główna zawartość
artykuł nr 1

Zamówienie z wolnej ręki na dostawę ciepła z sieci ciepłowniczej na potrzeby obiektów przy Pasażu Karola Rudowskiego 10, ul. Szkolnej 28 - budynek a, Szkolnej 28 - budynek b, Dąbrowskiego

Załączniki:
Ogłoszenie 263 KB
artykuł nr 2

Zamówienie z wolnej ręki na: wytworzenie i dostarczenie na podstawie jednostkowych zamówień dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych według ustalonych prawem wzorów: - świadczenie usług w zakresie: systemu wysyłania powiadomień (SWP); Wdrożenie i utrzymanie rozwiązania portal starosty: - system elektronicznej skrzynki podawczej dedykowanej dla systemu pojazd i kierowca

Załączniki:
Ogłoszenie 263 KB
artykuł nr 3

Zamówienie z wolnej ręki na roboty dodatkowe polegające na: wykonaniu robót dodatkowych nie objętych projektem technicznym, polegającym m.in. na: A) Skorygowaniu niwelety wykonanej zgodnie z projektem wjazdu do parkingu Urzędy Skarbowego od strony firmy Atlas z dalszą częścią istniejącego wjazdu; B) Odtworzeniu chodnika z kostki betonowej po wykonaniu wodociągu przecinającego chodnik; C) Odtworzeniu chodnika z płyt betonowych o wymiarach 35x35 cm po ułożeniu krawężnika w nowym śladzie na prawoskręcie łącznika z ul. Wronią (przy biurze rachunkowym)

Załączniki:
Ogłoszenie 266 KB
artykuł nr 4

Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych nie objętych projektem, a koniecznych do wykonania, polegających na m.in.: wybudowaniu brakującego odcinka linii kablowej dla zasilania zaprojektowanego oświetlenia ulicznego w związku z realizacją zadania pn.: Budowa połączenia ul. 18-go Stycznia z ul. Wronią

Załączniki:
Ogłoszenie 506 KB
artykuł nr 5

Zamówienie z wolnej ręki na: roboty dodatkowe polegające m.in. na: a) odtworzeniu nawierzchni w ul. Michałowskiej, Grażyny i w terenie PKP po wykonaniu wodociągu poza zakresem drogowym, b) korekcie szerokości 3 wjazdów do bram z kostki grafitowej i korekcie 3 dojść do furtek z kostki szarej, c) zasypaniu starej studni wodociągowej odkrytej w pasie drogowym, d)uzupełnieniu brakującej ilości płyt ażurowych z demontażu zbiornika odparowującego, koniecznych do ułożenia przed posesjami prywatnymi w związku z realizacją zadania pn.: przebudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej

Załączniki:
Ogłoszenie 668 KB
artykuł nr 6

Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych polegających na rozebraniu dwóch starszych warstw supremy i styropianu, wykonaniu ujawnionych robót po dokonaniu rozebrania ścianek działowych, zabezpieczeniu otworów wentylacyjnych oraz wykonaniu obudowy kominów z blachy, wyrównaniu poziomów i ujednoliceniu posadzek w budynku

Załączniki:
Ogłoszenie 710 KB
artykuł nr 7

Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych polegających na demontażu instalacji elektrycznej, wykonaniu nowej instalacji, montażu nowego sprzętu w związku z realizacją zadania pn: Rozbudowa Przedszkola Samorządowego Nr 26

Załączniki:
Ogłoszenie 647 KB
artykuł nr 8

Zamówienia z wolej ręki na wykonanie robót dodatkowych, w związku z realizacją zadania pn. Budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z budowa kanalizacji sanitarnej - etap I

Załączniki:
Ogłoszenie 203 KB
artykuł nr 9

Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych polegających na zakupie i montażu dwóch dodatkowych tablic wskaźnikowych optycznych Q-Matic w związku z realizacją zadania pn: Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb Urzędu Miasta

Załączniki:
Ogłoszenie 589 KB
artykuł nr 10

ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI NA ROBOTY DODATKOWE POLEGAJĄCE NA: a)ODTWORZENIU NAWIERZCHNI PO PRZEKOPACH W ZWIĄZKU Z WYKONANIEM ODEJŚĆ WODOCIĄGU W ULICE BOCZNE, KTÓRYCH PROJEKTANT NIE PRZEWIDZIAŁ W PROJEKCIE DROGOWYM, b)WYKONANIU BRAKUJĄCYCH CHODNIKÓW PO OBU STRONACH ULICY NA SZEROKOŚCI PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH TJ. 4 M PO STRONIE NIEPARZYSTEJ ORAZ NA ODCINKU 8,0 M OD CHODNIKA I ETAPU DO POCZĄTKU OGRODZENIA POSESJI NR 2 c)WYKOPANIE, ZDEMONTOWANIE I UŁOŻENIE NA NOWO ZDEFORMOWANEGO NA ODC. OK 24 M KANAŁU DESZCZOWEGO ODPROWADZAJĄCEGO WODY DESZCZOWE

Załączniki:
ogłoszenie 168 KB