główna zawartość
artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na utrzymanie parków znajdujących...

Przetarg nieograniczony na utrzymanie parków znajdujących się na terenie Piotrkowa Trybunalskiego: im. Jana Pawła II przy ul. Słowackiego, im. Józefa Poniatowskiego przy ul. Żeromskiego, Parku Belzackiego im. Stefana Wyszyńskiego przy ul. Kotarbińskiego.

artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony na wykonanie nawierzchni ulicy...

Przetarg nieograniczony na wykonanie nawierzchni ulicy Roosevelta od ulicy Próchnika do ulicy Żeromskiego oraz parking.

artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony na budowę parkingu przy ul....

Przetarg nieograniczony na budowę parkingu przy ul. Dmowskiego w Piotrkowie Tryb.

artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę prasy dla...

artykuł nr 5

Remont stropów w pracowniach gastronomicznych w ZSP nr 4

Przetarg nieograniczony na remont stropów w pracowniach gastronomicznych – ZSP nr 4 ulica Sienkiewicza 10/12 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 6

Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt na terenie...

Przetarg nieograniczony na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

artykuł nr 7

Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych

Przetarg nieograniczony na wykonanie i sukcesywną dostawę tablic rejestracyjnych

artykuł nr 8

Dostawa i montaż 3 sztuk terminali informacyjnych -...

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż 3 sztuk terminali informacyjnych – kiosków multimedialnych

artykuł nr 9

Wykonanie usługi administratora zespołów targowisk miejskich

Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi administratora zespołów targowisk miejskich w Piotrkowie Trybunalskim w 2004 roku.

artykuł nr 10

Zakup talonów świątecznych dla pracowników Urzędu Miasta

Przetarg nieograniczony na zakup talonów świątecznych dla pracowników Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim