główna zawartość
artykuł nr 41

Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Tryb. ogłasza przetarg...

Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Tryb. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie: "dostawa artykułów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim"

artykuł nr 42

Aukcja elektroniczna na dostawę tonerów i tuszy do...

Aukcja elektroniczna na dostawę tonerów i tuszy do drukarek przez okres 12 miesięcy na potrzeby Urzędu Miasta

artykuł nr 43

Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w...

Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Belzackiej i Zakątnej

artykuł nr 44

Przetarg nieograniczony na usługi przewozowe w zakresie...

Przetarg nieograniczony na usługi przewozowe w zakresie przewozu osób liniami komunikacji miejskiej na obszarze działania MZDiK w Piotrkowie Trybunalskim. Każde zadanie stanowi odrębne zamówienie

artykuł nr 45

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż urządzeń...

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż urządzeń skate – parku wraz z opracowaniem uproszczonej dokumentacji projektowej dla zadania: „budowa skate – parku wraz z zakupem urządzeń” oferty częściowe

artykuł nr 46

Przetarg nieograniczony na strzeżenie nieruchomości:...

Przetarg nieograniczony na strzeżenie nieruchomości: stacja ujęcia wody Uszczyn oraz majątku tam ulokowanego.

artykuł nr 47

Przetarg nieograniczony na dostawę druków formularzy...

Przetarg nieograniczony na dostawę druków formularzy urzędowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 48

Przetarg nieograniczony na konserwację rowów...

Przetarg nieograniczony na konserwację rowów melioracyjnych i cieków wodnych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 49

Miejski Ośrodek Kultury w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza...

Miejski Ośrodek Kultury w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza przetarg nieograniczony na zbycie samochodu osobowo – towarowego marki Lublin

artykuł nr 50

Przetarg nieograniczony na wybór Wykonawcy robót...

Przetarg nieograniczony na wybór Wykonawcy robót budowlanych dla realizacji projektu pn. Modernizacja ulicy Sulejowskiej od ronda im. E. Gierka do ulicy Projektowanej w Piotrkowie Trybunalskim wraz z promocją projektu współfinansowanego w ramach Sektorowe