główna zawartość
artykuł nr 11

Prowadzenie schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt...

Prowadzenie schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 12

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo –...

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę magistrali wodociągowej do osiedla Jeziorna I i II w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania: ”Magistrala wodociągowa do oś. Jeziorna I i II – etap I

artykuł nr 13

Sukcesywna dostawa prasy w 2005 r. dla potrzeb Urzędu...

Sukcesywna dostawa prasy w 2005 roku dla potrzeb Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 14

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę...

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulic wraz z kanalizacją deszczową w ulicach: Jasna, Promienna, Demczyka, PCK, Puszczyńskiego, część ulicy Fabianiego w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 15

Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych

Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych

artykuł nr 16

Zakup bonów podarunkowych dla pracowników i emerytów...

Zakup bonów podarunkowych dla pracowników i emerytów Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 17

Analiza istniejącego układy komunikacyjnego ulic...

Analiza istniejącego układy komunikacyjnego ulic Zalesickiej i Świerczowskiej oraz określenie kierunków ich przebudowy z uwzględnieniem infrastruktury technicznej (istniejącej i projektowanej) oraz stanów prawnych

artykuł nr 18

Sukcesywna dostawa materiałów papierniczych,...

Sukcesywna dostawa materiałów papierniczych, piśmienno-biurowych i geodezyjnych w 2005 roku dla potrzeb Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 19

Strzeżenie obiektów Urzędu Miasta znajdujących się przy...

Strzeżenie obiektów Urzędu Miasta znajdujących się przy Pasażu Rudowskiego 10 i ul. Szkolnej 28 oraz ochrona kas przy Pasażu Rudowskiego 10 i ul. Szkolnej 28 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 20

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę paczek...

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę paczek świątecznych dla dzieci osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego