główna zawartość
artykuł nr 1

Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Żwirki 45 w Piotrkowie...

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim, zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych z dnia na wykonanie inwestycji pn: Budowa budynku mieszkalnego przy u

artykuł nr 2

Remont dachów w Gimnazjum nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim

Remont dachów w Gimnazjum nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 3

BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO...

BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO ORAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO

artykuł nr 4

Wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynkach Zespołu...

Wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynkach Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 przy ulicy Broniewskiego 16 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 5

TBS zaprasza do składania ofert w trybie przetargu...

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29. 01 2004 r., na usługi ubezpieczeniowe:

artykuł nr 6

Wykonanie remontu nawierzchni ulic

WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI ULIC Z ZASTOSOWANIEM NASTĘPUJĄCYCH TECHNOLOGII: - POJEDYNCZE POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE NAWIERZCHNI PRZY UZYCIU GRYSÓW BAZALTOWYCH I EMULSJI ASFALTOWYCH - PODWÓJNE POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE NAWIERZCHNI PRZY UZYCIU GRYS

artykuł nr 7

Aukcja elektroniczna na dostawę sprzetu komputerowego i...

URZĄD MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO ul. Pasaż Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski ogłasza aukcję elektroniczną na dostawę: SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA

artykuł nr 8

Prowadzenie schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 9

Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego i...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: WYKONANIE OKRESOWEJ KONTROLI STANU TECHNICZNEGO I PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA OBIEKTÓW MOSTOWYCH ZLOKALIZOWANYCH W CIĄGACH DRÓG PUBLICZNYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM.

artykuł nr 10

Opracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z MOŻLIWOŚCIĄ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH: Opracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionu oraz Raportu z Oceny Wpływu na Środowisko. Do budowy centrum tur