główna zawartość
artykuł nr 11

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na...

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność gminy Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Granicznej 10 a.

artykuł nr 12

PRZEARG NIEOGRANICZONY NA ADAPTACJE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU...

PRZEARG NIEOGRANICZONY NA ADAPTACJE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY ULICY DMOWSKIEGO 47 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM POD POTRZEBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ

artykuł nr 13

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI...

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ WRAZ Z OZNAKOWANIEM PIONOWYM W RAMACH ZADANIA „WYKONANIE NAWIERZCHNI PARKINGU PRZY UL. KOŚCIELNEJ 4”.

artykuł nr 14

RZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEBUDOWA ULICY POLNEJ OD UL....

RZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEBUDOWA ULICY POLNEJ OD UL. ARMII KRAJOWEJ DO UL. KOSTROMSKIEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

artykuł nr 15

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE PRAC MODERNIZACYJNYCH I...

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE PRAC MODERNIZACYJNYCH I TERMOMODERNIZACYJNYCH BUDYNKU SP NR 16 PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 11 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

artykuł nr 16

Przetarg nieograniczony na adaptacje budynku przy ul. Wojska...

Przetarg nieograniczony na adaptacje budynku przy ul. Wojska Polskiego 1A w Piotrkowie Tryb. na lokale mieszkalne

artykuł nr 17

Przetarg nieograniczony na wykonanie stolarki okiennej wraz...

Przetarg nieograniczony na wykonanie stolarki okiennej wraz z robotami towarzyszącymi (wymiana parapetów, obróbka ościeży) w Gimnazjum Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 18

Przetarg nieograniczony na adaptację akademika przy ul....

Przetarg nieograniczony na adaptację akademika przy ul. Iwaszkiewicza 1 w Piotrkowie Tryb. na komunalny budynek mieszkalny

artykuł nr 19

Przetarg nieograniczony na roboty drogowe, budowlane,...

Przetarg nieograniczony na roboty drogowe, budowlane, zieleń, elementy małej architektury wraz z toaletą dla psów w ramach zadania: ulica Topolowa – zagospodarowanie terenu

artykuł nr 20

Przetarg nieograniczony na nadzorowanie bezpiecznego...

Przetarg nieograniczony na nadzorowanie bezpiecznego przejścia dzieci przez jezdnię przy Szkołach Podstawowych nr 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 16 oraz Gimnazjum nr 4 i 5 zlokalizowanych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego