główna zawartość
artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na termomodernizację i adaptację budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Ogłoszenie MB
SIWZ - 1 str. 375 KB
Specyfikacja robót sanitarnych STWIOR 626 KB
Roboty sanitarne PROJEKT cz. 1 32 MB
Roboty sanitarne PROJEKT cz. 2 25 MB
Roboty sanitarne PROJEKT cz. 3 17 MB
PROJEKT cz. 1 34 MB
PROJEKT cz. 2 37 MB
PROJEKT cz. 3 38 MB
PROJEKT cz. 4 37 MB
PROJEKT cz. 5 37 MB
PROJEKT cz. 6 39 MB
PROJEKT cz. 7 25 MB
SPECYFIKACJA - Architektura i konstrukcja 478 KB
Opinia kominiarska MB
Aneks do ekspertyzy w zakresie warunków ochrony przeciwpożarowej wraz z postanowieniem MB
Istotne postanowienia umowne 44 KB
Wzór oświadczeń Podwykonawców 15 KB
Wymogi dot. gwarancji 492 KB
Istotne postanowienia umowne MB
Branża elektryczna 24 MB
Kosztorysy ofertowe i przedmiary robót 624 KB
SIWZ 316 KB
Uwaga!!! Zmiana terminu otwarcia 234 KB
Uwaga!!! Kolejna zmiana ogłoszenia 813 KB
Kolejna zmiana terminu otwarcia !!! 748 KB
UWAGA!!! NASTĘPNA ZMIANA TERMINU OTWARCIA !!! 240 KB
Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dn. 19.01.2017 r. MB
Zestawienie stolarki - korekta 177 KB
I piętro - oznaczenie odporności ogniowej ścian MB
II piętro - oznaczenie odporności ogniowej ścian MB
III piętro - oznaczenie odporności ogniowej ścian MB
UWAGA! Nowy kosztorys ofertowy 196 KB
PRZEDMIAR UM SZKOLNA SAP-BIS 34 KB
PRZEDMIAR UM PIOTRKÓW - NISKOPRĄDOWE POPRAWIONY 41 KB
Instalacje sanitarne - AKTUALNE WERSJE PRZEDMIARÓW 224 KB
PRZEDMIAR UM BUDOWLANE 246 KB
Zestawienie ofert 226 KB
Unieważnienie postępowania 379 KB
artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony na dostawę bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGIB) spełniającej wymagania obowiązujących przepisów prawa

artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Broniewskiego w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ul. Wierzejskiej w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Ogłoszenie przetargu 372 KB
SIWZ 686 KB
SIWZ - str. 1 403 KB
Istotne postanowienia umowy 44 KB
Wymogi dot. gwarancji należytego wykonania umowy 268 KB
Wzór oświadczeń podwykonawców 15 KB
Kosztorysy ofertowe 148 KB
Dokumentacja cz. 2 36 MB
Dokumentacja cz. 3 MB
Formularz ofertowy 263 KB
Proj aneks KD 1400 MB
PB-W ks i kd 27 MB
Profile podłużne kd 13 MB
Profile podłużne ks 12 MB
Profile podłużne podłączenia wpustów ulicznych ks, kd wod MB
Specyfikacja-kopia 37 MB
Projekt budowlano-wykonawczy ks i kd cz. 1 685 KB
Projekt budowlano-wykonawczy ks i kd cz. 2 106 KB
Projekt budowlano-wykonawczy ks i kd cz. 3 35 MB
Projekt budowlano-wykonawczy ks i kd cz. 4 34 MB
Projekt budowlano-wykonawczy ks i kd cz. 5 24 MB
Projekt budowlano-wykonawczy ks i kd cz. 6 MB
Projekt budowlano-wykonawczy cz.1 11 MB
Projekt budowlano-wykonawczy cz. 2 20 MB
Projekt budowlano-wykonawczy cz. 3 26 MB
Projekt budowlano-wykonawczy cz. 4 11 MB
Projekt budowlano-wykonawczy cz. 5 19 MB
Odpowiedzi na pytania z dn. 12.12.2016 r. MB
Geologia MB
Pliki dodatkowe cz. 1 29 MB
Pliki dodatkowe cz. 2 12 MB
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy z dn. 13.12.2016 r. 386 KB
Załącznik nr 6 aktualny 86 KB
Nowy formularz ofertowy 421 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 18 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 20 KB
Profil KS sw4-sw4_1 275 KB
Odpowiedzi na pyt. Wykonawców z dn. 20.12.2016 r. MB
Kosztorys ofertowy V2 KS KD 36 KB
Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dn. 22.12.2016 r. 481 KB
Zestawienie ofert 82 KB
Informacja o wyborze oferty MB
artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony na wykonanie pasażu pieszego wraz z murkiem oporowym w ciągu ul. Starowarszawskiej na odcinku od ul. M. Curie Skłodowskiej do ul. Jerozolimskiej w ramach zadania pn.: Budowa Nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 5

Przetarg nieograniczony na przebudowę infrastruktury Skate Park.

artykuł nr 6

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń powielających w 2017r. dla potrzeb Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 7

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych i kurierskich w częściach: część I - usługi pocztowe i kurierskie w obrocie krajowym i zagranicznym od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r., część II - usługi pocztowe na terenie Piotrkowa Trybunalskiego od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r.

artykuł nr 8

Przetarg nieograniczony na dostawę mebli - wyposażenie 7 lokali mieszkalnych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przeznaczonych dla 7 rodzin repatriantów w tym: CZ. I. DOSTAWA MEBLI WRAZ Z MONTAŻEM CZ. II. DOSTAWA SPRZETU AGD I RTV CZ. III. DOSTAWA WYPOSAŻENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

artykuł nr 9

Przetarg nieograniczony na termomodernizację i adaptację budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 10

Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego