główna zawartość
artykuł nr 21

SPZ.271.25.2017 - Przetarg nieograniczony na budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu od ul. Spacerowej do ul. Jerozolimskiej w ramach zadania "Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej"

artykuł nr 22

SPZ.271.24.2017 - Przetarg nieograniczony na budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w osiedlu Jeziorna”

artykuł nr 23

SPZ.271.18.2017 - Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie oprogramowania dla e-usług związanych z udostępnianiem danych zawartych w bazie danych EZN Skarbu Państwa, Powiatu i Gminy położonych na terenie Miasta PiotrowaTrybunalskiego

artykuł nr 24

SPZ.271.22.2017 - Przetarg nieograniczony na termomodernizację i adaptację budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Ogłoszenie 12 MB
SIWZ 301 KB
SIWZ - 1 str. 382 KB
Załącznik nr 6 - Kryteria 48 KB
Wzór oświadczeń - zapłata wynagrodzenia dla Podwykonawców 15 KB
Wymogi dot. gwarancji należytego wykonania umowy 31 KB
Załącznik nr 4 - Istotne postanowienia umowy MB
Projekty i przedmiary - ELEKTRYKA 25 MB
Uzupełnienie dokumentacji - pytania już zadane 530 KB
Zestawienie elementów scalonych 15 KB
Harmonogram 29 KB
Aneks do ekspertyzy w zakresie warunków ochrony przeciwpożarowej + postanowienie MB
Opinia kominiarska MB
Specyfikacja robót sanitarnych 626 KB
Kosztorysy ofertowe i przedmiary - roboty budowlane, sanitarne, wentylacja 927 KB
Roboty sanitarne - Projekt cz. 1 32 MB
Roboty sanitarne - Projekt cz. 2 25 MB
Roboty sanitarne - Projekt cz. 3 17 MB
Specyfikacja robót budowlanych 450 KB
Projekt budowlany cz. 1 30 MB
Projekt budowlany cz. 2 93 MB
Projekt budowlany cz. 3 88 MB
Projekt budowlany cz. 4 MB
Odpowiedź na pytanie z dn. 26.07.2017 r. 603 KB
Odpowiedź na pytanie z dn. 28.07.2017 r. 275 KB
Kosztorys - (przedmiar)- niskoprądowe 41 KB
Przedmiar SAP-BIS 34 KB
Uwaga zmiana terminu otwarcia, zmiana ogłoszenia i modyfikacja SIWZ 188 KB
Odpowiedź na pytanie z dn. 7.08.2017 r. 647 KB
Instalacje niskoprądowe - kosztorys ofertowy 140 KB
Zmiana SIWZ 409 KB
Zmiana terminu 68 KB
Podłoża i podkłady STWiOR 32 KB
Odpowiedzi na pytania z dn. 17.08.2017 r. 809 KB
Zestawienie ofert 82 KB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 349 KB
artykuł nr 25

SPZ.271.19.2017 - Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji deszczowej od ul. Rolniczej do ul. Modrej wraz z utwardzeniem ul. Modrej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 26

SPZ.271.21.2017 - przetarg nieograniczony na przebudowę ul. Próchnika na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Żeromskiego w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 27

SPZ.271.20.2017 - przetarg nieograniczony na budowę pozostałej części dróg w osiedlu Jeziorna w Piotrkowie Trybunalskim (budowa ulicy Sasanek i ulicy Zawiłej oraz budowa skrzyżowania ulicy Regatowej z ulicą Strzelniczą)

artykuł nr 28

SPZ.271.17.2017 - Przetarg nieograniczony na modernizację budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Piotrkowe Trybunalskim