główna zawartość
artykuł nr 41

Przetarg nieograniczony na zakup samochodu specjalnego dla potrzeb Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 42

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług reklamowych promujących miasto Piotrków Trybunalski podczas imprez sportowych w piłce ręcznej mężczyzn

artykuł nr 43

Przetarg nieograniczony na dostawę produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 44

Przetarg nieograniczony na budowę wodociągu w ul. Gęsiej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 45

Przetarg nieograniczony na a) dostawę sprzętu komputerowego do zamawiającego, b) instalację i konfigurację sprzętu w placówkach oświatowych, c) przeprowadzenie szkoleń wg opisanego programu, d) dostawę i instalację sprzętu do beneficjentów indywidualnych w ramach realizowanego projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elnclusion

artykuł nr 46

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń powielających w 2013 roku dla potrzeb Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 47

Przetarg nieograniczony na sukcesywne wykonanie usług geodezyjnych i kartograficznych w 2013 r. dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 48

Przetarg nieograniczony na wykonanie jako zamówienie ciągłe na rok 2013 operatów szacunkowych nieruchomości

artykuł nr 49

Przetarg nieograniczony na aktualizację baz danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w zakresie obiektów stanowiących treść mapy zasadniczej oraz na archiwizację dokumentów przyjmowanych do zasobu