główna zawartość
artykuł nr 51

Wykonanie przebudowy parkingu przy ul. Narutowicza 12 w...

Wykonanie przebudowy parkingu przy ul. Narutowicza 12 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 52

Wymiana stolarki okiennej oraz ocieplenie stropu w budynku...

Wymiana stolarki okiennej oraz ocieplenie stropu w budynku Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Wojska Polskiego 75 w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania inwestycyjnego „Program termomodernizacji budynków”

artykuł nr 53

Opracowanie dokumentacji technicznej łącznie z mapą...

Opracowanie dokumentacji technicznej łącznie z mapą numeryczną dla kanalizacji sanitarnej w ul. Dworskiej w Piotrkowie Trybunalskim i realizacją

artykuł nr 54

Zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania dla Szkoły...

Zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania dla Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Jerozolimskiej w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania inwestycyjnego „Remont w szkołach podstawowych”

artykuł nr 55

Remont dachu w Centrum Kształcenia Praktycznego

Remont dachu w Centrum Kształcenia Praktycznego

artykuł nr 56

„Remont toalet dla chłopców w Specjalnym Ośrodku...

„Remont toalet dla chłopców w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym przy Al. 3 – go Maja w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 57

Zakup i wdrożenie informatycznego systemu zarządzania...

Zakup i wdrożenie informatycznego systemu zarządzania informacją i procesami pracy w Urzędzie Miasta

artykuł nr 58

Wykonywanie usługi związanej z prowadzeniem "Akcji...

Wykonywanie usługi związanej z prowadzeniem "Akcji Zima" w sezonie 2004/2005, 2005/2006, 2006/30.04.2007 na drogach krajowych, powiatowych i gminnych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 59

Przetarg na dostawę i ustawienie wiat przystankowych...

Przetarg nieograniczony na dostawę i ustawienie 6 sztuk wiat przystankowych komunikacji miejskiej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 60

Bieżąca naprawa i konserwacja urządzeń przystankowych...

BIEŻĄCA NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ PRZYSTANKOWYCH USYTUOWANYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALKSIEGO