główna zawartość
artykuł nr 1

SPZ.271.38.2019 - Przetarg nieograniczony na dostosowanie parku sportowego "Wyzwolenia" do potrzeb osób niepełnosprawnych połączone z modernizacją ogrodzenia i rozbudową bazy rekreacyjnej - w ramach budżetu obywatelskiego

artykuł nr 2

SPZ.271.19.2019 Przetarg nieograniczony na wykoszenie roślinności ze zbiornika wodnego bugaj oraz kąpieliska słoneczko w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 3

SPZ.271.35.2019 - Przetarg nieograniczony na realizację inwestycji pn.: "Budowa ciepłociągu do ul. Żwirki wraz z budową 3 węzłów cieplnych" w ramach zadania: "Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim".

artykuł nr 4

SPZ.271.34.2019 - Przetarg nieograniczony na budowę obiektów rekreacyjnych przy SP nr 2 przy ul. Kostromskiej 50 w Piotrkowie Trybunalskim-w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Siłownia plenerowa z elementami placu zabaw przy SP nr 2 w ramach budżetu obywatelskiego"

artykuł nr 5

SPZ.271.33.2019 - Przetarg nieograniczony na remont boiska trawiastego do piłki nożnej oraz budowa skoczni do skoku w dal, remont boiska z nawierzchnią asfaltową z przebudową na boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową, budowa placu rekreacyjno-sportowego, budowa piłkochwytów, dostawa i montaż elementów małej architektury, budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Szmidta w celu odwodnienia terenu Szkoły Podstawowej nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Szmidta 3

artykuł nr 6

SPZ.271.32.2019 - Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na Osiedlu Piaskowa w ramach zadania "Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Piaskowej"

artykuł nr 7

SPZ.271.31.2019 - Przetarg nieograniczony na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego

Załączniki:
Ogłoszenie przetargu 240 KB
SIWZ 627 KB
Załączniki do SIWZ nr 1-9 i nr 12-13 do edycji 177 KB
Załącznik nr 14 - Wzór banneru 65 KB
Załącznik nr 11 - Istotne postanowienia umowy 254 KB
Załącznik nr 10/3 szczegółowy opis przedm. zam. 14 MB
Załącznik nr 10 - Regulacja rzeki 39 MB
Załącznik_nr_10_Szczeg_opis_przedm_zam_dokument_projektowa.zip.001 50 MB
Załącznik_nr_10_Szczeg_opis_przedm_zam_dokument_projektowa.zip.002 50 MB
Załącznik_nr_10_Szczeg_opis_przedm_zam_dokument_projektowa.zip.003 50 MB
Załącznik_nr_10_Szczeg_opis_przedm_zam_dokument_projektowa.zip.004 50 MB
Załącznik_nr_10_Szczeg_opis_przedm_zam_dokument_projektowa.zip.005 50 MB
Załącznik_nr_10_Szczeg_opis_przedm_zam_dokument_projektowa.zip.006 50 MB
Załącznik_nr_10_Szczeg_opis_przedm_zam_dokument_projektowa.zip.007 50 MB
Załącznik_nr_10_Szczeg_opis_przedm_zam_dokument_projektowa.zip.008 42 MB
Instrukcja_obsługi_rozpakowania_plików 12 KB
UWAGA!! zmieniona instrukcja obsługi rozpakowania plików 12 KB
Operat wod_cz_opisowa MB
Załącznik nr 1 MB
Załącznik nr 1A MB
Załącznik nr 2 26 MB
Załącznik nr 3 MB
Załącznik nr 4 MB
Załącznik nr 5 MB
Załącznik nr 6 495 KB
Załącznik nr 7 MB
Załącznik nr 8 13 MB
Załącznik nr 9 MB
Odpowiedzi na pytania z dn. 12.08.2019 r. 267 KB
Odpowiedzi na pytania z dn. 14.08.2019 r. 261 KB
Odpowiedzi na pytania z dn. 14.08.2019 r. 266 KB
Informacja z otwarcia ofert 99 KB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 280 KB
Unieważnienie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty 260 KB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2 268 KB
artykuł nr 8

SPZ.271.30.2019 - Przetarg nieograniczony na budowę placu zabaw z siłownią terenową przy ZSP 2 w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania pn.: "Tu bije serce osiedla"-wspólne boisko do siatkówki plażowej PIOMA 2019-w ramach Budżetu Obywatelskiego

artykuł nr 9

SPZ.271.28.2019 - Budowa sieci wodociągowej w ramach zadania "Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Broniewskiego/ul. Wierzejskiej"

artykuł nr 10

SPZ.271.29.2019 - Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach zadania: "Budowa pozostałej części dróg w osiedlu Jeziorna wraz z infrastrukturą techniczną"

Dostępne kategorie:
Rok 2019
Rok 2018