główna zawartość
artykuł nr 31

SPZ.271.12.2018 Przetarg nieograniczony na przebudowę Placu Niepodległości wraz z przedmurzem Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego i Zakonu Jezuitów w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja terenów podzamcza-Młode-Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim" realizowane wg zasady "Projektuj i wybuduj"

artykuł nr 32

SPZ.271.11.2018 - przetarg nieograniczony na budowę ul. Rzemieślniczej oraz ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 33

SPZ.271.10.2018 - przetarg nieograniczony na rozbudowę z przebudową ulicy Pereca na odcinku od ulicy Wojska Polskiego do Alei Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim wraz z budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja terenów podzamcza-Młode-Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim"

artykuł nr 34

SPZ.271.8.2018 - przetarg nieograniczony na modernizację budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 35

SPZ.271.7.2018 - przetarg nieograniczony na: 1. Remont istniejącego boiska sportowego, budowa bieżni i skoczni do skoku w dal, utwardzenie terenu, wykonanie ogrodzenia panelowego oraz miasteczka ruchu w ramach zadania pn.: "Boisko wielofunkcyjne wraz z bieżnią i skocznią do skoku w dal przy SP nr 5 wraz z oddziałami integracyjnymi". 2. Modernizacja i rozbudowa boiska przy ZSP nr 1 w ramach zadania pn.: "Modernizacja i rozbudowa boiska przy ZSP nr 1". 3. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP nr 2 w ramach zadania pn.: "Boisko wielofunkcyjne przy ZSP Nr 2".

artykuł nr 36

SPZ.271.6.2018 - przetarg nieograniczony na przebudowę Placu Niepodległości wraz z przedmurzem Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego i Zakonu Jezuitów w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja terenów podzamcza - młode - stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim" realizowane wg zasady "Projektuj i wybuduj"

artykuł nr 37

SPZ.271.5.2018 - przetarg nieograniczony na przebudowę skweru wraz z budową miejsc parkingowych przy Przedszkolu Samorządowym Nr 20 przy ul. Kotarbińskiego w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa skweru z budową miejsc postojowych przy PS Nr 20

artykuł nr 38

SPZ.271.4.2018 Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, urządzeń medycznych, farmaceutyków i produktów do pielęgnacji ciała oraz pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu pt. "Wspólnie możemy więcej"

artykuł nr 39

SPZ.271.3.2018 - przetarg nieograniczony na przebudowę ul. Sienkiewicza w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 40

SPZ.271.2.2018 Przetarg nieograniczony na budowę ul. Rzemieślniczej oraz ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Piotrkowie Trybunalskim

Dostępne kategorie:
Rok 2019
Rok 2018