główna zawartość
artykuł nr 11

Częściowa wymiana stolarki okiennej - Centrum Kształcenia...

Przetarg nieograniczony na częściową wymianę stolarki okiennej w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ulicy Krakowskie Przedmieście 36 – .

artykuł nr 12

Roboty dekarsko - blacharskie w Szkole Podstawowej Nr 5

Przetarg nieograniczony na roboty dekarsko – blacharskie w Szkole Podstawowej nr 5 z siedzibą przy ulicy Jeziornej w Piotrkowie Trybunalskim – prace realizowane będą w ramach zadania remonty w Szkołach Podstawowych.

artykuł nr 13

Strzeżenie obiektów Urzędu Miasta

Przetarg nieograniczony na strzeżenie obiektów Urzędu Miasta znajdujących się przy Pasażu Rudowskiego 10, Szkolnej 28 oraz ochrona kasy przy ulicy Szkolnej 28 w Piotrkowie Tryubunalskim

artykuł nr 14

Dostawa materiałów biurowych, papierniczych i papierniczo-...

Przetarg nieograniczony na sukcesywna dostawę materiałów biurowych, papierniczych i papierniczo – geodezyjnych dla potrzeb Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim w 2004 roku.

artykuł nr 15

Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 11

Przetarg nieograniczony na remont sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 11 w ramach zadania – remonty w szkołach podstawowych.

artykuł nr 16

Konserwacja i naprawa urządzeń sygnalizacji świetlnej na...

Przetarg nieograniczony na konserwację i naprawę urządzeń sygnalizacji świetlnej na terenie Piotrkowa Trybunalskiego w 2004 roku.

artykuł nr 17

Wykonanie dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy...

Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy robót modernizacji ulicy Sulejowskiej wg procedur unijnych.

artykuł nr 18

Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania jakością wg...

Przetarg nieograniczony na usługę konsultingową w zakresie opracowania i wdrożenia systemu zarządzania jakością wg norm ISO 9001:2000 w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

artykuł nr 19

Wykonanie audytów energetycznych dla 109 budynków

Przetarg nieograniczony na wykonanie audytów energetycznych dla 109 budynków.

artykuł nr 20

Kontynuacja wdrażania systemu informacji o terenie dla...

Przetarg nieograniczony na kontynuację wdrażania systemu informacji o terenie dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (Strateg).