główna zawartość
artykuł nr 1

SPZ.341/10-DRG/2007 Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę materiałów papierniczych, piśmienno-biurowych i geodezyjnych w 2008 roku dla potrzeb Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 2

SPZ.341/9-DRG/2007 Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę prasy w 2008 roku dla potrzeb Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 3

Uwaga!! SIWZ wraz z załącznikami i dokumentacją do postępowania do przetargu na wybór projektanta i wykonawcy robót budowlanych dla kontraktu nr I pod nazwą "Modernizacja oczyszczalni ścieków" w ramach Projektu pn.:" Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim"

Załączniki:
SIWZ - str. 1 33 KB
SIWZ - Instrukcja Dla Wykonawców /IDW/ 726 KB
SIWZ - Projekt Kontraktu 528 KB
Część opisowa PFU - część 2 z 2 MB
Wykaz cen - część 4 (1 z 2) 56 KB
Załącznik Nr 1 - pozwolenie wodnoprawne 169 KB
Załącznik Nr 2 - decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego 415 KB
Załącznik Nr 3 - oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością 67 KB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 1 644 KB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 2 867 KB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 3 594 KB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 4 704 KB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 5 817 KB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 6 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 7 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 8 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 9 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 10 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 11 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 12 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 13 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 14 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 15 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 16 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 17 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 18 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 19 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 20 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 21 980 KB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 22 666 KB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 23 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 24 756 KB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 25 812 KB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 26 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 27 1,019 KB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 28 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 29 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 30 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 31 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 32 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 33 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 34 973 KB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 35 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 36 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 37 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 38 709 KB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 39 651 KB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 40 648 KB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 41 651 KB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 42 646 KB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 43 621 KB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 44 670 KB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 45 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 46 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 47 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 48 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 49 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 50 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 51 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 52 881 KB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 53 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 54 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 55 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 56 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 57 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 58 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 59 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 60 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 61 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 62 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 63 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 64 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 65 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 66 762 KB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 67 776 KB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 68 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 69 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 70 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 71 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 72 