główna zawartość
artykuł nr 1

Postępowanie na: Osiedlowy kącik rekreacyjno-zabawowy dla dużych i małych przy ul. Ceramicznej 18/20 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 2

Postępowanie na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb Urzędu Miasta Piotrkowa Ttrybunalskiego

artykuł nr 3

Postępowanie na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń powielających w 2016 r. dla potrzeb Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 4

Postępowanie na świadczenie usług pocztowych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dla Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

artykuł nr 5

Postępowanie na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Miedzianej i Bazaltowej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 6

Postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych polegających na budowie podłączeń budynków do sieci kanalizacyjnej

artykuł nr 7

Postępowanie na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego, przeznaczonego na sfinansowanie deficytu planowanego w związku z realizacją inwestycyjnych zadań Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2015 roku do kwoty 8.400.000,00 PLN włącznie

artykuł nr 8

Postępowanie na wykonanie usług geodezyjnych i kartograficznych w 2015 r.

Załączniki:
Ogłoszenie MB
SIWZ 264 KB
SIWZ - 1 str. 100 KB
Wzór umowy 43 KB
Załączniki 21 KB
Informacja o wyborze oferty 370 KB
artykuł nr 9

Postępowanie na modernizację istniejącego placu zabaw w tym wykonanie siłowni plenerowej na działce o numerze ewidencyjnym 144:4, obręb 20 przy ul. Wyzwolenia w Piotrkowie Trybunalskim, wg dokumentacji projektowej

artykuł nr 10

Postępowanie ma rozbudowę i przebudowę ulicy Śląskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną