główna zawartość
artykuł nr 31

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie...

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie bieżącego utrzymania w sprawności i konserwacji kanalizacji deszczowej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 32

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż...

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż urządzeń SKATE–PARKU wraz z opracowaniem uproszczonej dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa skate – parku wraz z zakupem urządzeń”

artykuł nr 33

Przetarg nieograniczony na dostawę warzyw i owoców...

Przetarg nieograniczony na dostawę warzyw i owoców sezonowych dla Domu Pomocy Społecznej

artykuł nr 34

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów mięsnych,...

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów mięsnych, wędliniarskich i drobiarskich dla Domu Pomocy Społecznej

artykuł nr 35

Przetarg nieograniczony na budowe wodociągu w ulicy...

Przetarg nieograniczony na budowe wodociągu w ulicy Granicznej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 36

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług reklamowych...

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług reklamowych promujących miasto Piotrków Trybunalski podczas halowych imprez sportowych w piłce ręcznej mężczyzn

artykuł nr 37

Przetarg nieograniczony na opracowanie projektów...

Przetarg nieograniczony na opracowanie projektów budowlanych i projektów wykonawczych, dotyczących przebudowy ulicy Karolinowskiej (na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Rolniczej) oraz rozbudowy ulicy Rolniczej (na odcinku od ul. Karolinowskiej do torów PKP)

artykuł nr 38

Przetarg nieograniczony na opracowanie projektu budowlanego...

Przetarg nieograniczony na opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego dotyczącego: przebudowy ulicy Jerozolimskiej (na odcinku od ronda E. Gierka do ul. Spacerowej), rozbudowy ul. Spacerowej (na odcinku od ul. Jerozolimskiej do ul. Rolniczej

artykuł nr 39

Przetarg nieograniczony na przygotowanie pomieszczeń w...

Przetarg nieograniczony na przygotowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Farnej 8 do potrzeb administracyjno – biurowych

artykuł nr 40

Przetargu ustny ograniczony na nieruchomość przeznaczona...

Przetargu ustny ograniczony na nieruchomość przeznaczona do sprzedaży położoną w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Piwnej 3