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 73 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 74 999 KB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 75 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 76 497 KB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 77 831 KB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 78 768 KB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 79 791 KB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 80 746 KB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 81 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 82 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 83 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 84 678 KB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 85 697 KB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 86 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 87 MB
Rysunek inwentaryzacyjny nr 88 MB
Ekspertyzy techniczne - Komora rozdzielcza przed budynkiem krat-opis MB
Ekspertyzy techniczne - Komora rozd przed piaskownikiem-opis MB
Ekspertyzy techniczne-kanały otwarte MB
Ekspertyzy techniczne-Budynek krat-opis MB
Ekspertyzy techniczne-Piaskownik-opis MB
Ekspertyzy techniczne-Budynek pompowni sciekow i osadu-opis MB
Ekspertyzy techniczne-podziemne komory zbiorcze sciekow i osadu-opis MB
Ekspertyzy techniczne-osadniki 77 KB
Ekspertyzy techniczne-Schmidt osadnik wtórny 138 KB
Ekspertyzy techniczne-Schmidt osadnik wstępny 173 KB
Ekspertyzy techniczne-Schmidt komory napowierzania 104 KB
Ekspertyzy techniczne-podziemne komory zbiorcze po obu stronach pompowni wysokich MB
Ekspertyzy techniczne-Budynek warsztatowy - opis MB
Ekspertyzy techniczne-Budynek magazynowy - opis MB
Ekspertyzy techniczne-Budynek administracyjno-laboratoryjny MB
Ekspertyzy techniczne-ZKF - opis MB
Ekspertyzy techniczne-Budynek pompowni paliw- opis MB
Ekspertyzy techniczne-Budynek kotlowni - opis MB
Ekspertyzy techniczne-Budynek agregatów- opis MB
Ekspertyzy techniczne-Budynek energetyczny- opis MB
Ekspertyzy techniczne-Budynek zageszczacza- opis MB
Ekspertyzy techniczn-komory rozdzielcza osadu MB
Ekspertyzy techniczne-komora rozdzielcza sciekow surowych MB
Deitermann - zalacznik 137 KB
Legenda do mapy 21 KB
Strony tytułowe 32 KB
Wstęp, spis treści i podsumowanie 76 KB
Ekspertyzy techniczne - komory napowietrzania 25 MB
Ekspertyzy techniczne - budynek pompowni wysokich cisnien - opis 11 MB
Upoważnienie Prezydenta Miasta 36 KB
Ekspertyzy techniczne - zdjecia probki osadniki MB
Część opisowa PFU - część 1 z 2 MB
Rysunek do części opisowej PFU - lokalizacja obiektów MB
Rysunek do części opisowej PFU - scemat technologiczny przepływu osadów 27 KB
Rysunek do części opisowej PFU - schemat technologiczny zmodernizowanej oczyszczalni 29 KB
Załącznik Nr 4 - kopia mapy zasadniczej MB
Część informacyjna PFU - część 3 106 KB
Wykaz cen PFU - część 4 _2 z 2 64 KB
Zawiadomienie o wniesieniu protestu wraz z wezwaniem do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu 50 KB
Treść protestu 127 KB
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert 35 KB
Zawiadomienie o wniesieniu protestu wraz z wezwaniem do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu 54 KB
Treść protestu 615 KB
Zawiadomienie o wniesieniu protestu wraz z wezwaniem do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu 53 KB
Treść protestu 133 KB
Rozstrzygnięcie protestu z dnia 10 grudnia 2007 r. 179 KB
Rozstrzygnięcie protestu z dnia 14 grudnia 2007 r. 79 KB
Rozstrzygnięcie protestu z dnia 13 grudnia 2007 r. 225 KB
Modyfikacja treści SIWZ 224 KB
Odpowiedzi na pytania Wykonawców 230 KB
2 odpowiedzi na pytania Wykonawców 247 KB
Lista rysunków 32 MB
Ogłoszenie dodatkowe-sprostowanie-zmiana terminu składania i otwarcia ofert 83 KB
Protokół z dnia 30.01.2008 r. 90 KB
3 odpowiedzi na pytania Wykonawców 192 KB
Wykaz cen-poprawiony 132 KB
Przebieg kanału tłocznego 402 KB
Przebieg kanału tłocznego 304 KB
Przebieg kanału tłocznego MB
4. odpowiedzi na zapytania Wykonawców 240 KB
Plan sytuacyjny i profil rurociągu odprowadzającego ścieki oczyszczone 271 KB
5. odpowiedzi na zapytania Wykonawców 178 KB
6. odpowiedzi na zapytania Wykonawców 280 KB
Modyfikacja SIWZ-2 141 KB
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert 32 KB
7. odpowiedzi na zapytania Wykonawców 222 KB
Zmiana do modyfikacji treści SIWZ-2 146 KB
8. odpowiedzi na pytania Wykonawców 236 KB
9. odpowiedzi na pytania Wykonawców 175 KB
10. odpowiedzi na pytania Wykonawców 175 KB
wykaz cen 137 KB
Unieważnienie postępowania 110 KB
artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony na sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości w 2008 roku dla potrzeb Urzędu Miasta

artykuł nr 5

Przetarg na wybór projektanta i wykonawcy robót budowlanych dla kontraktu nr I pod nazwą 'Modernizacja oczyszczalni ścieków' w ramach Projektu pn.:'Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim'

artykuł nr 6

Przetarg nieograniczony na wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych

artykuł nr 7

Przetarg nieograniczony na prace projektowe dla robót budowlanych i inżynieryjnych dla zadania: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowych w ramach Projektu Funduszu Spójności pn. 'Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim' Nr CCI 2004/PL/16/C/PE/033.

