główna zawartość
artykuł nr 1

Dyrektor Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dmowskiego 38

`
artykuł nr 2

Prezyden Mista Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy REFERENTA DS. WYMIARU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W REFERACIE FINANSOWYM

artykuł nr 3

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy REFERENTA DS. REJESTRACJO POJAZDÓW W REFERACIE KOMUNIKACJI

artykuł nr 4

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogałsza nabór na wolne stanowisko pracy PODINSPEKTORA DS. OBSŁUGI INFORMACYJNEJ URZĘDU W REFERACIE GOSPODARCZYM

artykuł nr 5

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

artykuł nr 6

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomicy Rodzinie ogłasza nabór na wolne na stanowisko pracy - PODINSPEKTOR W ZESPOLE EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYM MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE

artykuł nr 7

Dyrektor Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dmowskiego 38

artykuł nr 8

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na stanowisko Inspektora ds. nadzoru nnwestorskiego w zakresie robót budowlanych w Biurze Inwestycji i Remontów w Wydziale Rozwoju Miasta w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 9

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko Referenta ds. Sprawozdawczości i Informacji w Referacie Edukacji w Wydziale Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 10

Komendant Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: funkscjonariuszy - aplikantów Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim