główna zawartość
artykuł nr 21

Przetarg nieograniczony na wykonanie kanalizacji sanitarnej w ramach zadania pn. ,,Budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z budową kanalizacji sanitarnej''

artykuł nr 22

Przetarg nieograniczony na budowę wodociągu w ulicy Piaskowej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 23

Przetarg nieograniczony na budowę kompleksu rekreacyjno - sportowego przy ul. Belzackiej w Piotrkowie Trybunalskim w zakresie: zjazdy, chodniki, miejsca postojowe (parkingi), droga wewnętrzna (łącznik), ścieżka rowerowa

artykuł nr 24

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. ,,Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 24 przy ul. Topolowej 14 A wraz z podłączeniem do MSC''

artykuł nr 25

Przygotowanie i realizacja spójnych działań informacyjno - komunikacyjnych oraz promujących Projekt pn. ,,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim''

artykuł nr 26

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadań inwestycyjnych w Piotrkowie Trybunalskim (ciepłociągi)

artykuł nr 27

Przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 28

Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Starowarszawskiej wraz z przebudową mostu oraz towarzyszącej infrastruktury technicznej w Piotrkowie Trybunalskim w ramach projektu ,,TRAKT WIELU KULTUR - ROZWÓJ POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO MIASTA POPRZEZ REWITALIZACJĘ ZABYTKOWYCH OBSZARÓW PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO - ETAP II''

artykuł nr 29

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług reklamowych promujących Miasto Piotrków Trybunalski podczas imprez sportowych w piłce ręcznej mężczyzn

artykuł nr 30

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług reklamowych promujących Miasto Piotrków Trybunalski podczas imprez sportowych w piłce ręcznej kobiet