główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja

Od 2016 roku funkcjonują w Piotrkowie Trybunalskim punkty nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób potrzebujących. Od dnia 1 stycznia 2019 roku do uzyskania pomocy uprawniona jest każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej...