główna zawartość
artykuł nr 1

Wykonywanie operatów szacunkowych w 2005 r.

Wykonywanie operatów szacunkowych w 2005 r.

artykuł nr 2

Dostawa paliwa do samochodów i narzędzi Miejskiego...

Dostawa paliwa do samochodów i narzędzi Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 3

Realizacja programu telewizyjnego jako uporządkowanego...

Realizacja programu telewizyjnego jako uporządkowanego zestawu audycji telewizyjnych

artykuł nr 4

Wykonanie dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy i...

Wykonanie dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy i pełnienie roli inżyniera kontraktu na zadaniu pn. ‘Poprawa dostępności komunikacyjnej Piotrkowa Trybunalskiego poprzez budowę jezdni północnej trasy W-Z na odcieniu od ul. Armii Krajowej ̵

artykuł nr 5

Świadczenie kompleksowych usług z zakresu bezpieczeństwa...

Świadczenie kompleksowych usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż. wynikających z obowiązujących przepisów dla potrzeb MZDIK

artykuł nr 6

Sukcesywna dostawa prasy w 2005 roku dla potrzeb Urzędu...

Sukcesywna dostawa prasy w 2005 roku dla potrzeb Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 7

Wykonanie kompleksowej dokumentacji budowlano –...

Wykonanie kompleksowej dokumentacji budowlano – wykonawczej modernizacji i termomodernizacji obiektów szkolnych w Gimnazjum Nr IV przy ul. Próchnika 8/12 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 8

Budowa witaczy w Piotrkowie Trybunalskim

Budowa witaczy w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 9

Konserwacja i naprawy sygnalizacji świetlnej na terenie...

Konserwacja i naprawy sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego obejmująca...

artykuł nr 10

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej...

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przystosowania budynku bursy na mieszkania socjalne w ramach zadania pn. „Budowa mieszkań komunalnych wraz z adaptacją budynków na cele mieszkalne”.