główna zawartość
artykuł nr 11

Przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Wojska Polskiego w Piotrkowie Trybunalskim na odcinku od ulicy P.O.W. do ulicy Toruńskiej ok. 470 m wraz z przebudową/budową niezbędnej infrastruktury technicznej

artykuł nr 12

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Okrzei (na odc. od ul. Hutniczej do połączenia z istniejącym kanałem w ul. Okrzei powyżej ul. Stalowej) i w ul. Hutniczej (na odc. od ul. Okrzei do ul. 1-go Maja) w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania: ,,Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy Okrzei (od ul. Stalowej do ul. Hutniczej) - Dokumentacji technicznej''

artykuł nr 13

Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji i adaptacji budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb Urzędu Miasta w ramach zadania pn. ,,Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM - dokumentacja techniczna''

artykuł nr 14

Przetarg nieograniczony na budowę węzła cieplnego w ZSP nr 6 wraz z podłączeniem do msc w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 15

Przetarg nieograniczony na zaplanowanie, przygotowanie i realizację spójnych działań informacyjno-komunikacyjnych oraz promujących Projekt pn. ,,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim''

artykuł nr 16

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług reklamowych promujących Miasto Piotrków Trybunalski podczas imprez sportowych w piłce ręcznej kobiet

artykuł nr 17

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ul. Dębowej wraz z budową / przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w ramach zadania: ,,Budowa ul. Dębowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - dokumentacja techniczna''

artykuł nr 18

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej robót remontowych i termomodernizacyjnych budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania: ,,Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy w Rodzinie''

artykuł nr 19

Przetarg nieograniczony na dostawę warzyw i owoców dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim przez okres 6 miesięcy

artykuł nr 20

Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy wodociągu w ul. Regatowej na odc. od ul. Jeziornej do ul. Zawiłej o długości ok. 170 m w ramach zadania pn. ,,Budowa wodociągu w ul. Regatowej''