przejdź do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
 Urząd Miasta PIOTRKÓW TRYBUNALSKI www.piotrkow.pl  
Urząd
 Dane podstawowe 
 Nr rachunków bankowych  
 Struktura organizacyjna i schemat organizacyjny 
 Wykaz numerów telefonów 
 Podstawowe informacje o Piotrkowie Trybunalskim 
Organy
 Prezydent Miasta 
 Z-cy Prezydenta Miasta 
 Sekretarz Miasta 
 Skarbnik Miasta 
 Rada Miasta 
 Komisje Rady 
 Komórki organizacyjne 
 Samodzielne stanowiska 
Prawo Lokalne
 Statut 
 Regulamin 
 Budżet 
 Projekty Uchwał 
 Uchwały 
 Protokoły z sesji Rady Miasta 
 Zarządzenia Prezydenta Miasta 
 Podatki i opłaty lokalne 
 Pomoc publiczna 
 Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta 
 Zbiór aktów prawa miejscowego 
 Programy i strategie 
Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia Przetargów 
 Zakończone procedury przetargowe 
 Postępowania do 14.000 EURO 
 Zamówienia z wolnej ręki 
 Archiwum - lata 2003-2010 
Gospodarka nieruchomościami
 Ogłoszenia przetargów 
Załatwianie Spraw
 Elektroniczna skrzynka podawcza 
 Udostępnianie informacji publicznej 
 Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych 
 Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 
Praca
 Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze 
- Rok 2014
- Rok 2013
- Rok 2012
 Nabory z poprzednich lat 
 System zatrudniania 
 Kwestionariusz osobowy 
Wybory
 Wybory, referenda 
 Wybory ławników 
Inne
 Wykaz placówek oświatowych w Piotrkowie Trybunalskim 
 Wykaz jednostek realizujących zadania miasta 
 Jednostki pomocnicze 
 Organizacje pozarządowe 
 Spółki z udziałem Gminy i Powiatu Piotrków Trybunalski 
 Oferty inwestycyjne 
 Oświadczenia majatkowe 
 Audyt Finansów Publicznych 
 Kontrole przeprowadzane w Urzędzie Miasta 
 Rejestry i ewidencje 
 Informacje o środowisku i jego ochronie 
 Informacja o stanie mienia komunalnego 
 Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta 
 Wykaz punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Piotrkowie Trybunalskim 
 Informacje nieudostępnione w BIP 
 Redakcja Biuletynu 
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
Szukaj w BIP:  
 Praca > Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze

Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Rok 2014
 Rok 2013
 Rok 2012
wersja do druku wersja do druku