główna zawartość
artykuł nr 11

Przetarg nieograniczony na zakup samochodu osobowego z silnikiem wysokoprężnym

artykuł nr 12

Przetarg nieograniczony na odnowienie malowania w pomieszczeniach siłowni wymiana pokrycia dachu na budynku siłowni Gimnazjum nr 4 przy ulicy Próchnika 8/12 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 13

Przetarg nieograniczony na odnowienie malowania w 14 salach lekcyjnych Gimnazjum nr 4 przy ulicy Próchnika 8/12 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 14

Przetarg nieograniczony na zakup kserokopiarki cyfrowej dużej, kserokopiarki cyfrowej małej z dwoma kasetami na papier i dwóch kserokopiarek cyfrowych małych z jedną kasetą na papier dla Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 15

Przetarg nieograniczony na dokonanie inspekcji kamerą video sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej, podlegających renowacji w ramach projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności pn.: Modernizacja i Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim”.

artykuł nr 16

Przetarg nieograniczony na termomodernizację Przedszkola nr 20 w ramach programu ?Termomodernizacja Budynków?

artykuł nr 17

Przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Zalesickiej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 18

Przetarg nieograniczony na budowę boisk przy Gimnazjum nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 19

Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicy Polnej na odcinku od ulicy Kostromskiej do ulicy Źródlanej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 20

Przetarg nieograniczony na dostawy warzyw i owoców sezonowych dla Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu 48 KB
SIWZ 54 KB
Załączniki do SIWZ 123 KB