główna zawartość
artykuł nr 1

Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza nabór na wolne stanowisko TECHNOLOGA

artykuł nr 2

Dyrektor Pracowni Planowania Przestrzennego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektora ds. wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Zespole ds. Analiz i Decyzji

artykuł nr 3

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: PODINSPEKTOR DS. OBSŁUGI INWESTORÓW I DOFINANSOWANIA REMONTÓW ZABYTKÓW W REFERACIE ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

artykuł nr 4

Dyrektor Domu Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza nabór na wolne stanowisko SAMODZIELNEGO REFERENTA w Domu Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 5

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Głowny specjalista ds. kontroli wewnętrznej w Biurze Audytu i Kontroli Wewnętrznej w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 6

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Dyrektora Pogotowia Opiekuńczego w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 7

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: INSPEKTOR ds. gospodarki stałymi i ciekłymi odpadami komunalnymi, utrzymania miejsc pamięci narodowej i obiektów grobownictwa wojennego w Referacie Usług Komunalnych

artykuł nr 8

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy PODINSPEKTOR DS. OBSŁUGI KASOWEJ W REFERACIE KSIĘGOWOŚCI