
artykuł nr 11

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta PODINSPEKTOR DS. FINANSOWYCH W REFERACIE EDUKACJI W URZĘDZIE MIASTA

artykuł nr 12

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta PODINSPEKTOR DS. OBSŁUGI ORGANÓW RADY MIASTA, STRONY INTERNWTOWEJ RADY I DS. INFORMACJI PRASOWYCH W URZĘDZIE MIASTA

artykuł nr 13

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego PODINSPEKTOR DS. OBSŁUGI INFORMACYJNEJ URZĘDU

artykuł nr 14

Prezydent Miasata Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta PODINSPEKTOR DS. PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ W KOMÓRCE PEŁNOMOCNIKA PREZYDENTA MIASTA DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W URZĘDZIE MIASTA W WYMIARZE 1/2 ETETU

artykuł nr 15

Prezydent Misata Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta GŁÓWNY SPECJALISTA DS. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W BIURZE AUDYTU I KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

artykuł nr 16

Prezydent Misata Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wplne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta INSPEKTOR DS. NADZORU INWESTORSKIEGO W ZAKRESIE ROBÓT SANITARNYCH W BIURZE INWESTYCJI I REMONTÓW

artykuł nr 17

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - kierownika jednostki organizacyjnej miasta DYREKTORA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM