główna zawartość
artykuł nr 1

SPZ.271.16.2017 - Przetarg nieograniczony na budowę połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 2

SPZ.271.13.2017 - Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji deszczowej od ul. Rolniczej do ul. Modrej wraz z utwardzeniem ul. Modrej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 3

SPZ.271.15.2017 - przetarg nieograniczony na budowę ulicy Kasztelańskiej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 4

SPZ.271.11.2017 - przetarg nieograniczony na wykonanie sieci ciepłowniczej w ulicy Broniewskiego oraz ulicy 12kdd w ramach zadania pn.: Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Broniewskiego/ ul. Wierzejskiej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 5

SPZ.271.14.2017 - przetarg nieograniczony na budowę pozostałej części dróg w osiedlu Jeziorna w Piotrkowie Trybunalskim (budowa ulicy Sasanek i ulicy Zawiłej oraz budowa skrzyżowania ulicy Regatowej z ulicą Strzelniczą)

artykuł nr 6

SPZ.271.12.2017 - przetarg nieograniczony na przebudowę ul. Próchnika na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Żeromskiego w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 7

SPZ.271.8.2017 - przetarg nieograniczony na budowę ulicy Cmentarnej w Piotrkowie Trybunalskim - etap II

artykuł nr 8

SPZ.271.7.2017 - Przetarg nieograniczony na budowę ulicy Chopina w Piotrkowie Trybunalskim na odcinku od ul. z. Herberta do ul. Cz. Miłosza wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w ramach zadania pn. Budowa części dróg na Osiedlu Pawłowska wraz z budową kanalizacji sanitarnej

artykuł nr 9

SPZ.271.9.2017 - Przetarg nieograniczony na budowę ul. Wieniawskiego w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 10

SPZ.271.10.2017 - Przetarg nieograniczony na budowę połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską w Piotrkowie Trybunalskim