główna zawartość
artykuł nr 81

Przetarg nieograniczony na zakup wyposażenia placów gier i...

Przetarg nieograniczony na zakup wyposażenia placów gier i zabaw na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 82

Przetarg nieograniczony na usługę założenia ewidencji...

Przetarg nieograniczony na usługę założenia ewidencji dróg-etap I-pozyskanie danych dla sieci dróg publicznych w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 83

Aukcja elektroniczna na dostawę sprzętu komputerowego i...

Aukcja elektroniczna na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania

artykuł nr 84

Przetarg nieograniczony na sukcesywna dostawę materiałó...

Przetarg nieograniczony na sukcesywna dostawę materiałó budowlanych i wykończeniowych dla potrzeb modernizacji obiektu przy ulicy Belzackiej 176/178 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 85

Przetarg nieograniczony na usługę wykonania okresowej...

Przetarg nieograniczony na usługę wykonania okresowej kontroli stanu technicznego i przydatność do użytkowania obiektów mostowych i przepustów zlokalizowanych w ciągach dróg publicznych w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 86

Przetarg ofertowy pisemny na sprzedaż wraz z demontażem...

Przetarg ofertowy pisemny na sprzedaż wraz z demontażem torów kolejowych oraz podkładów kolejowych po kolejce wąskotorowej w Piotrkowie Trybunalskim na odcinku od ul. Kleszcz do ul. Różanej.

artykuł nr 87

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż 6 sztuk...

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż 6 sztuk fabrycznie nowych urządzeń przeznaczonych do poboru opłat (parkomatów) w strefach płatnego parkowania w Piotrkowie Trybunalskim na drogach publicznych o dużej rotacji pojazdów

artykuł nr 88

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu dachu z...

Wychowawczym przy Al. 3 – go Maja 28/34 w ramach zadania „remonty w specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym"

artykuł nr 89

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowych w...

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowych w Gimnazjum nr 1 przy ul. Żwirki w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania „remonty w gimnazjach”

artykuł nr 90

Przetarg nieograniczony na wykonanie oświetlenia ulicy...

Przetarg nieograniczony na wykonanie oświetlenia ulicy Modrzewskiego i Źródlanej w ramach zadania „oświetlenie miasta – budowa nowych instalacji ulicznych