główna zawartość
artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: ,,Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim''

artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony na termomodernizację i adaptację budynku przy ul. Dworskiej 11

artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie okresowej modernizacji szczegółowych osnów geodezyjnych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w zakresie przeglądu i inwentaryzacji punktów a także aktualizacja bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych, mających na celu doprowadzenie jej do zgodności ze standardem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa

artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy/budowy ul. Roosevelta na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Granicznej wraz z remontem/budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa ul. Roosevelta - dokumentacja techniczna''

artykuł nr 5

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu/przebudowy ul. Cmentarnej wraz z remontem/przebudową mostu i budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w ramach zadania ,,Przebudowa ul. Cmentarnej - dokumentacja techniczna''

artykuł nr 6

Przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Zamurowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dla potrzeb Urzędu Miasta w ramach zadania pn.: ,,TRAKT WIELU KULTUR - ETAP III''

artykuł nr 7

Przetarg nieograniczony na montaż instalacji kolektorów słonecznych na budynku Pogotowia Opiekuńczego w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 8

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. ,,Przebudowa Przedszkola Samorządowego Nr 26''

artykuł nr 9

Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej stanowiącej łącznik pomiędzy ul. 18-stycznia i ul. Wronią o długości ok. 500 m w ramach zadania pn: ,,Budowa podłączenia ul. 18-stycznia z ul. Wronią w Piotrkowie Trybunalskim - dokumentacja''

artykuł nr 10

Przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej na przebudowę z rozbudową Ronda Sulejowskiego z przebudową przyległych ulic i niezbędną infrastrukturą techniczną w Piotrkowie Trybunalskim