główna zawartość
artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu elewacji w...

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu elewacji w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy Al. 3-go Maja 12 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony na wykonanie prac modernizacyjnych i...

Przetarg nieograniczony na wykonanie prac modernizacyjnych i termomodernizacyjnych budynku Gimnazjum nr 4 przy ul. Próchnika 8/12 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 3

Wykonanie remontu dachów w obiektach oświaty na terenie...

Wykonanie remontu dachów w obiektach oświaty na terenie Piotrkowa Tryb. wraz zrobotami towarzyszącymi (naprawa kominów, obróbek blacharskich, orynnowania)

artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług reklamowych...

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług reklamowych promujących miasto Piotrków Trybunalski podczas halowych imprez sportowych kobiet

artykuł nr 5

Przetarg nieograniczony na wykonanie stolarki okiennej oraz...

Przetarg nieograniczony na wykonanie stolarki okiennej oraz drzwiowej w obiektach oświatowych na terenie Piotrkowa Trybunalskiego z robotami towarzyszącymi (wymiana parapetów, obróbka ościeży)

artykuł nr 6

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowych w IV...

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowych w IV Liceum Ogólnokształcącym w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego w ramach zadania „Remonty w Liceach”

artykuł nr 7

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowych w...

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowych w Szkole Podstawowej nr 13 przy ul. Dmowskiego w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania: „Remonty w Szkołach Podstawowych”

artykuł nr 8

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowych w...

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowych w Gimnazjum nr 3 przy ul. Wysokiej w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania: „Remonty w Gimnazjach”

artykuł nr 9

Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji...

Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej na budowę ulicy Polnej w Piotrkowie Trybunalskim (na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Źródlanej) łącznie z wykonaniem mapy d/c projektowych w postaci numerycznej

artykuł nr 10

Przetarg nieograniczony na wykonanie prac modernizacyjnych ...

Przetarg nieograniczony na wykonanie prac modernizacyjnych sali konferencyjnej w budynku przy Pasażu Rudowskiego 10 w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania: „Modernizacja Budynków Urzędu Miasta”