główna zawartość
artykuł nr 61

Przetarg nieograniczony na zakup, dostawę i montaż...

Przetarg nieograniczony na zakup, dostawę i montaż urządzeń wyposażenia technologicznego kuchni szkolnej gimnazjum nr 4 przy ul. Próchnika 8/12 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 62

Ogłoszenie o rokowaniach po II przetargu na sprzedaż...

Ogłoszenie o rokowaniach po II przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Sulejowskiej 45.

artykuł nr 63

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym...

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Piotrków Tryb. położonych przy ulicy: Wiśniowej 5, Wiśniowej 14 I Wiśniowej 2 - Gospodarczej 18.

artykuł nr 64

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym...

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Porannej 5.

artykuł nr 65

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym...

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Giny Piotrków Trybunalski położonych w Piotrkowie Tryb. na terenie osiedla budownictwa jednorodzinnego „Jeziorna II” przy ulicach: Stokrotek 3,

artykuł nr 66

Ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż...

Ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonej w granicach Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dmowskiego

artykuł nr 67

Przetarg nieograniczony na budowę ulic w osiedlu Pawłowska...

Przetarg nieograniczony na budowę ulic w osiedlu Pawłowska wraz z kanalizacją deszczową (ul. Jasna, PCK, Promienna, Demczyka, Fabianiego, Puszczyńskiego) oraz budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania „oświetlenie miasta – budowa nowych in

artykuł nr 68

Przetarg nieograniczony na usługi sukcesywnego wykonywania...

Przetarg nieograniczony na usługi sukcesywnego wykonywania w 2006 roku prac geodezyjnych i kartograficznych

artykuł nr 69

Przetarg nieograniczony na termomodernizację sali...

Przetarg nieograniczony na termomodernizację sali gimnastycznej nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 70

Przetarg nieograniczony na wykonanie zabiegów...

Przetarg nieograniczony na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów rosnących na terenach będących własnością lub w użytkowaniu Gminy Piotrków Trybunalski (w tym w pasach drogowych)