główna zawartość
artykuł nr 11

Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie majątkowe Gminy...

Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie majątkowe Gminy –Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 12

Przetargi nieograniczone w dniu 16 grudnia 2005 r. na...

Przetargi nieograniczone w dniu 16 grudnia 2005 r. na nieruchomości stanowiące własność Gminy Piotrków Trybunalski położone w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 13

Przetarg nieograniczony w dniu 16 drudnia 2005 r. na...

Przetarg nieograniczony w dniu 16 drudnia 2005 r. na nieruchomość zabudowaną stanowiącą własność Gminy Piotrków Trybunalski, położoną przy ul. Zamkowej 24

artykuł nr 14

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę materiałów...

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę materiałów papierniczych i piśmienno – biurowych w 2006 roku dla potrzeb Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 15

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji...

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej skablowania elektroenergetycznej sieci rozdzielczej i oświetleniowej Starego Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 16

Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji deszczowej w...

Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Słowackiego od ul. Kostromskiej do ul. Daniłowskiego w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 17

Przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości...

Przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski położonej w granicach ŁSSE na terenie Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Glinianej 12 a

artykuł nr 18

Przetargi nieograniczone na nieruchomości stanowiące...

Przetargi nieograniczone na nieruchomości stanowiące własność Gminy Piotrków Trybunalski położone w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 19

Przetarg niograniczony na wykonanie i sukcesywna dostawę...

Przetarg niograniczony na wykonanie i sukcesywna dostawę tablic rejestracyjnych

artykuł nr 20

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości...

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność gminy Piotrków Trybunalski, położonej w granicach ŁSSE w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Glinianej 12