główna zawartość
artykuł nr 1

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na dostawę jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 2

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu

artykuł nr 3

Informacja o wyniku postępowania dot. opracowania programu funkcjonalno - użytkowego dla budowy miejsc postojowych na terenie działek nr ewid. 79/2 i 79/1 obręb 21 w Piotrkowie Trybunalskim dla przedsięwzięcia pn.: Rewitalizacja terenów Podzamcza - ,,Młode Stare Miasto,, w Piotrkowie Trybunalskim wraz z określeniem szacunkowych kosztów prac projektowych i robot budowlanych

Załączniki:
Informacja 573 KB
artykuł nr 4

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na dostawę jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 5

Postępowanie na kompleksową obsługę techniczną koncertów oraz organizacja wydarzeń towarzyszących w ramach Imienin PIOTRKÓW 2016 r.

artykuł nr 6

Postępowanie na na opracowanie założeń techniczno-ekonomicznych budowy infrastruktury w osiedlu Piaskowa zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania pn. "Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Piaskowej"

artykuł nr 7

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na wykonanie prac remontowych na cmentarzu wojennym przy ul. Partyzantów la w Piotrkowie Tryb. polegających na utworzeniu nowej "Ściany Pamięci" w linii istniejącego ogrodzenia (od str. zachodniej) z nazwiskami żołnierzy Wojska Polskiego poległych w latach 1918 -1920

artykuł nr 8

Postępowanie na dostawę paliwa do pojazdów służbowych Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 9

Postępowanie na zakup drukarek kodów kreskowych i etykiet, czytników kodów kreskowych oraz oprogramowania do skanowania

Załączniki:
Zaproszenie do składania ofert 789 KB
artykuł nr 10

Postępowanie na wykonanie usługi polegającej na ustaleniu przebiegu granic w postępowaniu rozgraniczeniowym przy ul. Wieniawskiego 19 i 19a.

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze