główna zawartość
artykuł nr 31

Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynków SP nr 11 wraz z modernizacją źródła ciepła

artykuł nr 32

Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Rwańskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Piotrkowie Trybunalskim w ramach projektu pn. Trakt Wielu Kultur

artykuł nr 33

Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Rycerskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Piotrkowie Trybunalskim w ramach projektu pn. Trakt Wielu Kultur

artykuł nr 34

Przetarg nieograniczony na usługę bezgotówkowego wydawania art. spożywczych (z wyłączeniem napojów zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych) i artykułów kosmetycznych na podstawie decyzji administracyjnej dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 35

Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku dydaktycznego Centrum Kształcenia Praktycznego wraz z modernizacją źródła ciepła

artykuł nr 36

Przetarg nieograniczony na dostawę warzyw i owoców dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim przez okres 6 m-cy.

artykuł nr 37

Przetarg nieograniczony na dostawę produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 38

Przetarg nieograniczony na wykonanie jako zamówienie ciągłe na rok 2013 operatów szacunkowych nieruchomości

artykuł nr 39

Przetarg nieograniczony na dostawę pieczywa świeżego dla Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 40

Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Twardosławickiej w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącą część zadania: "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowych" w ramach Projektu pn. "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim", stanowiącego część programu operacyjnego "Infrastruktura i środowisko" wspólnotowej pomocy strukturalnej w ramach Funduszu Spójności POIS.01.01.00-00-003/07