główna zawartość
artykuł nr 11

Postępowanie na Cyklodrom - plac zabaw dla dorosłych i dla dzieci

artykuł nr 12

Postępowanie na wykonanie usług geodezyjnych i kartograficznych w 2015 r.

artykuł nr 13

Postępowanie na budowę osiedlowego kącika rekreacyjno - zabawowego dla dużych i małych w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 14

Postępowanie na przebudowę istniejącego boiska szkolnego na boisko wielofunkcyjne na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Daniłowskiego 3 w ramach zadania Modernizacja Boiska przy Szkole Podstawowej nr 2

artykuł nr 15

Postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków - kontrakt nr I (prace uzupełniające) w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na modernizacji oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim. Modernizacja obejmuje remont obiektów, dostawę urządzeń i ich montaż, dostawę wyposażenia i jego instalację w podziale na trzy zadania

artykuł nr 16

Postępowanie na przebudowę ul. Zamurowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach zadania pn: Trakt Wielu Kultur - Etap III

artykuł nr 17

Postępowanie na osiedlowy kącik rekreacyjno - zabawowy dla dużych i małych w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 18

Postępowanie na modernizację budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - utwardzenie terenu płytami ażurowymi przy budynku MOPR

artykuł nr 19

Postępowanie na budowę przyłączenia ul. 18-go Stycznia z ul. Wronią

artykuł nr 20

Postępowanie na termomodernizację i adaptacje budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb Urzędu Miasta - etap II