artykuł nr 8

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót modernizacyjnych w budynku Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Szkolnej 28, w ramach zadania "Usuwanie barier architektonicznych, modernizacja punktu informacyjnego w BOM oraz innych pomieszczeniach UM przy ulicy Szkolnej 28"

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu 118 KB
SIWZ 306 KB
Istotne warunki zawarcia umowy 92 KB
BOM - przedmiar robót 60 KB
Budynek - detal.podpory 39 KB
Detal - elementy konstrukcji nośnej blatu 71 KB
Detal - element podwieszonego sufitu - oświetlenie 48 KB
Rzut na poziomie 195 KB
Rzut na poziomie 2 205 KB
Elewacja wejścia 160 KB
Inwentaryzacja 56 KB
Piwnica - przekrój 81 KB
Piwnica - rzut 56 KB
Podłoga - kolory 123 KB
Projekt opisu techn. 107 KB
Projekt oświetlenia 59 KB
Projekt zagospodarowania terenu 97 KB
Projekt - strona tytułowa 67 KB
Propozycja rozmiaru gniazd 121 KB
Przekroje 152 KB
Przekroje - kolory 83 KB
Przekroje - kolory 2 117 KB
Rzut - fundament 40 KB
Rzut - przekrój 252 KB
Rzut sufitu 84 KB
Schemat konstrukcji blatu 74 KB
Sufit - kolory 77 KB
Sufit - oświetlenie 72 KB
Opis techniczny 103 KB
Dokumentacja techniczna budowlana 75 KB
Przedmiar robót sanitarnych 81 KB
Roboty budowlane - BOM 80 KB
Rysunek 4a 24 KB
Rysunek - elekt. 1 342 KB
Rysunek - elekt. 2 427 KB
Rysunek - elekt. 3 50 KB
Rysunek - elekt. 4 185 KB
Rysunek - elekt. 5 179 KB
Rysunek - elekt. 6 137 KB
Rysunek -1 san. 65 KB
Rysunek - 2 san. 78 KB
Rysunek - 3 san. 58 KB
Rysunek - 4 san. 35 KB
Rysunek - 5 san. 43 KB
Rysunek - 6 san. 37 KB
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 132 KB
Szczegółowa specyfikacja - pokrycia dachowe z poliwęglanu 87 KB
Szczegółowa specyfikacja techniczna - wyrównywanie podłóg 123 KB
Szczegółowa specyfikacja techniczna - roboty murarskie 125 KB
Specyfikacja san. 140 KB
Specyfikacja techniczna - wymogi ogólne 137 KB
Szczegółowa specyfikacja techniczna - stolarka 97 KB
Szczegółowa specyfikacja techniczna - roboty w zakresie burzenia 92 KB
Szczegółowa specyfikacja techniczna - roboty ziemne 113 KB
Szczegółowa specyfikacja techniczna - okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych i kamieni naturalnych 157 KB
Szczegółowa specyfikacja techniczna - okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 133 KB
Szczegółowa specyfikacja techniczna - bezspoinowy system ocieplania ścian budynków 138 KB
Szczegółowa specyfikacja techniczna - betonowanie i zbrojenie konstrukcji 114 KB
Szczegółowa specyfikacja techniczna - roboty malarskie 145 KB
Szczegółowa specyfikacja techniczna - tynkowanie 146 KB
Zestawienie wyposaźenia 129 KB
SIWZ - str. 1 32 KB
Bud-wnętrze rzut wykon piwnica 61 KB
Specyfikacja UM Piot 2007- SST-14- chodnik- druk 94 KB
Specyfikacja UM w Piot 2007-SST-07- izolacje - druk 91 KB
Informacja o najkorzystniejszej ofercie oraz unieważnieniu postępowania 283 KB
artykuł nr 9

Przetarg nieograniczony na prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2008 r.

artykuł nr 10

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego oraz akcesoriów dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim