główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja

INFORMACJA

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej informuję, że na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w  2017 roku funkcjonować będą trzy punkty w których udzielane będą nieodpłatne porady prawne. Poniżej harmonogram świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej:

Punkt wraz ze wskazaniem osoby

udzielającej bezpłatne porady

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

prawne

Szkolna 28, wejście B, parter

Urząd Miasta

Radcowie prawni z ramienia Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi

13.00-17.00

13.00-17.00

 8.00-12.00

 8.30-12.30

 8.30-12.30

Al. 3 Maja 28/34,

pokój 206

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Adwokaci z ramienia Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie

15:00-19:00

15:00-19:00

15:00-19:00

15:00-19:00

10:00-14:00

Szkolna 28, wejście B,

parter

Urząd Miasta

Punkt został powierzony do prowadzenia organizacji pożytku publicznego Fundacji Togatus Pro Bono.
Nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielać radca prawny bądź osoba
o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawej oraz edukacji prawnej.

 

8:30-12:30

8:30-12:30

13:00-17:00

13:00-17:00

13:00-17:00