główna zawartość
artykuł nr 21

Przetarg nieograniczony na zorganizowanie 10–dniowego...

Przetarg nieograniczony na zorganizowanie 10–dniowego wypoczynku letniego w ramach od 1 do 4 turnusów w miejscowościach na terenie Polski nad Morzem Bałtyckim

artykuł nr 22

Przetarg nieograniczony na dostawę druków formularzy...

Przetarg nieograniczony na dostawę druków formularzy urzędowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 23

Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę materiałów...

Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych dla Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 24

Przetarg nieograniczony na opracowanie miejscowego planu...

Przetarg nieograniczony na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jerozolimskiej, Poleśnej, Rakowskiej, Wolborskiej i Geodezyjnej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 25

Przetarg nieograniczony na opracowanie projektów...

Przetarg nieograniczony na opracowanie projektów budowlanych i projektów wykonawczych dotyczących budowy sieci infrastruktury technicznej (wodociągu i kanalizacji sanitarnej) oraz koncepcji projektowej budowy dróg wraz z odwodnieniem w osiedlu budownictwa

artykuł nr 26

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na...

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Szklarskiej – ul. Niskiej.

artykuł nr 27

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na...

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Szklarskiej.

artykuł nr 28

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na...

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Dmowskiego 52.

artykuł nr 29

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym...

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski położonych w Piotrkowie Tryb. na terenie osiedla budownictwa jednorodzinnego „Jeziorna II” przy ulicy: Kajakowej 42,

artykuł nr 30

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu i realizację...

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu i realizację przyłącza wodociągowego oraz zbiornika bezodpływowego ścieków sanitarnych o poj. 8 m3 dla potrzeb kąpieliska Bugaj w Piotrkowie Trybunalskim