główna zawartość
artykuł nr 41

Przetarg nieograniczony na budowę skate – parku przy...

Przetarg nieograniczony na budowę skate – parku przy ul. Belzackiej – al. gen. Sikorskiego 18-20 (dz. nr ewid. 2/37, 11/10 obr.28) w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 42

Przetarg nieograniczony na remont sanitariatów w IV Liceum...

Przetarg nieograniczony na remont sanitariatów w IV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wojska Polskiego w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 43

Przetarg nieograniczony na modernizację Parku...

Przetarg nieograniczony na modernizację Parku Śródmiejskiego im Jana Pawła II w Piotrkowie Tryb. w zakresie robót ogólnobudowlanych, drogowych inżynieryjnych, elektroinstalacyjnych i zieleni w ramach zadania pn. „Rewitalizacja Parku Jana Pawła II w

artykuł nr 44

Przetarg nieograniczony na usługę konserwacji i naprawy...

Przetarg nieograniczony na usługę konserwacji i naprawy sygnalizacji świetlnych zlokalizowanych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego wraz z aktywnymi znakami przejść dla pieszych

artykuł nr 45

Przetarg nieograniczomy na dostawę oleju opałowego, paliwa...

Przetarg nieograniczomy na dostawę oleju opałowego, paliwa do samochodów i narzędzi Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 46

Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy pełniącego...

Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy pełniącego rolę inżyniera kontraktu dla projektu pn. „Modernizacja ulicy Sulejowskiej od ronda im. E. Gierka do ulicy Projektowanej w Piotrkowie Trybunalskim”

artykuł nr 47

Przetarg nieograniczony na wymianę okien w budynku...

Przetarg nieograniczony na wymianę okien w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 48

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza przetarg...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza przetarg nieograniczony w dniu 25 listopada 2005 r. na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski przy ul. Sulejowskiej 45.

artykuł nr 49

Przetarg nieograniczony na wykonanie ogrodzenia szkoły...

Przetarg nieograniczony na wykonanie ogrodzenia szkoły podstawowej nr 11 przy ul. Szmidta 3 w ramach zadania „budowa ogrodzenia wokół SP Nr 11”

artykuł nr 50

Przetarg nieograniczony na usługę w zakresie rozbiórki,...

Przetarg nieograniczony na usługę w zakresie rozbiórki, transportu i utylizacji materiałów zawierających azbest (eternitu) z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego