główna zawartość
artykuł nr 61

Zakup 100 sztuk ławek typu parkowego

Zakup 100 sztuk ławek typu parkowego

artykuł nr 62

Wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych i cieków...

Wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych i cieków wodnych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 63

Budowa okablowania logicznego sieci komputerowej w budynku...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Budowa okablowania logicznego sieci komputerowej w budynku Urzędu Miasta przy ul. Pasaż Rudowskiego 10 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 64

Wykonywanie cząstkowych remontów i napraw nawierzchni...

Wykonywanie cząstkowych remontów i napraw nawierzchni jezdni, chodników oraz elementów dróg na drogach krajowych, powiatowych i gminnych w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 65

Zakup i dostawa węgla dla osób korzystających ze...

Zakup i dostawa węgla dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 66

Dostawa sprzetu komputerowego oraz akcesoriów dla potrzeb...

Dostawa sprzetu komputerowego oraz akcesoriów dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 67

Wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynku Pogotowia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynku Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Wojska Polskiego 75 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 68

Wykonanie I etapu przebudowy ulicy Życzliwej w Piotrkowie...

Wykonanie I etapu przebudowy ulicy Życzliwej w Piotrkowie Trybunalskim - odcinek o długości 714 metrów od ul. Rakowskiej

artykuł nr 69

Wykonanie robót remontowo – modernizacyjnych szatni...

Wykonanie robót remontowo – modernizacyjnych szatni dziewcząt i chłopców (parter) oraz WC chłopców (II piętro) w budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania inwestycyjnego „Remonty w Liceach”

artykuł nr 70

Udzielenie i obsługa kredytu na realizację...

Udzielenie i obsługa kredytu na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych z premią termomodernizacyjną BGK w wysokości 664.400 PLN dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego