główna zawartość
artykuł nr 21

Ubezpieczenie majątkowe mienia Gminy Miasta Piotrkowa...

Ubezpieczenie majątkowe mienia Gminy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 22

Zakup wyposażenia placów gier i zabaw w ramach zadania...

Zakup wyposażenia placów gier i zabaw w ramach zadania ujętego w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2004 r. pn. "Doposażenie placów gier i zabaw przy ul. Jeziornej 39 i Wspólnej 1".

artykuł nr 23

Modernizacja holu w USC pod potrzeby BOM w Urzędzie Miasta...

Modernizacja holu w USC pod potrzeby BOM w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 24

„Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo...

„Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę magistrali wodociągowej do osiedla Jeziorna I i II w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania: ”Magistrala wodociągowa do oś. Jeziorna I i II – etap I̶

artykuł nr 25

Konserwacja i naprawa urządzeń odwadniających w...

Konserwacja i naprawa urządzeń odwadniających w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 26

Wykonanie dokumentacji geotechnicznej określającej warunki...

Wykonanie dokumentacji geotechnicznej określającej warunki gruntowo – wodne pod projektowane kanalizacje sanitarne. W ramach zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków i infrastruktura wodno – kanalizacyjna”

artykuł nr 27

Udzielenie i obsługa inwestycyjnego kredytu...

Udzielenie i obsługa inwestycyjnego kredytu długoterminowego w kwocie 12.000.000 PLN

artykuł nr 28

Zakup 9 osobowego mikrobusu

Pogotowie Opiekuńcze w Piotrkowie Trybunalskim ul. Wojska Polskiego 75 ogłasza przetarg nieograniczony na zakup mikrobusu 9 osobowego.

artykuł nr 29

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej...

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację ciągów komunikacyjnych wzdłuż ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Piastowskiej w ramach zadania pn. "Modernizacja ciągów komunikacyjnych wzdłuż ul. Sienkiewicz

artykuł nr 30

Budowa fragmentu sieci kanalizacji deszczowej dla osiedla...

Budowa fragmentu sieci kanalizacji deszczowej dla osiedla Jeziorna I w ramach zadania inwestycyjnego: "Kanalizacja deszczowa dla osiedla Jeziorna I z przepustami"