główna zawartość
artykuł nr 1

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie...

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim: ZASTĘPCY DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

artykuł nr 2

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta: Z-CA SKARBNIKA MIASTA

artykuł nr 3

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta: PODINSPEKTOR DS. NADZORU INWESTYCYJNEGO W ZAKRESIE ROBÓT SANITARNYCH W BIURZE INWESTYCJI I REMONTÓW

artykuł nr 4

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta: PODINSPEKTOR DS. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W BIURZE AUDYTU I KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

artykuł nr 5

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta: PODINSPEKTOR DS. NADZORU NAD SZKOLNICTWEM PONADGIMNAZJALNYM I KSZTAŁCENIEM USTAWICZNYM ORAZ DOTOWANIA SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH W REFERACIE EDUKACJI

artykuł nr 6

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta: PODINSPEKTORA DS. REALIZACJI ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU NADZORU I GOSPODAROWANIA MAJĄTKIEM GMINY, POWIATU I SKARBU PAŃSTWA

artykuł nr 7

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Z-CA SKARBNIKA MIASTA W URZĘDZIE MIASTA

artykuł nr 8

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: INFORMATYKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 9

Prezydent Misata Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - kierownika jednostki organizacyjnej miasta: KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

artykuł nr 10

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta: KIEROWNIK BIURA RADY MIASTA W URZĘDZIE MIASTA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM